Számítógép összetevők kiválasztása - A számítógép összeszerelése - Speciális számítógépes rendszerek konfigurálása - BIOS hangjelzések - Árak

Windows hibaüzenetek

Vannak olyan hibaüzenetek, amelyeket legtöbb esetben csak egy hibakód jelez, legalábbis ha olyan alkalmazást használunk, amely hibakódokat küld szöveges hibaüzenet helyett (szép számmal vannak ilyenek). A legtöbb felhasználónak azonban semmit sem mond a 123-as hiba, de a 14-es sem (pedig az utóbbi elég komoly). Sőt a rendszergazda-körökben jól ismert 33-as sem valószínű, hogy beugrik a mindennapi PC-használónak. Szerencsére van megoldás!

Ezen az oldalon a hibakódok és jelentésük tekinthető meg.

× Információ! Kérem, írja be a hibakódot a kereséshez. (A keresés automatikus!)
Kód Hibaüzenet
0 A művelet sikeresen befejeződött.
1 Nem megfelelő funkció.
2 A rendszer nem találja a megadott fájlt.
3 A rendszer nem találja a megadott elérési utat.
4 A rendszer nem tudja a fájlt megnyitni.
5 A hozzáférés megtagadva.
6 A leíró érvénytelen.
7 A tároló vezérlőblokkok tönkrementek.
8 A parancs végrehajtásához nincs elég tárolóhely.
9 Érvénytelen a tároló vezérlőblokk címe.
10 A környezet nem megfelelő.
11 Nem megfelelő formátumú program betöltésére történt kísérlet.
12 Érvénytelen a hozzáférési kód.
13 Érvénytelen adatok.
14 Nincs elég szabad memória a művelet befejezéséhez.
15 A rendszer nem találja a megadott meghajtót.
16 A könyvtárat nem lehet eltávolítani.
17 A rendszer nem tudja a fájlt egy másik lemezmeghajtóra áthelyezni.
18 Nincs több fájl.
19 Az adathordozó írásvédett.
20 A rendszer nem találja a megadott eszközt.
21 Az eszköz nem áll készen.
22 Az eszköz nem ismeri fel a parancsot.
23 Adathiba. (CRC)
24 A program kiadott egy parancsot, de a parancs hossza nem megfelelő.
25 A meghajtó nem talál egy adott területet vagy sávot a lemezen.
26 A megadott lemezhez nem lehet hozzáférni.
27 A meghajtó nem találja a kért szektort.
28 Kifogyott a papír a nyomtatóból.
29 A rendszer nem tud írni a megadott eszközre.
30 A rendszer nem tudja olvasni a megadott eszközt.
31 Egy rendszerhez csatlakoztatott eszköz nem működik.
32 A folyamat nem fér hozzá a fájlhoz, mert azt egy másik folyamat használja.
33 A folyamat nem fér hozzá a fájlhoz, mert egy másik folyamat zárolta a fájl egy részét
36 A folyamat nem fér hozzá a fájlhoz, mert egy másik folyamat zárolta a fájl egy részét
38 Elérte a fájl végét.
39 A lemez megtelt.
50 A kérés nem támogatott.
51 A Windows nem találja a hálózati elérési utat. Ellenőrizze, hogy a hálózati elérési út helyes, valamint hogy a célszámítógép nem foglalt, és be van kapcsolva. Ha a Windows továbbra sem találja a hálózati elérési utat, akkor lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.
52 Azért nem sikerült kapcsolódnia, mert duplikált név van a hálózaton. Ha tartományhoz csatlakozik, a Vezérlőpult Rendszer segédeszközének segítségével változtassa meg a számítógép nevét, majd próbálkozzon újra. Ha munkacsoporthoz csatlakozik, válasszon más munkacsoportnevet.
53 A hálózati elérési út nem található.
54 A hálózat foglalt.
55 megadott hálózati er..forrás vagy eszköz már nem érhető el.
56 Elérte a NetBIOS parancskorlátját.
57 Hardverhiba történt a hálózati kártyán.
58 A megadott kiszolgáló nem tudja végrehajtani a kért műveletet.
59 Nem várt hálózati hiba történt.
60 Nem várt hálózati hiba történt.
61 A nyomtatási várólista megtelt.
62 A kiszolgálón nincs hely a nyomtatásra váró fájl tárolására.
63 A nyomtatásra váró fájlt törölték.
64 A megadott hálózatnév már nem érhető el.
65 A hálózati hozzáférés megtagadva.
66 A hálózati erőforrás típusa nem megfelelő.
67 A hálózatnév nem található.
68 A helyi számítógép hálózati kártyája által megszabott névkorlátot a rendszer túllépte.
69 Túllépte a NetBIOS munkamenetkorlátját.
70 A távoli kiszolgáló fel van függesztve, vagy indítás alatt van.
71 Ezzel a távoli számítógéppel jelenleg több kapcsolat nem létesíthető, mivel már létrejött annyi kapcsolat, amennyit az fogadni tud.
72 A megadott nyomtató vagy lemezes eszköz fel van függesztve.
80 A fájl már létezik.
82 A könyvtárat vagy fájlt nem lehet létrehozni.
83 Hiba az INT 24 rendszerhívásban.
84 Nincs elég tárolóhely a kérés feldolgozására.
85 A helyi eszköznév már használatban van.
86 A megadott hálózati jelszó nem megfelelő.
87 A paraméter nem megfelelő.
88 Írási hiba történt a hálózaton.
89 A rendszer jelenleg nem tud másik folyamatot indítani.
100 Nem lehet másik rendszerszemafort létrehozni.
101 A kizárólagos szemafort egy másik folyamat birtokolja.
102 A kizárólagos szemafort egy másik folyamat birtokolja.
103 A szemafort nem lehet újra beállítani.
104 Megszakítást kiszolgáló eljárás nem kérhet kizárólagos szemaforokat.
105 A szemafor korábbi tulajdonosa felszabadította az eszközt.
107 A program leállt, mert a cserelemez nincs a meghajtóban.
108 A lemez használatban van, vagy egy másik folyamat zárolta.
109 A pipe használata befejeződött.
110 A rendszer nem tudja megnyitni a megadott eszközt vagy fájlt.
111 A fájlnév túl hosszú.
112 Nincs elég hely a lemezen.
113 Nincs több szabad belső fájlazonosító.
114 A cél belső fájlazonosítója nem megfelelő.
117 Az alkalmazás IOCTL hívása hibás.
118 Az írás közbeni ellen..rzés kapcsoló paraméter értéke hibás.
119 A rendszer nem támogatja a kért parancsot.
120 Ez a függvény csak Win32 módban hívható.
121 Ez a függvény csak Win32 módban hívható.
122 A rendszerhívásnak átadott adatterület túl kicsi.
123 A fájlnév, a könyvtárnév vagy a kötetcímke szintaxisa nem megfelelő.
124 A rendszerhívási szint nem megfelelő.
125 A lemeznek nincs kötetcímkéje.
126 A megadott modul nem található.
127 A megadott eljárás nem található.
128 Nincsenek olyan gyermekfolyamatok, melyekre várakozni kell.
130 Kísérlet történt egy nyitott lemezpartíción fájlleíró segítségével egy nem nyers I/O műveleteket végrehajtására.
131 A fájlmutató nem vihető a fájl eleje elé
132 A fájlmutatót nem lehet a megadott eszközön vagy fájlon beállítani.
133 JOIN vagy SUBST parancsot nem lehet olyan meghajtóra használni, amely tartalmaz már előzőleg csatolt meghajtókat.
134 Egy olyan meghajtón próbált meg JOIN vagy SUBST parancsot használni, amely már csatolva van.
135 Egy, már helyettesített meghajtón próbált meg JOIN vagy SUBST parancsot használni.
136 A rendszer egy nem csatolt meghajtó csatolását próbálta törölni.
137 A rendszer egy nem helyettesített meghajtó helyettesítését próbálta törölni.
138 A rendszer egy csatolt meghajtón lévő könyvtárhoz próbált meg meghajtót csatolni.
139 A rendszer egy helyettesített meghajtón lévő könyvtárat próbált meg helyettesíteni.
140 A rendszer egy helyettesített meghajtón lévő könyvtárhoz próbált meg meghajtót csatolni.
141 A rendszer egy csatolt meghajtón lévő könyvtárhoz próbált meg meghajtót helyettesíteni (SUBST).
142 A rendszer jelenleg nem tud JOIN vagy SUBST parancsot végrehajtani.
143 A rendszer nem tud az azonos meghajtón lévő könyvtárhoz meghajtót csatolni vagy azt helyettesíteni.
144 A könyvtár nem a gyökérkönyvtár egy alkönyvtára.
145 A könyvtár nem üres.
146 A megadott elérési utat egy helyettesítés használja.
147 A parancs végrehajtásához nincs elegendő szabad erőforrás.
148 A megadott elérési út jelenleg nem használható.
149 Olyan meghajtó csatolására vagy helyettesítésére történt kísérlet, amelynek az egyik könyvtára egy korábbi helyettesítés célja.
150 A CONFIG.SYS fájlban nincs megadva nyomkövetési információ, vagy a nyomkövetés nincs engedélyezve.
151 A DosMuxSemWait számára megadott szemafor-események száma nem megfelelő.
152 A DosMuxSemWait számára megadott szemafor-események száma nem megfelelő.
153 A DosMuxSemWait lista hibás.
154 A beírt kötetcímke hosszabb, mint amit a célfájlrendszer megenged.
155 Nem lehet másik szálat létrehozni.
156 A címzett folyamat nem fogadta el a jelzést.
157 A szegmenst már érvénytelenítették, így az nem zárolható.
158 A szegmens zárolását már feloldották.
159 A szálazonosító címe nem megfelelő.
160 Egy vagy több argumentum helytelen.
161 A megadott elérési út érvénytelen.
162 Egy jelzés feldolgozása már folyamatban van.
164 A rendszerben nem lehet több szálat létrehozni.
167 A fájl egy területét nem lehet zárolni.
170 A kért erőforrás használatban van.
173 Nem volt aktív zárolási kérelem a megadott visszavonási területre.
174 A fájlrendszer nem támogatja a zárolási típus elemi módosításait.
180 A rendszer hibás szegmensszámot észlelt.
180 Nem lehet fájlt létrehozni, ha az adott fájl már létezik.
183 Nem lehet fájlt létrehozni, ha az adott fájl már létezik.
186 A továbbított jelzőbit nem megfelelő.
187 A megadott rendszerszemafor-név nem található.
196 Az operációs rendszer nem tudja futtatni ezt az alkalmazást.
197 Az operációs rendszer jelenleg nincs konfigurálva ennek az alkalmazásnak a futtatására.
199 Az operációs rendszer nem tudja futtatni ezt az alkalmazást.
200 A kódszegmensnek 64K-nál kisebbnek kell lennie.
203 A rendszer nem találta a beírt környezeti beállítást.
205 A parancs egyetlen alfolyamatának sincs jelleírója.
206 A fájlnév vagy a kiterjesztés túl hosszú.
207 A 2-es gyűrű verem használatban van.
208 Helytelenül írta be a * vagy a ? globális fájlnévkaraktert, vagy túl sok globális fájlnévkaraktert adott meg.
209 Az elküldött jelzés hibás.
210 A jelleírót nem lehet beállítani.
212 A szegmens zárolva van, és azt nem lehet újra felhasználni.
214 Túl sok dinamikus csatolású modul van a programhoz, vagy a dinamikus csatolású modulhoz csatolva.
215 A LoadModule függvény hívásai nem ágyazhatók egymásba.
220 A fájlt egy másik felhasználó kivette, vagy szerkesztésre zárolta.
221 A változások mentése előtt a fájlt ki kell venni.
222 A mentett vagy beolvasott fájltípus blokkolva van.
223 A fájlméret meghaladja a megengedett korlátot, így nem menthető.
224 Hozzáférés megtagadva. Mielőtt fájlokat nyitna meg ezen a helyen, először hozzá kell adni a webhelyet a megbízható helyek listájához, meg kell nyitnia a webhelyet, és engedélyeznie kell az automatikus bejelentkezési lehetőséget.
225 A művelet végrehajtása nem sikerült, mert a fájl vírust tartalmaz.
226 Ez a fájl vírust tartalmaz, és nem nyitható meg. A vírus jelentette veszély miatt a fájl el lett távolítva.
229 A pipe helyi.
230 A pipe állapota érvénytelen.
231 Minden pipe foglalt.
232 A pipe bezárása folyamatban van.
233 Nincs folyamat a pipe másik végén.
234 További adatok érhetőek el.
240 A munkamenet megszakítva.
254 Érvénytelen a megadott kiterjesztett attribútumnév.
255 Ellentmondóak a kiterjesztett attribútumok.
258 A várakozási művelet időkorlátja lejárt.
259 Nincs több adat.
266 A Copy AVI funkció nem használható.
267 Érvénytelen a könyvtárnév.
275 A kiterjesztett attribútumok nem fértek el a pufferben.
277 A kiterjesztett attribútum-táblázat fájl megtelt.
278 Érvénytelen a megadott attribútum leíró.
282 A csatlakoztatott fájlrendszer nem támogatja a kiterjesztett attribútumokat.
288 Kísérlet hívó által nem birtokolt multiplexer felszabadítására.
298 Túl sok üzenet érkezett a szemaforhoz.
299 Egy ReadProcessMemory vagy WriteProcessMemory kérésnek csak egy része készült el.
300 Az alkalmazkodó zárolási kérés megtagadva.
301 A rendszer érvénytelen alkalmazkodó zárolási nyugtát kapott.
302 A kötet túlságosan töredezett a művelet befejezéséhez.
303 A fájlt nem lehet megnyitni, mert éppen törlés alatt van.
304 A rövid nevek beállításai nem módosíthatók ezen a köteten a beállításjegyzék globális érvényű beállítása miatt.
305 A rövid nevek nincsenek engedélyezve ezen a köteten./td>
306 Az adott kötet biztonsági adatfolyama inkonzisztens állapotban van. Futtassa a CHKDSK programot a köteten.
307 Egy kért fájlzárolási művelet érvénytelen bájttartomány miatt nem dolgozható fel.
308 A lemezképtípus támogatásához szükséges alrendszer nem található.
309 A megadott fájllal már van társítva egy értesítési GUID azonosító.
318 A megadott hatókör nem található.
350 Nem történt művelet, mivel a rendszert újra kell indítani.
351 A leállítás nem sikerült.
352 Az újraindítás nem sikerült.
353 Elérte a munkamenetek maximális számát.
400 A szál már háttérben történő feldolgozási üzemmódban van.
401 A szál nincs háttérben történő feldolgozási üzemmódban.
402 A folyamat már háttérben történő feldolgozási üzemmódban van.
403 A folyamat nincs háttérben történő feldolgozási üzemmódban.
487 Érvénytelen cím hozzáférésére tett kísérlet.
500 A felhasználói profilt nem sikerült betölteni.
534 A számtani eredmény meghaladja a 32 bitet.
535 Van folyamat a pipe másik végén.
536 Várakozás a pipe másik végének megnyitására.
537 Az alkalmazásellenőrző hibát talált a jelenlegi folyamatban.
538 Hiba történt az ABIOS alrendszerben.
539 Figyelmeztetés a WX86 alrendszerben.
540 Hiba történt a WX86 alrendszerben.
541 Kísérlet történt egy olyan időzítő megszakítására vagy beállítására, amelyhez egy APC van rendelve. A kiváltó szál nem az, melyik eredetileg beállította az időzítőt egy hozzárendelt APC programrésszel.
542 Kivételkód-kifejtés.
543 Kifejtési művelet közben érvénytelen vagy nem igazított verem találtatott.
544 Kifejtési művelet közben a rendszer érvénytelen kifejtési célpontot talált.
545 Az NtCreatePort híváshoz hibás objektumattribútumok, vagy az NtConnectPort híváshoz hibás portattribútumok lettek megadva.
546 Az NtRequestPort vagy az NtRequestWaitReplyPort részére átadott üzenet hosszabb volt, mint a port által engedélyezett üzenet maximális hossza.
547 A jelenlegi kvótalimit szintjének a csökkentésére történt kísérlet.
548 Olyan eszközre történt csatlakozási kísérlet, amely már csatlakoztatva van egy másik eszközre.
549 Kísérlet történt egy nem igazított címen található utasítás végrehajtására, de a futtató rendszer nem támogatja a nem igazított utasításokra történő hivatkozásokat.
550 Az adatgyűjtés nem kezdődött meg.
551 Az adatgyűjtés nem fejeződött be.
552 A továbbított ACL nem tartalmazta a kért információ minimumát.
553 Az aktív profilobjektumok száma elérte a maximumot, ezért nem lehet többet indítani.
554 Az aktív profilobjektumok száma elérte a maximumot, ezért nem lehet többet indítani.
555 Azt jelzi, hogy egy szál az alapértelmezésnek megfelel..en megpróbálta befejezni önmagát (meghívta az NtTerminateThread eljárást NULL értékkel), és ez volt az utolsó szál az aktuális folyamatban.
556 Ha egy olyan MM hibaüzenet érkezik, amelyik nincs definiálva a szabványos FsRtl szűrőben, a hiba valamelyik olyan következő hibává konvertálódik át, amelyik garantáltan benne van a szűrőben. Az információ így elvész, a szűrő azonban megfelelően kezeli a kivételt.
557 Ha egy olyan MM hibaüzenet érkezik, amelyik nincs definiálva a szabványos FsRtl szűrőben, a hiba valamelyik olyan következő hibává konvertálódik át, amelyik garantáltan benne van a szűrőben. Az információ így elvész, a szűrő azonban megfelelően kezeli a kivételt.
558 Ha egy olyan MM hibaüzenet érkezik, amelyik nincs definiálva a szabványos FsRtl szűrőben, a hiba valamelyik olyan következő hibává konvertálódik át, amelyik garantáltan benne van a szűrőben. Az információ így elvész, a szűrő azonban megfelelően kezeli a kivételt.
559 Legombolyítás közben a rendszer rosszul formázott funkciótáblázatot talált.
560 Azt jelzi, hogy kísérlet történt egy a fájlrendszerben található fájl vagy könyvtár védelmének meghatározására, de a biztonsági leíró egyik SID-jét nem lehetett olyan GUID-dá átalakítani, amelyet a fájlrendszer képes tárolni. A védelem így nem hozható létre, ennek következtében meghiúsulhat a fájl létrehozása.
561 Azt jelzi, hogy kísérlet történt egy LTD megnövelésére, vagy hogy a méret nem páros számú szelektorból áll.
563 Azt jelzi, hogy az LTD információ kezd..értéke nem egész számú többszöröse a szelektor méretének.
564 Azt jelzi, hogy a felhasználó érvénytelen leírót adott meg az LTD leírók létrehozásakor.
565 Azt jelzi, hogy a folyamatnak túl sok szála van a kívánt tevékenység végrehajtásához. Az elsődleges tokenek hozzárendelése például csak akkor hajtható végre, ha a folyamatnak nulla vagy egy szála van.
566 Kísérlet történt egy meghatározott folyamaton belül egy szálon valamilyen m..velet végrehajtására, de a meghatározott szál nem tartozik a meghatározott folyamathoz.
567 Lapozófájlkvóta-túllépés.
568 A Hálózati bejelentkeztető szolgáltatás nem kezdődhet meg, mivel egy másik, a tartományban futó Hálózati bejelentkeztető szolgáltatás ütközik a megadott szabállyal.
569 Egy Windows kiszolgálón lévő SAM adatbázis jelentősen eltér a tartományvezérlőn lévő másolatától. Teljes szinkronizálásra van szükség.
570 Az NtCreateFile API-hívás meghiúsult. Ezt a hibaüzenetet soha nem szabad az alkalmazásnak megkapnia, ezt a Windows Lan Manager Redirector használja a belső hibaleképező rutinjában.
571 {Meghiúsult jog} A folyamathoz tartozó I/O-engedélyeket nem lehetett módosítani.
572 {Kilépés az alkalmazásból CTRL+C-vel} Az alkalmazás CTRL+C után befejeződött.
573 {Hiányzó rendszerfájl} Egy szükséges rendszerfájl (hs) hibás vagy hiányzik.
574 {Alkalmazáshiba} Kivétel (s (0x
575 {Alkalmazáshiba} Az alkalmazás nem tudott megfelelően elindulni (0xlx). Az alkalmazás bezárásához kattintson az OK gombra.
576 {Nem lehet lapozófájlt létrehozni} A lapozófájl (hs) létrehozása meghiúsult (lx). A kért méret: ld.
577 A Windows nem tudja ellenőrizni ezen fájl digitális aláírását. Egy nemrég bekövetkezett hardver- vagy szoftverváltozás telepíthette a fájlt, amelynek aláírása nem megfelelő vagy sérült. Előfordulhat az is, hogy egy ismeretlen forrásból származó rosszindulatú szoftver végezte a telepítést.
578 {Nincs lapozófájl meghatározva} A rendszerkonfigurációban nincs lapozófájl megadva.
579 {KIVÉTEL} Egy valós módú alkalmazás lebegőpontos utasítást adott ki, de nem áll rendelkezésre lebegőpontos hardver.
580 Egy eseménypár-szinkronizáló művelet került végrehajtásra a szál meghatározott ügyfél/kiszolgáló eseménypár-objektumának felhasználásával, de nem volt eseménypár-objektum társítva a szálhoz.
581 Egy Windows kiszolgálónak hibás a konfigurációja.
582 Érvénytelen karakter jelent meg. Multibájtos karakterkészlet esetén ez egy követőbájt nélküli vezető bájtot jelent, Unicode karakterkészlet esetén pedig a 0xFFFF vagy a 0xFFFE karaktereket.
583 A Unicode karakter nincs definiálva a rendszerre telepített Unicode karakterkészletben.
584 Hajlékonylemezen nem hozható létre lapozófájl.
585 A rendszer-BIOS nem tudott rendszermegszakítást kapcsolni az egységhez vagy ahhoz a buszhoz, amelyhez az egység kapcsolódott.
586 Ez a művelet csak a tartomány els..dleges tartományvezérlőjének megengedett.
587 Úgy történt kísérlet egy mutáns létrehozására, hogy annak számlálója túllépte volna a maximumot.
588 Ez olyan kötet, amelyhez fájlrendszermeghajtó szükséges, ez azonban még nem került betöltésre.
589 {Hibás beállításfájl} A beállításjegyzék nem tudja betölteni a következő struktúrát (fájlt): (hs), illetve annak naplóját vagy egyik változatát. Sérült, hiányzik vagy nem írható.
590 {Nem várt hiba a DebugActiveProcess eljárásban.} A DebugActiveProcess API-hívás közben nem várt hiba történt. A folyamat befejezéséhez nyomja meg az "OK", a hiba figyelmen kívül hagyásához pedig a "Mégse" gombot.
591 {Helyrehozhatatlan rendszerhiba} A rendszerfolyamat (hs) váratlanul félbeszakadt. Állapot: 0x
592 {Adatok visszautasítva} A TDI ügyfél a jelzés során nem tudta kezelni a kapott adatokat.
593 Az NTVDM súlyos hibát talált.
594 {Időtúllépés megszakítása} A kiszolgáló (hs) nem tudta végrehajtani a törölt I/O-kérést a megadott idő alatt.
595 {Eltérő válaszüzenet} LPC üzenet megválaszolására történt kísérlet, de az üzenetben szereplő ügyfél-azonosító által megadott szál nem várta ezt az üzenetet.
596 {Nem sikerült a késleltetett írás} A Windows nem tudta menteni a fájl (hs) összes adatát. Az adat elveszett. A hibát hardverhiba vagy a hálózati kapcsolat hibája okozhatja. Próbálja máshova menteni a fájlt.
597 A ügyfél/kiszolgáló megosztott memóriaablakának kiszolgálójához küldött paraméter(ek) érvénytelen(ek). Lehetséges, hogy túl sok adat került a közös memóriaablakba.
598 A stream nem tiny stream.
599 A kérelmet a veremtúlcsordulás kódnak kell kezelnie.
600 Belső OFS állapotkódok, amelyek azt jelzik, hogy hogyan van kezelve egy kiosztási művelet. Ez a művelet akkor lesz megismételve, ha elmozdul a csomópont (onode), vagy az extent stream -> large stream konverzióra sor kerül.
601 Keresése közben a köteten talált objektum azonosítója megegyezik az objektummal, de ez kívül esik a kezelő által használt művelet hatókörén.
602 A tárolóverem méretét meg kell növelni. Utána próbálja meg újra a tranzakciót.
603 A felhasználói/kernel rendez..puffer túlcsordult.
604 A szolgáltatott változóstruktúra érvénytelen adatot tartalmaz.
605 A megadott puffer hibásan formázott adatokat tartalmaz.
606 {Meghiúsult naplózás } A biztonsági napló létrehozására irányuló kísérlet meghiúsult.
607 Az aktuális folyamat nem állította be előzetesen az időzítő feloldását.
608 A belépéséhez nem áll rendelkezésre elegendő fiókinformáció.
609 {Érvénytelen a DLL belépési pontja} A DLL (hs) hibásan van megírva. A veremmutató inkonzisztens állapotban maradt. A belépési pontot WINAPI vagy STDCALL típusúnak kell deklarálni. A DLL betöltésének megállításához nyomja meg az IGEN gombot. A művelet folytatásához nyomja meg a NEM gombot. A NEM gomb választása az alkalmazás hibás működését eredményezheti.
610 {Érvénytelen szolgáltatás-visszahívási belépési pont} A szolgáltatás (hs) hibásan van megírva. A veremmutató inkonzisztens állapotban maradt. A belépési pontot WINAPI vagy STDCALL típusúnak kell deklarálni. A szolgáltatás működésének folytatásához nyomja meg az OK gombot. A szolgáltatás valószínűleg nem fog helyesen működni.
611 IP-címütközés van a hálózaton működő másik rendszerrel.
612 IP-címütközés van a hálózaton működő másik rendszerrel.
613 {Kevés a hely a beállításjegyzékben} A rendszer elérte a beállításjegyzék rendszerre vonatkozó részéhez felhasználható terület maximális méretét. A további tárolási kérelmek nem lesznek figyelembe véve.
614 A visszahívás rendszerszolgáltatás nem működtethető, ha nincs aktív visszahívás.
615 A megadott jelszó túl rövid ahhoz, hogy megfeleljen az Ön felhasználói fiókrendjének. Válasszon hosszabb jelszót.
616 Az Ön felhasználói fiókrendje nem engedi meg, hogy túl gyakran módosítsa a jelszót. Ezáltal a felhasználók nem térhetnek vissza egy megszokott, de esetleg már nyilvánosságra került jelszóhoz. Ha úgy érzi, veszélybe került jelszavának titkossága, azonnal forduljon a rendszergazdához, és kérjen tőle egy másikat.
617 A jelszót egy korábban már használt jelszóra akarta módosítani. A felhasználói fiókrendje ezt nem engedi meg. Válasszon egy olyan jelszót, amit még nem használt.
618 A megadott tömörítési formátum nem támogatott.
619 A megadott hardverprofil konfiguráció érvénytelen.
620 A megadott Magától Működő eszköz beállításjegyzékben megadott elérési útja érvénytelen
621 A megadott kvótalista belsőleg inkonzisztens a leírójával.
622 {Windows kipróbálási értesítés} A Windows ezen telepítésének kipróbálási időszaka lejárt. A rendszer 1 óra múlva leáll. A Windows ezen telepítéséhez való hozzáférés visszaállításához frissítse a telepítést a termék licenccel rendelkező példányával.
623 {Szabálytalan rendszer DLL áthelyezés} A rendszer DLL (hs) a memóriában áthelyezésre került. Az alkalmazás nem fog megfelelően futni. Áthelyezés történt, mert a DLL (hs) a Windows rendszer DLL-ek számára fenntartott címtartományt foglalta el. Új DLL-ért lépjen kapcsolatba a DLL-t biztosító forgalmazóval.
624 {Meghiúsult DLL-inicializálás} Az alkalmazás inicializálása nem sikerült, mert az ablakkezelő alrendszer leállítás alatt van.
625 Az érvényesítése folyamatot a következő lépéssel kell folytatni.
626 Nincs több találat az aktuális indexenumerációhoz.
627 Ütközés miatt nem lehet felvenni a tartományt a tartománylistába.
628 A kiszolgálói folyamat olyan SID alatt fut, amely különbözik az ügyfél által kérttől.
629 Egy csak tiltásra használható csoport nem engedélyezhető.
630 {KIVÉTEL} Többszörös lebegőpontos hiba.
631 {KIVÉTEL} Többszörös lebegőpontos trap.
632 A kért illesztő nem támogatott.
633 {A rendszer készenléti állapotba állítása nem sikerült} Az illesztőprogram (hs) nem támogatja a készenléti üzemmódot. Az illesztőprogram frissítése valószínűleg lehetővé teszi a rendszer készenléti állapotba állítását.
635 {A virtuális memória minimuma túl kicsi} Kevés a virtuális memória a rendszerben. A Windows megnöveli a virtuális memória lapozófájljának méretét. A folyamat végrehajtása során egyes alkalmazás memóriaigénylését a rendszer elutasíthatja. További információt a súgóban talál.
636 Egy eszköz el lett távolítva, így az enumerációt újra kell indítani.
637 {Végzetes rendszerhiba} A rendszer programkódja (s) nincs megfelelően aláírva. A rendszer lecserélte fájlt az aláírt fájllal. A rendszer le lett állítva.
638 Az eszköz indításához újra kell indítani a számítógépet.
639 Nincs elég energia a kért m..velet végrehajtásához.
640 ERROR MULTIPLE FAULT VIOLATION
641 A rendszer leállítás alatt van.
642 Nem sikerült a DebugPort eltávolítása, mivel a folyamathoz már tartozik egy port.
643 A Windows ezen verziója nem kompatibilis a címtárerdő, tartomány vagy tartományvezérlő viselkedésverziójával.
644 A kiválasztott tartomány nem található a tartománylistában.
646 Az illesztőprogram nincsen betöltve, mert a rendszer csökkentett módban indul.
647 Az illesztőprogram nincsen betöltve, mert nem válaszolt az inicializációs hívásra.
648 A(z) "hs" hibát talált a bekapcsolás vagy az eszköz konfigurációjának olvasása közben. Ennek oka a hardver meghibásodása vagy a rossz csatlakozás lehet.
649 A létrehozási m..velet nem sikerült, mert a név legalább egy olyan csatlakozási pontot tartalmazott, amelyhez a megadott eszközobjektum nem csatlakozik.
650 Az eszközobjektum paramétere vagy nem érvényes eszközobjektum, vagy nem csatlakozik a fájlnévben megadott kötethez.
651 Számítógép-ellenőrzési hiba történt. További tájékoztatást a rendszeresemények naplójában talál.
653 A rendszerstruktúra-fájl mérete elérte a korlátot.
654 Az illesztőprogramot nem lehet betölteni, mert egy korábbi verziója még a memóriában van.
655 {Kötet árnyékmásolata szolgáltatás} Várjon, míg a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás felkészíti a kötetet (hs) a hibernálásra.
656 Nem sikerült a rendszer hibernálása (hibakód: hs). A hibernálás a rendszer újraindításáig le lesz tiltva.
665 A kért műveletet a fájlrendszer egy korlátozása miatt nem lehetett végrehajtani.
668 ASSERT-hiba történt.
669 Hiba történt az ACPI alrendszerben.
670 WOW assertion hiba.
671 Az eszköz hiányzik a rendszer-BIOS MPS-táblájából. Az eszköz nem lesz használva. Szerezzen be frissített BIOS-t a rendszerhez a rendszer gyártójától.
672 A fordító nem tudta az erőforrásokat lefordítani.
673 Az IRQ-fordító nem tudta az erőforrásokat lefordítani.
675 {Kernel hibakereső aktiválva} Megszakítás aktiválta a rendszer-hibakeresőt.
676 {Leírók bezárva} Az objektumok leírói automatikusan záródtak a kért művelet eredményeképpen.
677 {Túl sok információ} A megadott hozzáférés-szabályozási lista (ACL) a vártnál több információt tartalmaz.
678 Ez a figyelmeztetés szintű állapot azt jelzi, hogy a tranzakció állapota már létezik a beállításjegyzék részfája esetén, de egy tranzakció véglegesítése előzőleg meg lett szakítva. A véglegesítés NEM fejeződött be, de vissza sem lett állítva (azaz szükség esetén még mindig véglegesíteni lehet).
679 {Megváltozott az adathordozó} Az adathordozó valószínűleg megváltozott.
680 {GUID helyettesítés} Egy globálisan egyedi azonosító (GUID) Windows biztonsági azonosítóvá (SID) való átalakítása során a program nem talált felügyeletileg definiált előtagot. A program egy olyan helyettesítő előtagot használt, amely nem veszélyezteti a rendszer biztonságát. Lehetséges azonban, hogy így a GUID a szükségesnél kevesebb hozzáférési jogot biztosít.
681 A létrehozási művelet egy szimbolikus hivatkozás elérése után leállt.
682 A program távoli ugrást hajtott végre.
683 A Plug and Play lekérdezési művelet sikertelen volt.
684 Keretkonszolidáció történt.
685 {Beállításjegyzék-struktúra helyreállítva} A beállításjegyzék-struktúra (hs fájl) megsérült, ezért a rendszer helyreállította. Lehetséges, hogy bizonyos adatok elvesztek.
686 Az alkalmazás megkísérel végrehajtható kódot futtatni a következő modulból: hs. Ez veszélyeztetheti a biztonságot. Rendelkezésre áll azonban egy alternatív modul (hs). Szeretné, ha az alkalmazás a biztonságos modult (hs) használná?
687 Az alkalmazás megkísérel végrehajtható kódot betölteni a következő modulból: hs. Ez biztonságos, de lehetséges, hogy nem kompatibilis az operációs rendszer előző verzióival. Rendelkezésre áll azonban egy alternatív modul (hs). Szeretné, ha az alkalmazás a biztonságos modult (hs) használná?
688 A hibakereső nem kezelte a kivételt.
689 A hibakereső később újra megpróbálja a műveletet.
690 A hibakereső nem tud leírót biztosítani.
691 A hibakereső leállított egy szálat.
692 A hibakereső leállított egy folyamatot.
693 A hibakereső CTRL+C billenty.űkombinációt kapott.
694 A hibakereső kivételt írt ki a CTRL+C billentyűkombinációhoz.
695 A hibakereső RIP-kivételt kapott.
696 A hibakereső CTRL+Break billentyűkombinációt kapott.
697 Kommunikációs kivételhiba lépett fel a hibakeresési parancsban.
698 {Létező objektum} Kísérlet történt objektum létrehozására, de az objektumnév már létezik.
699 {Szál felfüggesztve} Szálbefejezés történt a szál felfüggesztése alatt. A szálat újraindították és a befejezés érvényesítésre került.
700 {A bináris fájl áthelyezve} A bináris fájlt nem lehet betölteni a bináris fájlban megjelölt címre. Helymódosításokat (fixup) kell végrehajtani ezen a bináris fájlon.
701 Ez az információ szintű állapot azt jelzi, hogy a megadott beállításjegyzékbeli részfa tranzakciós állapota nem létezett, és létre kellett hozni.
702 {Szegmens betöltése} Egy virtuális DOS gép (VDM) betölt, kiürít vagy áthelyez egy MS-DOS vagy Win16 programszegmensfájlt. Kivétel történt, így egy hibakereső program használatával lehet betölteni, kiüríteni vagy nyomon követni a szimbólumokat és a megszakítási pontokat ebben a 16 bites szegmensben.
703 {Az aktuális könyvtár érvénytelen} A folyamat nem tud belépni az aktuális indítókönyvtárba: hs. Az aktuális könyvtár (hs) beállításához kattintson az OK, vagy a kilépéshez a Mégse gombra.
704 {Redundáns olvasás } Az olvasási kérelem teljesítéséhez az NT hibatűrő fájlrendszere sikeresen olvasta ki az adatokat a biztonsági másolatból. Erre azért volt szükség, mert a fájlrendszer hibát fedezett fel a hibatűrő kötet egy tagjában, de nem tudta újra hozzárendelni az eszköz hibás területét.
705 {Redundáns írás} Az írási kérelem teljesítéséhez az NT hibatűrő fájlrendszere sikeresen biztonsági másolatot készített az információról. Erre azért volt szükség, mert a fájlrendszer hibát fedezett fel a hibatűrő kötet egy tagjában, de nem tudta újra hozzárendelni az eszköz hibás területét.
706 {Géptípus nem egyezik} hs bináris fájl érvényes, de nem illeszkedik a használt géptípushoz. A folytatáshoz válassza az OK gombot, vagy a DLL betöltésének elvetéséhez a MÉGSE gombot.
707 {Hiányos adat érkezett } A hálózati átvitel során az ügyfélhez csak az adatok egy része érkezett meg. A többi adat később érkezik.
708 {Sürgős adat érkezett} A hálózati átvitel során beérkezett adatokat a távoli rendszer sürgősnek minősítette.
709 {Hiányosan beérkezett sürgős adat} A hálózati átvitel során az ügyfélhez csak az adatok egy része érkezett meg, és ezeket a távoli rendszer sürgősnek miősítette. A többi adat később érkezik.
710 {TDI esemény kész} A TDI kijelzés sikeresen befejeződött.
711 {TDI esemény folyamatban van} A TDI kijelzés elkezdődött.
712 Fájlrendszer ellenőrzése.
713 {Végzetes kilépés az alkalmazásból}
714 Egy előre definiált leíró utal a megadott beállításkulcsra.
715 {Nem zárolt lap} A zárolt lap védelme 'Nincs hozzáférés'-re változott, és a lap zárolása a memóriából és a folyamatból megszűnt.
717 {Lapzárolás} A zárolni kívánt lapok valamelyike már zárolva van.
719 ERROR_ALREADY_WIN32
720 {A géptípus nem egyezik} A kijelölt bináris fájl (hs) érvényes, de nem illeszkedik a használt géptípushoz.
721 Egy yield végrehajtására került sor, és nincs elérhető szál a futtatáshoz.
722 Egy időzítő API visszaállítható jelzője figyelmen kívül hagyva.
723 A választó elhalasztotta az erőforrásoknak a megfelelő szülőhöz rendelését.
724 A behelyezett CardBus eszköz nem indítható el a(z) "hs" konfigurációs hibája miatt.
725 A többprocesszoros rendszerben található központi egységek nincsenek ugyanazon az alverziószinten. Az összes processzor használatához az operációs rendszer korlátozza magát a rendszer legkevesebb lehetőséggel rendelkező processzorának funkcionalitására.
726 A rendszer hibernált állapotba lett helyezve.
727 A rendszer hibernálásból állt vissza.
729 Az egyik eszközillesztő zárolt I/O-lapokat szivárogtat, ezáltal rontja a rendszer teljesítményét. A rendszer automatikusan nyomkövetési kódot indított a hibás eszközillesztő felderítésére.
730 A rendszer felébredt.
731 ERROR_WAIT_1
732 ERROR_WAIT_2
733 ERROR_WAIT_3
734 ERROR_WAIT_63
735 ERROR_ABANDONED_WAIT_0
736 ERROR_ABANDONED_WAIT_63
737 ERROR_USER_APC
738 ERROR_KERNEL_APC
739 ERROR_ALERTED
740 A kért művelethez magasabb felhasználói szint szükséges.
741 Az Objektumkezelőnek ismét elemeznie kell a fájlnevet, mivel az most csak szimbolikus csatolás.
742 Megnyitás vagy létrehozás művelet lett végrehajtva, miközben egy megnyitás-zárolás (oplock break) éppen folyamatban van.
743 Egy fájlrendszer új kötetet csatlakoztatott.
744 Ez a végrehajtási szint azt jelzi, hogy a beállításjegyzékbeli részfához tartozó tranzakcióállapot már létezik, de a véglegesítés előzőleg meg lett szakítva. A véglegesítés most be lett fejezve.
745 Jelzi, hogy egy változáskérés a változáskérést kiadó leíró bezárása következtében végre lett hajtva.
746 {Elsődleges átvitel meghiúsult kapcsolata} A kísérlet egy kapcsolat létrehozására a távoli kiszolgálóval (hs) az elsődleges átvitel használatával meghiúsult. A gép a kapcsolatot egy másodlagos átvitel használatával létre tudta hozni.
747 A laphiba átmeneti állapotú lapra vonatkozott.
748 A laphiba nullázott lapra vonatkozott.
749 A laphiba nullázott lapra vonatkozott.
750 A laphiba nullázott lapra vonatkozott.
751 Másodlagos tároló olvasásával sikerült kiszolgálni a laphibát
752 A művelet során zárolódott a gyorsítótárba küldött lap.
753 Lefagyási lista van a lapozófájlban.
754 A kijelölt puffer csak nullákat tartalmaz.
755 Az Objektumkezelőnek ismét elemeznie kell a fájlnevet, mivel az most csak szimbolikus csatolás.
756 Az eszköz sikeresen végrehajtotta a lekérdezés leállítását, és az erőforrásigényei megváltoztak.
757 A fordító lefordította az erőforrásokat globális hellyé, és nincs szükség további fordítások végrehajtására.
758 Egy megszakítás alatt lévő folyamatban nincsen megszakítható szál.
759 A megadott folyamat nem része egyetlen feladatnak sem.
760 A megadott folyamat egy feladat része.
761 {Kötet árnyékmásolata szolgáltatás} A rendszer kész a hibernálásra.
762 Egy fájlrendszer- vagy fájlrendszerszűrő-illesztőprogram sikeresen végrehajtott egy FsFilter műveletet.
763 A megadott megszakításvektort korábban már csatlakoztatták.
764 A megadott megszakításvektor még mindig csatlakoztatva van.
765 Egy művelet megnyitás-zárolásra várakozás közben van letiltva.
766 A hibakereső kezelte a kivételt.
767 A hibakereső folytatta a működést.
768 Kivétel történt egy felhasználói üzemmódú visszahívásban, és a kernel visszahívási keretét el kell távolítani.
769 Ehhez a kötethez a tömörítés le van tiltva.
770 Az adatszolgáltató nem képes visszafelé történő lehívásra egy eredménykészletben.
771 Az adatszolgáltató nem képes visszafelé történő görgetésre egy eredménykészletben.
772 Az adatszolgáltató további adatok kérése előtt megköveteli a korábban lehívott adatok felszabadítását.
773 Az adatszolgáltató nem volt képes értelmezni egy oszlopkötés beállított jelzőit egy elérőben.
774 A kérelem feldolgozásakor egy vagy több hiba történt.
775 Az implementáció nem képes végrehajtani a kérelmet.
776 Egy komponens ügyfele olyan műveletet kért, amely nem érvényes a komponenspéldány jelenlegi állapotában.
777 Egy verziószámot nem lehetett elemezni.
778 Az iterátor kezdőpozíciója érvénytelen.
779 A hardver kijavíthatatlan memóriahibát jelzett.
780 A megkísérelt művelet az önjavítás engedélyezését igényelte.
781 Az asztal halommemóriája munkamenetmemória-foglalás közben hibába ütközött. További információ a rendszer eseménynaplójában található.
784 Egy szál indításra kerül (MCA EXCEPTION) az MCA miatt.
787 Egy érvényes hibernációs fájl érvénytelenné vált, ezért fel kell hagyni a használatával.
788 {Nem sikerült a késleltetett írás} A Windows nem tudta menteni a fájl (hs) összes adatát; az adat elveszett. A hibát a hálózati kapcsolattal összefüggő problémák okozhatják. Próbálja máshova menteni a fájlt.
789 {Nem sikerült a késleltetett írás} A Windows nem tudta menteni a fájl (hs) összes adatát; az adat elveszett. A hibát a fájlt tartalmazó kiszolgáló küldte. Próbálja máshova menteni a fájlt.
790 {Nem sikerült a késleltetett írás} A Windows nem tudta menteni a fájl (hs) összes adatát; az adat elveszett. A hibát okozhatja az, ha az eszköz el lett távolítva vagy az adathordozó írásvédett.
791 Az eszközhöz szükséges erőforrások ütköznek az MCFG-táblázattal.
800 A leíróval társított megnyitás-zárolás most más leíróval van társítva.
801 Nem engedélyezhető a kért szintű megnyitás-zárolás. Lehetséges, hogy elérhető egy alacsonyabb szintű megnyitás-zárolás.
802 A művelet nem sikerült, mert hatására egy megnyitás-zárolás megszakadna. A hívó azt kérte, hogy a meglévő megnyitászárolások ne szakadjanak meg.
803 A leíró, amellyel ez a megnyitás-zárolás társítva volt, be lett zárva. A megnyitás-zárolás megszakadt.
804 A megadott hozzáférési szabály nem tartalmaz feltételt.
805 A megadott hozzáférési szabály érvénytelen feltételt tartalmaz.
994 A kiterjesztett attribútumhoz való hozzáférés megtagadva.
995 Az I/O művelet megszakítva. (Egy folyamat véget ért, vagy egy alkalmazás megszakította az I/O műveletet.)
996 Átlapolt I/O esemény nincs jelzett állapotban.
997 Átlapolt I/O művelet van folyamatban.
998 Érvénytelen hozzáférés memóriahelyhez.
999 Hiba memórialapon belüli művelet végrehajtásakor.
1001 Túl mély rekurzió; a verem túlcsordult.
1002 Az ablak nem működik a küldött üzeneten.
1003 A függvényt nem lehet végrehajtani.
1004 Érvénytelen jelzőbitek.
1005 A kötet nem tartalmaz felismert fájlrendszert. Győződjön meg róla, hogy az összes szükséges fájlrendszer-illesztőprogram be van-e töltve, és a kötet nem sérült-e.
1006 Egy fájl kötetét kívülről megváltoztatták, ezért a megnyitott fájl már nem érvényes.
1007 A kért műveletet nem lehet teljesképernyős módban végrehajtani.
1008 Nem létező tokenre való hivatkozási kísérlet.
1009 A beállításjegyzék sérült.
1010 A beállításkulcs érvénytelen
1011 A konfigurációs beállításkulcsot nem lehet megnyitni.
1012 A beállításkulcsot nem lehetett olvasni.
1013 A konfigurációs beállításkulcsot nem lehetett írni.
1014 A beállításjegyzék fájljainak egyikét vagy a napló, vagy az alternatív másolat használatával vissza kellett állítani. A visszaállítás sikerült.
1015 A beállításjegyzék megsérült. Az adatokat tartalmazó fájl sérült, vagy a másolata hiányzik és nem állítható vissza, mert a biztonsági másolat vagy a naplófájl nem található, vagy sérült.
1016 A beállításjegyzék által kezdeményezett I/O művelet végérvényesen meghiúsult. A beállításjegyzék nem tudta beolvasni, kiírni vagy kitisztítani az adatbázis rendszer részének leképezését tartalmazó egyik fájlt.
1017 A rendszer kísérletet tett egy fájlnak a beállításjegyzékbe való betöltésére vagy visszaállítására, de a megadott fájl nem megfelelő formátumú.
1018 Szabálytalan műveletre tett kísérlet egy olyan beállításkulcson, amely törlésre van kijelölve.
1019 A rendszer nem tudta lefoglalni a kért helyet a beállításjegyzék naplójában.
1020 Nem lehet szimbolikus csatolást létrehozni olyan beállításkulcsban, amely már rendelkezik segédkulcsokkal vagy értékekkel.
1021 Nem lehet stabil segédkulcsot létrehozni ideiglenes szülőkulcs alatt.
1022 Egy értesítésmódosítási kérés teljesítés alatt áll, és az információ nem kerül vissza a hívó pufferébe. A hívónak a módosítások felderítéséhez enumerálnia kell a fájlokat.
1051 Olyan szolgáltatást próbál leállítani, amelytől más futó szolgáltatások függenek.
1052 A kért művelet nem hajtható végre ezen a szolgáltatáson.
1053 A szolgáltatás nem válaszolt megfelelő időben az indítási vagy vezérlési kérésre.
1054 A szolgáltatáshoz nem lehetett egy szálat létrehozni.
1055 A szolgáltatási adatbázis zárolva van.
1056 A szolgáltatás egy példánya már fut.
1057 A fióknév érvénytelen, vagy nem létezik, illetve a megadott fióknévhez ez a jelszó nem felel meg.
1058 A szolgáltatást nem lehet elindítani, mert tiltott, vagy nem tartozik hozzá engedélyezett eszköz.
1059 Körkörös szolgáltatásfüggőséget adott meg.
1060 A megadott szolgáltatás nincs telepítve.
1061 A szolgáltatás jelenleg nem tud vezérlőüzeneteket fogadni.
1062 A szolgáltatás nincs elindítva.
1063 A szolgáltató folyamat nem tudott csatlakozni a szolgáltatásvezérlőhöz.
1064 Kivételes esemény történt a vezérléskérés kiszolgálása közben.
1065 A megadott adatbázis nem létezik.
1066 A szolgáltatás szolgáltatás-specifikus hibakódot adott vissza.
1067 A feldolgozás nem várt módon véget ért.
1068 A függő szolgáltatás vagy csoport elindítása nem sikerült.
1069 A szolgáltatás bejelentkezési hiba miatt nem indult el.
1070 Az indítás után a szolgáltatás megszakította az "indítás folyamatban" állapotot.
1071 A megadott szolgáltatási adatbázis zárolása érvénytelen.
1072 A megadott szolgáltatás törlésre van kijelölve.
1073 A megadott szolgáltatás már létezik.
1074 A rendszer jelenleg az utolsó ismert működőképes konfigurációt használja.
1075 A függő szolgáltatás nem létezik, vagy törlésre van kijelölve.
1076 A jelenlegi rendszerkonfiguráció az utolsó ismert működőképes konfiguráció.
1077 Az utolsó rendszerindítás óta nem történt kísérlet a szolgáltatás indítására.
1078 A név szolgáltatásnévként vagy szolgáltatás megjelenítendő neveként már használatban van.
1079 A szolgáltatáshoz megadott fiók eltér más, ugyan ebben a folyamatban futó szolgáltatásokhoz megadott fióktól.
1080 Hibaműveletek csak Win32 szolgáltatásokhoz állíthatók be, de illesztőprogramokhoz nem.
1081 A szolgáltatás a szolgáltatásvezérlő kezelőjével megegyező folyamatban fut. Emiatt a szolgáltatásvezérlő kezelője nem tud semmit tenni, ha a folyamat váratlanul ér véget.
1082 Nincs helyreállító program konfigurálva a szolgáltatáshoz.
1083 A szolgáltatást futtató végrehajtható program nem implementálja a szolgáltatást.
1084 Ezt a szolgáltatást nem lehet elindítani csökkentett módban.
1100 Elérte a szalag fizikai végét.
1101 Egy szalag fájljelt ért el.
1102 Szalag vagy szakasz kezdete.
1103 A szalagolvasó a fájlok végére ért.
1104 Nincs több adat a szalagon.
1105 A szalagot nem lehetett particionálni.
1106 Egy többkötetes partíciójú új szalag hozzáférésekor az aktuális blokkméret nem megfelelő.
1107 A szalag betöltésekor nem volt található szalagpartíciós információ.
1108 Nem lehet zárolni az adathordozó kiadási mechanizmusát.
1109 Az adathordozót nem lehet eltávolítani.
1110 A meghajtóban lévő adathordozó valószínűleg megváltozott.
1111 Az I/O-busz alaphelyzetbe állt.
1112 Nincs adathordozó a meghajtóban.
1113 A több bájtos célkódlapban nem létezik leképezés a Unicode-karakterhez.
1114 Nem sikerült egy dinamikus csatolású függvénytár (DLL) inicializáló rutinját végrehajtani.
1115 A rendszer leállítása folyamatban van.
1116 A rendszer leállítását nem lehetett megszakítani, mert az nem volt folyamatban.
1117 I/O eszközhiba miatt nem lehetett a kérést végrehajtani.
1118 Egy soros eszköz sem inicializálódott sikeren. A soros illesztőprogram törlődik a memóriából.
1119 Nem lehet megnyitni egy olyan eszközt, amely más eszközökkel osztozik meg egy megszakításkérésen (IRQ). A többi, ugyanezt az IRQ-t használó eszköz közül legalább egy már meg van nyitva.
1120 Egy soros I/O műveletet egy másik írás fejezett be a soros porton. (Az IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER elérte a nullát.)
1121 Egy soros I/O művelet befejeződött, mert a számára előírt határidő lejárt. (Az IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER nem érte el a nullát.)
1122 A hajlékonylemezen nem található azonosítócím-jel.
1123 Nem egyezik a hajlékonylemez szektorazonosító mezője és a hajlékonylemez-vezérlő sávcíme.
1124 A hajlékonylemezes vezérlő olyan hibát jelzett, amelyet az illesztőprogram nem ismert fel.
1125 A hajlékonylemezes vezérlő a regisztereiben ellentmondó eredményt adott vissza.
1126 A merevlemez hozzáférésekor az újrabeállító m..velet többszöri ismétlés után sem sikerült.
1127 A merevlemez hozzáférésekor egy lemezművelet többszöri ismétlés után sem sikerült.
1128 A merevlemez használata közben alaphelyzetbe állításra volt szükség, de az nem sikerült.
1129 Szalag fizikai vége.
1130 Nincs elég szabad kiszolgáló tárolóterület a parancs végrehajtásához.
1131 A rendszer lehetséges holtpont helyzetet észlelt.
1132 A megadott alapcím vagy fájleltolás nem rendelkezik megfelelő igazítással.
1140 A rendszer energiaállapotának módosítására tett kísérletet megvétózta egy másik alkalmazás vagy illesztűprogram.
1141 A BIOS-nak nem sikerült módosítania a rendszer energiaállapotát.
1142 Több kapcsolat létrehozására történt kísérlet, mint amennyit a fájlrendszer támogat.
1150 A megadott program a Windows újabb verzióját igényli.
1151 A megadott program nem Windows vagy MS-DOS program.
1152 A megadott programnak csak egy példája indítható.
1153 A megadott program a Windows egy régebbi verziójához készült.
1154 Sérült az alkalmazás futtatásához szükséges függvénytárfájlok egyike.
1155 Ez a művelet nem hajtható végre a kijelölt fájllal, mert nincs hozzá alkalmazás társítva.
1156 Hiba történt a parancs alkalmazáshoz való küldésekor.
1157 Nem található az alkalmazás futtatásához szükséges függvénytárfájlok egyike.
1158 Az aktuális folyamat felhasználta az összes, az ablakkezelő objektumokhoz tartozó olyan leírót, amelyet a rendszer engedélyezett számára.
1159 Az üzenet csak szinkron folyamatoknál használható.
1160 A megjelölt forráselemhez nem tartozik adathordozó.
1161 A megjelölt célelemhez már tartozik adathordozó.
1162 A megjelölt elem nem létezik.
1163 A megjelölt elem egy olyan magazin része, amely nincs jelen.
1164 Hardverhibák miatt a megjelölt eszközt újra kell inicializálni.
1165 Az eszköz jelezte, hogy a további működés előtt meg kell tisztítani.
1166 Az eszköz jelezte, hogy az ajtó nyitva van.
1167 Az eszköz nincs csatlakoztatva.
1168 Az elem nem található.
1169 A megadott kulcshoz nem található érték az indexben.
1170 A megadott tulajdonságkészlet nem létezik az objektumon.
1171 A GetMouseMovePoints hívásnak átadott pont nincs a pufferben.
1172 A nyomonkövető (munkaállomás) szolgáltatás nem fut.
1173 A kötetazonosító nem található.
1175 A felülírandó fájl nem távolítható el.
1176 A helyettesítőfájl nem helyezhető a felülírandó fájl helyére. A felülírandó fájl megtartotta az eredeti nevét.
1177 A helyettesítő fájl nem helyezhető a felülírandó fájl helyére. A felülírandó fájl át lett nevezve a biztonsági másolat nevének használatával.
1178 A kötetmódosítási napló törlés alatt áll.
1179 A kötetmódosítási napló nem aktív.
1180 A rendszer talált egy fájlt, de valószínűleg nem a megfelelőt.
1181 A rendszer törölte a naplóbejegyzést a naplóból.
1190 Egy rendszerleállítás már ütemezve van.
1191 A rendszerleállítást nem lehet megkezdeni, mert a számítógépre más felhasználók vannak bejelentkezve.
1200 A megadott eszköznév érvénytelen.
1201 Az eszköz már nincs csatlakoztatva.
1202 A helyi eszköznévnek tárolt kapcsolata van egy másik hálózati erőforrással.
1203 A hálózati elérési út tévesen van megadva, nem létezik, vagy a hálózatszolgáltató jelenleg nem érhető el. Írja be újra az útvonalat, vagy kérje a rendszergazda segítségét.
1204 A megadott hálózati szolgáltatónév érvénytelen.
1205 Nem lehet megnyitni a hálózati kapcsolat profilját.
1206 A hálózati kapcsolat profilja sérült
1207 Ami nem tároló, az nem enumerálható.
1208 Kiterjesztett hiba történt.
1209 A megadott csoportnév formátuma érvénytelen
1210 A megadott számítógépnév formátuma érvénytelen.
1211 A megadott eseménynév formátuma érvénytelen.
1212 A megadott tartománynév formátuma érvénytelen.
1213 A megadott szolgáltatásnév formátuma érvénytelen.
1214 A megadott hálózatnév formátuma érvénytelen.
1215 A megadott megosztásnév formátuma érvénytelen.
1216 A megadott jelszó formátuma érvénytelen.
1217 A megadott üzenetnév formátuma érvénytelen.
1218 A megadott üzenetcél formátuma érvénytelen.
1219 Nem engedélyezett ugyanannak a felhasználónak egynél több felhasználónév használatával több kapcsolatot létesítenie egy kiszolgálóval vagy megosztott erőforrással. Bontson a kiszolgálóval vagy megosztott erőforrással minden korábbi kapcsolatot, és próbálja meg újra.
1220 Munkafolyamat létrehozására történt kísérlet egy hálózati kiszolgálóval, de a kiszolgálón már túl sok munkafolyamat fut.
1221 A munkacsoport- vagy tartománynevet a hálózaton már egy másik számítógép használja.
1222 A hálózat nem létezik, vagy a hálózatkezelő nincs elindítva.
1223 A műveletet a felhasználó megszakította.
1224 A kért művelet nem hajtható végre olyan fájlon, melynek valamelyik szakaszát egy felhasználó már megnyitotta.
1225 A távoli számítógép visszautasította a csatlakoztatási kérelmet.
1226 A hálózati kapcsolat sikeresen lezárva.
1227 A hálózati átviteli végpont már rendelkezik hozzá társított címmel.
1228 Valamelyik cím még nincs hálózati végponthoz társítva.
1229 Nem létező hálózati kapcsolattal próbált meg valamilyen m..veletet végezni.
1230 Érvénytelen műveletet kísérelt meg végrehajtani egy aktív hálózati kapcsolaton.
1231 A hálózati hely nem érhető el. A hálózati hibaelhárításról további információkat a Windows súgójában talál.
1232 A hálózati hely nem érhető el. A hálózati hibaelhárításról további információkat a Windows súgójában talál.
1233 A hálózati hely nem érhető el. A hálózati hibaelhárításról további információkat a Windows súgójában talál.
1234 A távoli hálózaton a célhálózat végpontjánál nem m..ködik szolgáltatás.
1235 A kérés megszakítva.
1236 A helyi rendszer megszakította a hálózati kapcsolatot.
1237 A műveletet nem lehetett elvégezni, azt meg kell ismételni.
1238 A kiszolgálóval való kapcsolat nem jöhetett létre, mivel a fiók számára engedélyezett maximális számú egyidejű kapcsolat már létrejött.
1239 Bejelentkezési kísérlet a bejelentkezésre engedélyezett időszakon kívül.
1240 Erről az állomásról nem lehet bejelentkezni a fiókba.
1241 A hálózati címet nem lehetett használni a kért művelethez.
1242 A szolgáltatás már regisztrálva van.
1243 A megadott szolgáltatás nem létezik.
1244 A művelet nem hajtható végre, mert a felhasználó nincs hitelesítve.
1245 A kért művelet nem lett végrehajtva, mert a felhasználó nincsen bejelentkezve a hálózatba. A megadott szolgáltatás nem létezik.
1246 Annak visszaadása, amellyel a hívó a folyamatban lévő munkát folytatni kívánja.
1247 Inicializálási művelet végrehajtására történt kísérlet, pedig az inicializálás már befejeződött.
1248 Nincs több helyi meghajtó.
1249 A megadott hely nem létezik.
1250 Már létezik ilyen nevű tartományvezérlő.
1251 A műveletet csak akkor lehet elvégezni, ha a számítógép kapcsolódik egy kiszolgálóhoz.
1252 A csoportházirend keretrendszerének annak ellenére is meg kell hívnia a kiterjesztést, hogy nincs módosítás.
1253 A megadott felhasználóhoz nem tartozik érvényes profil.
1254 Ezt a műveletet nem lehet Windows Server 2003 for Small Business Server rendszeren végrehajtani.
1255 A kiszolgáló leáll.
1256 A távoli rendszer nem érhető el. A hálózati hibakeresésről további információt a Windows súgóban találhat.
1257 A megadott biztonsági azonosító nem fióktartományból származik.
1258 A megadott biztonsági azonosítóhoz nem tartozik tartomány-összetevő.
1259 Az alkalmazás súgóablaka be lett zárva, ezért az alkalmazás nem tud elindulni.
1260 A programot egy csoportházirend tiltja. További információért forduljon a rendszergazdához.
1261 Az egyik program hibás regiszterértéket próbált használni. Ezt általában egy inicializálatlan regiszter okozza. Ez a hiba Itaniumspecifikus.
1262 A megosztás jelenleg nem érhető el, vagy nem létezik.
1263 A Kerberos protokoll hibát észlelt a KDC-tanúsítvány érvényesítése közben az intelligens kártyával történő bejelentkezés során. Erről további információ a rendszer-eseménynaplóban található.
1264 A Kerberos protokoll hibába ütközött az intelligenskártya-alrendszer használatára tett kísérlet közben.
1265 A rendszer a biztonsági szabályok esetleges megsértésére irányuló kísérletet észlelt. Ellenőrizze, hogy kapcsolatba tud-e lépni azzal a kiszolgálóval, amely hitelesítette.
1271 A számítógép zárolva van, a kényszerítési paraméter nélkül nem lehet leállítani.
1273 Egy alkalmazás által meghatározott visszahívás a meghíváskor érvénytelen adatokat adott meg.
1274 A csoportházirend keretrendszerének meg kell hívnia a kiterjesztést a szinkron előtérbeli házirendfrissítés során.
1275 Ezt az illesztőprogramot nem lehet betölteni.
1276 Egy dinamikus csatolású függvénytár (dll) olyan modulra hivatkozott, amely nem DLL vagy a folyamat végrehajtható képe volt.
1277 A Windows nem tudja megnyitni ezt a programot, mert az le van tiltva.
1278 A Windows nem tudja megnyitni ezt a programot, mert a licencérvényesítő rendszer megváltozott vagy megsérült.
1279 A tranzakció-helyreállítás sikertelen.
1280 Az aktuális szál már részszállá alakult.
1281 Az aktuális szál már átalakult részszálból.
1282 A rendszer veremalapú gyorsítótár-túlcsordulást észlelt az alkalmazásban, amely lehetővé teheti, hogy egy rosszindulatú felhasználó átvegye az irányítását.
1283 Az egyik paraméterben lévő adatok száma meghaladja az e függvény által kezelhető mennyiséget.
1284 Az egyik hibakeresési objektumon végrehajtandó művelet nem sikerült, mert az objektum törlés alatt áll.
1285 Nem sikerült egy .dll fájl késleltetett betöltése vagy egy késleltetve betöltött .dll függvénycímének beolvasása.
1287 A hiba okának megállapításához nincs elegendő információ.
1288 A C futtatási környezet függvényének átadott paraméter hibás.
1289 A művelet a fájl érvényes adathosszán kívül történt.
1290 A szolgáltatásindítás meghiúsult, mert egy vagy több szolgáltatás SID-típusának beállítása egyazon folyamatban nem kompatibilis. Egy korlátozott SID-típusú szolgáltatás csak más korlátozott SID-típusú szolgáltatásokkal létezhet együtt ugyanabban a folyamatban. Ha a szolgáltatás SID-típusa az imént lett konfigurálva, a szolgáltatás elindításához indítsa újra a gazdafolyamatot.
1291 Az eszköz illesztőprogramját tartalmazó folyamat le lett állítva.
1292 Egy művelet megpróbált átlépni egy implementációban definiált korlátot.
1293 A célfolyamat vagy a célszált tartalmazó folyamat védett.
1294 A szolgáltatásértesítési ügyfél jelentős késésben van a számítógépen futó szolgáltatások jelenlegi állapotához képest.
1295 A kért fájlművelet a tárolási kvóta átlépése miatt nem sikerült. Lemezterület felszabadításához helyezze át a fájlokat egy másik helyre, vagy törölje a nem szükséges fájlokat. További információért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.
1296 A kért fájlművelet nem sikerült, mert a tárolási házirend blokkolja az adott fájltípust. További információért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.
1297 A szolgáltatás által igényelt jog nem létezik a szolgáltatásfiók konfigurációjában. A Services Microsoft Management Console (MMC) beépülő modult (services.msc) és a Helyi biztonsági beállítások (Local Security Settings) MMC beépülő modult (secpol.msc) a szolgáltatás- és a fiókkonfiguráció megtekintéséhez.
1298 A műveletben résztvevő egyik szál valószínűleg nem válaszol.
1299 Azt jelzi, hogy egy adott biztonsági azonosító nem rendelhető hozzá objektum címkéjeként.
1300 A hívóhoz nincs hozzárendelve az összes hivatkozott jog vagy csoport.
1301 A fiókok és a biztonsági azonosítók (SID) közti hozzárendelések egy része nem történt meg.
1302 A fiókhoz nincs kvóta beállítva.
1303 Nincs szabad titkosító kulcs. A visszaadott titkosító kulcs ismert.
1304 A jelszó túl összetett ahhoz, hogy LAN Manager jelszóvá lehessen konvertálni. A visszaadott LAN Manager jelszó egy üres (NULL) karakterlánc.
1305 A változatszám ismeretlen.
1306 A két felülvizsgálati szint nem kompatibilis.
1307 A biztonsági azonosítót nem lehet az objektum tulajdonosaként hozzárendelni.
1308 A biztonsági azonosítót nem lehet az objektum els..dleges csoportjaként hozzárendelni.
1309 Művelet végrehajtására történt kísérlet egy olyan szál megszemélyesítési jogkivonatán, amely jelenleg nem személyesít meg ügyfelet.
1311 Pillanatnyilag nincsenek olyan beléptető kiszolgálók, amelyek teljesíthetnék a belépési kérelmet.
1312 A megadott bejelentkezési munkamenet nem létezik. Lehetséges, hogy már befejeződött.
1313 Egy megadott jog nem létezik.
1314 Az ügyfélnek nincs meg a szükséges joga.
1315 A megadott név nem megfelelően formázott fióknév.
1316 A megadott fiók már létezik.
1317 A megadott fiók nem létezik.
1318 A megadott csoport már létezik.
1319 A megadott csoport nem létezik.
1320 A megadott felhasználói fiók már tagja a megadott csoportnak, vagy a megadott csoportot nem lehet törölni, mert legalább egy tagot tartalmaz.
1321 A megadott felhasználói fiók nem tagja a megadott csoportfióknak.
1322 Ez a művelet nem engedélyezett, mivel a rendszergazdai fiók letiltását vagy törlését illetve a fiókba való sikertelen belépést eredményezheti.
1323 A jelszót nem lehet frissíteni. A jelenlegi jelszóként megadott érték nem megfelelő.
1324 A jelszót nem lehet frissíteni. Az új jelszóhoz megadott érték jelszavakban meg nem engedett értékeket tartalmaz.
1325 A jelszó nem frissíthető. Az új jelszó nem felel meg a tartomány hosszúsági, összetettségi vagy előzménykövetelményének.
1326 Helytelen a felhasználónév vagy a jelszó.
1327 A felhasználó nem jelentkezhet be a felhasználói fiók korlátozásai miatt. Lehetséges okok: az üres jelszavak használata nem engedélyezett, a bejelentkezési időpontok korlátozása, vagy a házirendben lévő korlátozás betartatása.
1328 A fiókra érvényes bejelentkezési időkorlátozás miatt jelenleg nem jelentkezhet be.
1329 A felhasználó nem jelentkezhet be ezen a számítógépen.
1330 A fiókhoz tartozó jelszó lejárt.
1331 A felhasználó nem jelentkezhet be, ugyanis a fiók jelenleg tiltott.
1332 A fióknevek és a biztonsági azonosítók között nem jött létre egymáshoz rendelés.
1333 Túl sok helyi felhasználóazonosító (LUID) egyidejű igénylése.
1334 Nincs több szabad helyi felhasználóazonosító (LUID).
1335 A biztonsági azonosító alszervezeti része nem használható a megadott célra.
1336 Érvénytelen a hozzáférés-vezérlési lista (ACL) szerkezete.
1337 Érvénytelen a biztonsági azonosító szerkezete.
1338 Érvénytelen a biztonsági leíró szerkezete.
1340 Nem lehetett felépíteni az örökölt hozzáférés-vezérlési listát (ACL) vagy a hozzáférés-vezérlő bejegyzést (ACE).
1341 A kiszolgáló jelenleg tiltott.
1342 A kiszolgáló jelenleg engedélyezett.
1343 A megadott érték azonosítókiadókhoz érvénytelen.
1344 Nincs több szabad memória a biztonsági információ frissítéseihez.
1345 A megadott attribútumok érvénytelenek, vagy ütköznek a csoportra mint egészre vonatkozó attribútumokkal.
1346 Vagy nem adott meg egy szükséges megszemélyesítési szintet, vagy a megszemélyesítési szint érvénytelen.
1347 Névtelen biztonsági jogkivonatot nem lehet megnyitni.
1348 A kért érvényesítési információosztály érvénytelen volt.
1349 A token típusa nem megfelelő a megkísérelt használathoz.
1350 Biztonsági műveletet nem lehet olyan objektumon végrehajtani, amelyhez nincs biztonsági attribútum rendelve.
1351 A konfigurációs információ nem olvasható a tartományvezérlőből. Ennek oka vagy az, hogy a számítógép nem érhető el, vagy az, hogy a rendszer megtagadta a hozzáférést.
1352 A biztonsági fiókkezelő (SAM) vagy a helyi biztonsági szervezet (LSA) kiszolgálója nincs megfelelő állapotban a biztonsági művelet végrehajtásához.
1353 A tartomány nem volt megfelelő állapotban a biztonsági művelet végrehajtásához.
1354 Ez a művelet csak a tartomány elsődleges tartományvezérlőjének megengedett.
1355 A megadott tartomány vagy nem létezik, vagy nem lehet csatlakozni hozzá.
1356 A megadott tartomány már létezik.
1357 A kiszolgálónkénti tartományok számkorlátjának túllépésére tett kísérlet történt.
1358 A kért műveletet nem lehetett végrehajtani, mert vagy végzetes adathordozó-hiba történt, vagy sérült a lemezen lévő adatszerkezet.
1359 Belső hiba történt.
1360 Egy olyan hozzáférési maszk általános hozzáférési típusokat tartalmazott, amelyet már hozzá kellett rendelni egy nem általános típusokhoz.
1361 Egy biztonsági leíró nincs a megfelelő formátumban (abszolút vagy önmagához relatív).
1362 A kért művelet csak bejelentkezési folyamat esetén hajtható végre. A hívó folyamat nincs bejelentkezési folyamatként nyilvántartva.
1363 Nem lehet egy, már használatban lévő azonosítóval új bejelentkezési munkamenetet indítani.
1364 A megadott hitelesítési csomag ismeretlen.
1365 A bejelentkezési munkamenet nem kompatibilis a kért művelettel.
1366 A bejelentkezési munkamenet azonosítója már használatban van.
1367 A bejelentkezési kérelem érvénytelen bejelentkezési típus értéket tartalmazott.
1368 Egy nevesített cső használatával nem lehet megszemélyesíteni addig, amíg a pipe-ból az adatok olvasására sor nem került.
1369 A beállításjegyzék részfájának tranzakcióállapota nem kompatibilis a kért művelettel.
1370 Belső biztonsági adatbázis hiba történt.
1371 A művelet beépített fiókon nem hajtható végre.
1372 A műveletet nem lehet ezen a beépített speciális csoporton végrehajtani.
1373 A műveletet nem lehet ezen a speciális felhasználón végrehajtani.
1374 A felhasználót nem lehet a csoportból eltávolítani, mert a csoport jelenleg a felhasználó elsődleges csoportja.
1375 A token már használatban van mint elsődleges token.
1376 A megadott helyi csoport nem létezik.
1377 A megadott fióknév nem tagja a csoportnak.
1378 A megadott fióknév már tagja a csoportnak.
1379 A megadott helyi csoport már létezik.
1380 Bejelentkezési hiba: a felhasználó számára ezen a számítógépen a kért bejelentkezési típus nem engedélyezett.
1381 Túllépte az egy rendszerben tárolható titkos információk maximális számát.
1382 Egy titok hossza túllépte a megengedett maximális hosszt.
1383 A helyi biztonsági szervezet adatbázisa belső ellentmondást tartalmaz.
1384 Egy bejelentkezési kísérlet során a felhasználó biztonsági környezete túl sok biztonsági azonosítót halmozott fel.
1385 Bejelentkezési hiba: a felhasználó számára ezen a számítógépen a kért bejelentkezési típus nem engedélyezett.
1386 Egy felhasználói jelszó módosításához keresztbe titkosított jelszó szükséges.
1387 A helyi csoport egyik tagját nem lehetett hozzáadni vagy eltávolítani, mivel a tag nem létezik.
1388 Az új tagot nem lehetett hozzáadni a helyi csoporthoz, mert a tag fióktípusa hibás.
1389 Túl sok biztonsági azonosítót adott meg.
1390 Egy felhasználói jelszó módosításához keresztbe titkosított jelszó szükséges.
1391 Jelzi, hogy egy ACL nem örökölhető komponenseket tartalmaz.
1392 A fájl vagy a könyvtár sérült vagy nem olvasható.
1393 A lemezszerkezet sérült vagy nem olvasható.
1394 A megadott bejelentkezési munkamenet számára nincs felhasználói munkamenetkulcs.
1395 Az elért szolgáltatás licence csak egy bizonyos számú kapcsolatot engedélyez. Mivel már létrejött annyi kapcsolat, amennyit a szolgáltatás fogadni tud, ezért pillanatnyilag több kapcsolat nem létesíthető vele.
1396 A célfiók neve helytelen.
1397 A kölcsönös hitelesítés nem sikerült. A kiszolgáló jelszava nem naprakész a tartományvezérlőn.
1398 Idő- és/vagy dátumkülönbség van az ügyfél és a kiszolgáló között.
1399 Ezt a műveletet a jelenlegi tartományban nem lehet elvégezni.
1400 Érvénytelen ablakleíró.
1401 Érvénytelen menüleíró.
1402 Érvénytelen kurzorleíró.
1403 Érvénytelen gyorsbillentyűtábla-leíró.
1404 Érvénytelen hook-leíró.
1405 Érvénytelen leíró többablakos helyzetleíró adatszerkezethez.
1406 Nem lehet létrehozni felső szintű gyermek ablakot.
1407 Nem található az ablakosztály.
1408 Érvénytelen ablak, másik szálhoz tartozik.
1409 A hívóbetű már regisztrálva van.
1410 Az osztály már létezik.
1411 Az osztály nem létezik.
1412 Az osztály még rendelkezik nyitott ablakokkal.
1413 Érvénytelen index.
1414 Érvénytelen ikonleíró.
1415 Magán DIALOG ablak szavak használata.
1416 Nem található a listaazonosító.
1417 Nem találhatók helyettesítő karakterek.
1418 A szál nem rendelkezik nyitott vágólappal.
1419 A hívóbetű nincs regisztrálva.
1420 Ez az ablak nem érvényes párbeszédpanel.
1421 A vezérlőelem-azonosító nem található.
1422 Érvénytelen üzenet kombinált listához, mert az nem tartalmaz szerkesztő vezérlőelemet.
1423 Az ablak nem kombinált lista.
1424 A magasságnak kisebbnek kell lennie 256-nál.
1425 Érvénytelen eszközkörnyezet (DC) leíró.
1426 Érvénytelen hook-eljárástípus.
1427 Érvénytelen hook-eljárás.
1428 Nem lokális hook nem állítható be modulleíró nélkül.
1429 Ezt a hook-eljárást nem lehet globálisan beállítani.
1430 Az általános hook-eljárás már telepítve van.
1431 A hook-eljárás nincs telepítve.
1432 Érvénytelen üzenet egyszeres kijelölésű lista számára.
1433 LB_SETCOUNT lett küldve nem inaktív listához.
1434 A lista nem támogatja a tabulátorokat.
1435 Más szál által létrehozott objektumot nem lehet törölni.
1436 Gyermek ablakok nem rendelkezhetnek menükkel.
1437 Az ablak nem rendelkezik rendszermenüvel.
1438 Érvénytelen üzenetpanel-stílus.
1439 Érvénytelen rendszerre kiterjedő (SPI_*) paraméter.
1440 A képernyő már zárolva van.
1441 Többablakos helyzetű szerkezetben lévő ablakok összes leírójának azonos szülővel kell rendelkezniük.
1442 Az ablak nem egy gyermek ablak.
1443 Érvénytelen GW_* parancs.
1444 Érvénytelen szálazonosító.
1445 Nem lehet feldolgozni olyan ablakból származó üzenetet, amely nem többdokumentumos felület (MDI) ablaka.
1446 Az előugró menü már aktív.
1447 Az ablak nem rendelkezik görgetősávokkal.
1448 A görgetősáv tartománya nem lehet nagyobb, mint a MAXLONG érték.
1449 A megadott módon az ablakot nem lehet megjeleníteni vagy elrejteni.
1450 Nincs elég rendszererőforrás a kért szolgáltatás befejezéséhez.
1451 Nincs elég rendszererőforrás a kért szolgáltatás befejezéséhez.
1452 Nincs elég rendszererőforrás a kért szolgáltatás befejezéséhez.
1453 A kvóta nem elegendő a kért szolgáltatás befejezéséhez.
1454 A kvóta nem elegendő a kért szolgáltatás befejezéséhez.
1455 A lapozófájl túl kicsi a művelet végrehajtásához.
1456 Nem található egy menüelem.
1457 Érvénytelen billentyűzetkiosztás leírója.
1458 A hook típusa nem engedélyezett.
1459 A művelethez egy interaktív windowstationre van szükség.
1460 A művelet a határidő túllépése miatt nem lett befejezve.
1461 Érvénytelen figyelőleíró.
1462 Helytelen méretargumentum.
1463 Ez a szimbolikus csatolás nem követhető, mert típusa le van tiltva.
1464 Az alkalmazás nem támogatja ezt a műveletet szimbolikus csatolásokon.
1465 A Windows nem tudta elemezni a kért XML-adatokat.
1466 Hiba történt egy XML formátumú digitális aláírás feldolgozása közben.
1467 Az alkalmazást újra kell indítani.
1468 A hívó nem a helyes útválasztási szegmensben kérte a kapcsolódást.
1469 AuthIP-hiba történt a távoli állomáshoz való kapcsolódás közben.
1470 A kért szolgáltatás befejezéséhez nincs elegendő NVRAM memória. A rendszer újraindítására lesz szükség.
1471 A kért művelet nem fejezhető be, mert a megadott folyamat nem GUI-folyamat.
1500 Az eseménynaplófájl sérült.
1501 Nem lehetett megnyitni eseménynaplófájlt, így az eseménynaplózási szolgáltatás nem indult el.
1502 Az eseménynaplófájl megtelt.
1503 Az eseménynaplófájl az olvasások között megváltozott.
1504 A megadott feladathoz már hozzá van rendelve egy tároló.
1505 A megadott feladathoz nincs hozzárendelve tároló.
1550 A megadott feladatnév érvénytelen.
1551 A megadott feladatindex érvénytelen.
1552 A megadott szál már csatlakozik egy feladathoz.
1601 A Windows Installer szolgáltatás nem érhető el. Ez akkor fordulhat elő, ha a Windows Installer nincs telepítve. A helyi tanácsadó munkatársaktól kérhet segítséget.
1602 A felhasználó megszakította a telepítést.
1603 Végzetes hiba történt a telepítés során.
1604 A telepítés fel lett függesztve, így nem teljes.
1605 A művelet csak az éppen telepített termékek esetén érvényes.
1606 A funkcióazonosító nincs regisztrálva.
1607 A komponensazonosító nincs regisztrálva.
1608 Ismeretlen tulajdonság.
1609 A leíró érvénytelen állapotban van.
1610 A termék konfigurációs adatai sérültek Forduljon a technikai tanácsadáshoz.
1611 A komponensminősítő nincs jelen.
1612 A termék telepítési forrás nem áll rendelkezésre. Ellenőrizze, hogy létezik-e a forrás, és hogy van-e hozzáférése.
1613 A telepítési csomagot a Windows Installer szolgáltatás nem tudja telepíteni. Telepítenie kell egy olyan javítókészletet a Windows rendszerhez, amely tartalmazza a Windows Installer szolgáltatás újabb verzióját.
1614 A termék el lett távolítva.
1615 Az SQL-lekérdezés szintaxisa érvénytelen vagy nem támogatott.
1616 A rekordmező nem létezik.
1617 Az eszköz el lett távolítva.
1618 Egy másik telepítés már folyamatban van. Mielőtt folytatná ezt a telepítést, fejezze be a másikat.
1619 A telepítési csomag nem nyitható meg. Ellenőrizze, hogy létezik-e a csomag, valamint, hogy van-e hozzáférése, illetve keresse meg az alkalmazás szállítóját, és kérje meg, hogy ellenőrizze, hogy a csomag egy érvényes Windows Installer csomag-e.
1620 A telepítési csomag nem nyitható meg. Keresse meg az alkalmazás szállítóját, és kérje meg, hogy ellenőrizze, hogy a csomag egy érvényes Windows Installer csomag-e.
1621 Hiba történt a Windows Installer szolgáltatás felhasználói felületének indításakor. Forduljon a technikai tanácsadáshoz.
1622 Hiba a telepítési naplófájl megnyitásakor. Ellenőrizze, hogy létezik-e a naplófájl helye, valamint, hogy tudja-e írni.
1623 A telepítési csomag nyelvét nem támogatja a rendszer.
1624 Hiba az átalakítások alkalmazásakor. Ellenőrizze, hogy helyesek-e a megadott átalakítási elérési utak.
1625 A telepítést a rendszerházirend nem engedélyezi. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.
1626 A függvény nem hajtható végre.
1627 Hiba a függvény végrehajtásakor.
1628 A megadott tábla érvénytelen vagy ismeretlen.
1629 A megadott adat rossz típusú.
1630 Az adattípus nem támogatott.
1631 A Windows Installer nem tudott elindulni. Forduljon a technikai tanácsadáshoz.
1632 A Temp mappát tároló meghajtó megtelt vagy nem érhető el. Szabadítson fel helyet a meghajtón, vagy ellenőrizze, hogy van-e írási jogosultsága a Temp mappára.
1633 A processzor típusa nem támogatja a telepítési csomagot. Forduljon a termék szállítójához.
1634 A számítógép által nem használt komponens.
1635 A frissítés nem nyitható meg. Ellenőrizze, hogy létezik-e a frissítés, valamint, hogy van-e hozzáférése, illetve keresse meg az alkalmazás szállítóját, és kérje meg, hogy ellenőrizze, hogy a csomag egy érvényes Windows Installer frissítés-e.
1636 A frissítés nem nyitható meg. Keresse meg az alkalmazás szállítóját, és kérje meg, hogy ellenőrizze, hogy a csomag egy érvényes Windows Installer frissítés-e.
1637 A Windows Installer szolgáltatás nem tudja feldolgozni a frissítést. Telepítenie kell egy olyan javítókészletet a Windows rendszerhez, amely tartalmazza a Windows Installer szolgáltatás újabb verzióját.
1638 A termék egy másik verziója már telepítve van. A jelenlegi verzió telepítése nem folytatható. A létező verzió konfigurálásához használja a Vezérlőpult Programtelepítés alkalmazását.
1639 Érvénytelen parancssori argumentum. A parancssorról részletes súgót a Windows Installer SDK dokumentumban talál.
1640 Csak rendszergazdáknak van engedélye kiszolgálói szoftvert hozzáadni, eltávolítani vagy konfigurálni egy terminálszolgáltatási távkapcsolat során. Ha a kiszolgálón szeretne szoftvert telepíteni vagy konfigurálni, akkor keresse meg a hálózati rendszergazdát.
1641 A kért művelet sikeresen befejeződött. A rendszer újra fog indulni, így a módosítások is érvénybe fognak lépni.
1642 A Windows Installer szolgáltatás nem tudja telepíteni a frissítést, mert valószínűleg hiányzik a frissítendő program, vagy a frissítés a program más verziójához készült. Ellenőrizze, hogy a frissítendő program a számítógépen van-e, és hogy a megfelelő frissítést használja-e.

    


Generated Notepad++ by Creatus - Budapest, 2017 - 2018 (Utoljára módosítva: 2018.12.08, 09:56)