site maker

*** Az oldal jelenleg fejlesztés alatt! ***

Windows hibaüzenetek

Vannak olyan hibaüzenetek, amelyeket legtöbb esetben csak egy hibakód jelez, legalábbis ha olyan alkalmazást használunk, amely hibakódokat küld szöveges hibaüzenet helyett (szép számmal vannak ilyenek). A legtöbb felhasználónak azonban semmit sem mond a 123-as hiba, de a 14-es sem (pedig az utóbbi elég komoly). Sőt a rendszergazda-körökben jól ismert 33-as sem valószínű, hogy beugrik a mindennapi PC-használónak. Szerencsére van megoldás!

Ezen az oldalon a hibakódok és jelentésük tekinthető meg.

× Információ! Kérem, írja be a hibakódot, vagy a hibaüzenetet a kereséshez. (A keresés automatikus!)
HIBAÜZENETKÓD
A művelet sikeresen befejeződött. 0
Nem megfelelő funkció. 1
A rendszer nem találja a megadott fájlt. 2
A rendszer nem találja a megadott elérési utat. 3
A rendszer nem tudja a fájlt megnyitni. 4
A hozzáférés megtagadva. 5
A leíró érvénytelen. 6
A tároló vezérlőblokkok tönkrementek. 7
A parancs végrehajtásához nincs elég tárolóhely. 8
Érvénytelen a tároló vezérlőblokk címe. 9
A környezet nem megfelelő. 10
Nem megfelelő formátumú program betöltésére történt kísérlet. 11
Érvénytelen a hozzáférési kód. 12
Érvénytelen adatok. 13
Nincs elég szabad memória a művelet befejezéséhez. 14
A rendszer nem találja a megadott meghajtót. 15
A könyvtárat nem lehet eltávolítani. 16
A rendszer nem tudja a fájlt egy másik lemezmeghajtóra áthelyezni. 17
A rendszer nem tudja a fájlt egy másik lemezmeghajtóra áthelyezni. 18
Az adathordozó írásvédett. 19
A rendszer nem találja a megadott eszközt. 20
Az eszköz nem áll készen. 21
Az eszköz nem ismeri fel a parancsot. 22
Adathiba. (CRC) 23
A program kiadott egy parancsot, de a parancs hossza nem megfelelő. 24
A meghajtó nem talál egy adott területet vagy sávot a lemezen. 25
A megadott lemezhez nem lehet hozzáférni. 26
A meghajtó nem találja a kért szektort. 27
Kifogyott a papír a nyomtatóból. 28
A rendszer nem tud írni a megadott eszközre. 29
A rendszer nem tudja olvasni a megadott eszközt. 30
Egy rendszerhez csatlakoztatott eszköz nem működik. 31
A folyamat nem fér hozzá a fájlhoz, mert azt egy másik folyamat használja. 32
A folyamat nem fér hozzá a fájlhoz, mert egy másik folyamat zárolta a fájl egy részét. 33
Túl sok fájl van megosztásra megnyitva. 36
Elérte a fájl végét. 38
A lemez megtelt. 39
A kérés nem támogatott. 50
A Windows nem találja a hálózati elérési utat. Ellenőrizze, hogy a hálózati elérési út helyes, valamint hogy a célszámítógép nem foglalt, és be van kapcsolva. Ha a Windows továbbra sem találja a hálózati elérési utat, akkor lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával. 51
Azért nem sikerült kapcsolódnia, mert duplikált név van a hálózaton. Ha tartományhoz csatlakozik, a Vezérlőpult Rendszer segédeszközének segítségével változtassa meg a számítógép nevét, majd próbálkozzon újra. Ha munkacsoporthoz csatlakozik, válasszon más munkacsoportnevet. 52
A hálózati elérési út nem található. 53
A hálózat foglalt. 54
A megadott hálózati erőforrás, vagy eszköz már nem érhető el. 55
Elérte a NetBIOS parancskorlátját. 56
Hardverhiba történt a hálózati kártyán. 57
A megadott kiszolgáló nem tudja végrehajtani a kért műveletet. 58
Nem várt hálózati hiba történt. 59
Nem várt hálózati hiba történt. 60
A nyomtatási várólista megtelt. 61
A kiszolgálón nincs hely a nyomtatásra váró fájl tárolására. 62
A nyomtatásra váró fájlt törölték. 63
A megadott hálózatnév már nem érhető el. 64
A hálózati hozzáférés megtagadva. 65
A hálózati erőforrás típusa nem megfelelő. 66
A hálózatnév nem található. 67
A helyi számítógép hálózati kártyája által megszabott névkorlátot a rendszer túllépte. 68
Túllépte a NetBIOS munkamenetkorlátját. 69
A távoli kiszolgáló fel van függesztve, vagy indítás alatt van. 70
Ezzel a távoli számítógéppel jelenleg több kapcsolat nem létesíthető, mivel már létrejött annyi kapcsolat, amennyit az fogadni tud. 71
A megadott nyomtató vagy lemezes eszköz fel van függesztve. 72
A fájl már létezik. 80
A könyvtárat vagy fájlt nem lehet létrehozni. 82
Hiba az INT 24 rendszerhívásban. 83
Nincs elég tárolóhely a kérés feldolgozására. 84
A helyi eszköznév már használatban van. 85
A megadott hálózati jelszó nem megfelelő. 86
A paraméter nem megfelelő. 87
Írási hiba történt a hálózaton. 88
A rendszer jelenleg nem tud másik folyamatot indítani. 89
Nem lehet másik rendszerszemafort létrehozni. 100
A kizárólagos szemafort egy másik folyamat birtokolja. 101
A kizárólagos szemafort egy másik folyamat birtokolja. 102
A szemafort nem lehet újra beállítani. 103
Megszakítást kiszolgáló eljárás nem kérhet kizárólagos szemaforokat. 104
A szemafor korábbi tulajdonosa felszabadította az eszközt. 105
A program leállt, mert a cserelemez nincs a meghajtóban. 107
A lemez használatban van, vagy egy másik folyamat zárolta. 108
A pipe használata befejeződött. 109
A rendszer nem tudja megnyitni a megadott eszközt vagy fájlt. 110
A fájlnév túl hosszú. 111
Nincs elég hely a lemezen. 112
Nincs több szabad belső fájlazonosító. 113
A cél belső fájlazonosítója nem megfelelő. 114
Az alkalmazás IOCTL hívása hibás. 117
Az írás közbeni ellen..rzés kapcsoló paraméter értéke hibás. 118
A rendszer nem támogatja a kért parancsot. 119
Ez a függvény csak Win32 módban hívható. 120
Ez a függvény csak Win32 módban hívható. 121
A rendszerhívásnak átadott adatterület túl kicsi. 122
A fájlnév, a könyvtárnév vagy a kötetcímke szintaxisa nem megfelelő. 123
A rendszerhívási szint nem megfelelő. 124
A lemeznek nincs kötetcímkéje. 125
A megadott modul nem található. 126
A megadott eljárás nem található. 127
Nincsenek olyan gyermekfolyamatok, melyekre várakozni kell. 128
Kísérlet történt egy nyitott lemezpartíción fájlleíró segítségével egy nem nyers I/O műveleteket végrehajtására. 130
A fájlmutató nem vihető a fájl eleje elé. 131
A fájlmutatót nem lehet a megadott eszközön vagy fájlon beállítani. 132
JOIN vagy SUBST parancsot nem lehet olyan meghajtóra használni, amely tartalmaz már előzőleg csatolt meghajtókat. 133
Egy olyan meghajtón próbált meg JOIN vagy SUBST parancsot használni, amely már csatolva van. 134
Egy, már helyettesített meghajtón próbált meg JOIN vagy SUBST parancsot használni. 135
A rendszer egy nem csatolt meghajtó csatolását próbálta törölni. 136
A rendszer egy nem helyettesített meghajtó helyettesítését próbálta törölni. 137
A rendszer egy csatolt meghajtón lévő könyvtárhoz próbált meg meghajtót csatolni. 138
A rendszer egy helyettesített meghajtón lévő könyvtárat próbált meg helyettesíteni. 139
A rendszer egy helyettesített meghajtón lévő könyvtárhoz próbált meg meghajtót csatolni. 140
A rendszer egy csatolt meghajtón lévő könyvtárhoz próbált meg meghajtót helyettesíteni (SUBST). 141
A rendszer jelenleg nem tud JOIN vagy SUBST parancsot végrehajtani. 142
A rendszer nem tud az azonos meghajtón lévő könyvtárhoz meghajtót csatolni vagy azt helyettesíteni. 143
A könyvtár nem a gyökérkönyvtár egy alkönyvtára. 144
A könyvtár nem üres. 145
A megadott elérési utat egy helyettesítés használja. 146
A parancs végrehajtásához nincs elegendő szabad erőforrás. 147
A megadott elérési út jelenleg nem használható. 148
Olyan meghajtó csatolására vagy helyettesítésére történt kísérlet, amelynek az egyik könyvtára egy korábbi helyettesítés célja. 149
A CONFIG.SYS fájlban nincs megadva nyomkövetési információ, vagy a nyomkövetés nincs engedélyezve. 150
A DosMuxSemWait számára megadott szemafor-események száma nem megfelelő. 151
A DosMuxSemWait számára megadott szemafor-események száma nem megfelelő. 152
A DosMuxSemWait lista hibás. 153
A beírt kötetcímke hosszabb, mint amit a célfájlrendszer megenged. 154
Nem lehet másik szálat létrehozni. 155
A címzett folyamat nem fogadta el a jelzést. 156
A szegmenst már érvénytelenítették, így az nem zárolható. 157
A szegmens zárolását már feloldották. 158
A szálazonosító címe nem megfelelő. 159
Egy vagy több argumentum helytelen. 160
A megadott elérési út érvénytelen. 161
Egy jelzés feldolgozása már folyamatban van. 162
A rendszerben nem lehet több szálat létrehozni. 164
A fájl egy területét nem lehet zárolni. 167
A kért erőforrás használatban van. 170
Nem volt aktív zárolási kérelem a megadott visszavonási területre. 173
A fájlrendszer nem támogatja a zárolási típus elemi módosításait. 174
A rendszer hibás szegmensszámot észlelt. 180
Nem lehet fájlt létrehozni, ha az adott fájl már létezik. 183
A továbbított jelzőbit nem megfelelő. 186
A megadott rendszerszemafor-név nem található. 187
Az operációs rendszer nem tudja futtatni ezt az alkalmazást. 196
Az operációs rendszer jelenleg nincs konfigurálva ennek az alkalmazásnak a futtatására. 197
Az operációs rendszer nem tudja futtatni ezt az alkalmazást. 199
Helytelenül írta be a * vagy a ? globális fájlnévkaraktert, vagy túl sok globális fájlnévkaraktert adott meg. 200
Az elküldött jelzés hibás. 209
A jelleírót nem lehet beállítani. 210
A szegmens zárolva van, és azt nem lehet újra felhasználni. 212
Túl sok dinamikus csatolású modul van a programhoz, vagy a dinamikus csatolású modulhoz csatolva. 214
A LoadModule függvény hívásai nem ágyazhatók egymásba. 215
A fájlt egy másik felhasználó kivette, vagy szerkesztésre zárolta. 220
A változások mentése előtt a fájlt ki kell venni. 221
A mentett vagy beolvasott fájltípus blokkolva van. 222
A fájlméret meghaladja a megengedett korlátot, így nem menthető. 223
Hozzáférés megtagadva. Mielőtt fájlokat nyitna meg ezen a helyen, először hozzá kell adni a webhelyet a megbízható helyek listájához, meg kell nyitnia a webhelyet, és engedélyeznie kell az automatikus bejelentkezési lehetőséget. 224
A művelet végrehajtása nem sikerült, mert a fájl vírust tartalmaz. 225
Ez a fájl vírust tartalmaz, és nem nyitható meg. A vírus jelentette veszély miatt a fájl el lett távolítva. 226
A pipe helyi. 229
A pipe állapota érvénytelen. 230
Minden pipe foglalt. 231
A pipe bezárása folyamatban van. 232
Nincs folyamat a pipe másik végén. 233
További adatok érhetőek el. 234
A munkamenet megszakítva. 240
Érvénytelen a megadott kiterjesztett attribútumnév. 254
Ellentmondóak a kiterjesztett attribútumok. 255
A várakozási művelet időkorlátja lejárt. 258
Nincs több adat. 259
A Copy AVI funkció nem használható. 266
Érvénytelen a könyvtárnév. 267
A kiterjesztett attribútumok nem fértek el a pufferben. 275
A kiterjesztett attribútum-táblázat fájl megtelt. 277
Érvénytelen a megadott attribútum leíró. 278
A csatlakoztatott fájlrendszer nem támogatja a kiterjesztett attribútumokat. 282
Kísérlet hívó által nem birtokolt multiplexer felszabadítására. 288
Túl sok üzenet érkezett a szemaforhoz. 298
Egy ReadProcessMemory vagy WriteProcessMemory kérésnek csak egy része készült el. 299
Az alkalmazkodó zárolási kérés megtagadva. 300
A rendszer érvénytelen alkalmazkodó zárolási nyugtát kapott. 301
A kötet túlságosan töredezett a művelet befejezéséhez. 302
A fájlt nem lehet megnyitni, mert éppen törlés alatt van. 303
A rövid nevek beállításai nem módosíthatók ezen a köteten a beállításjegyzék globális érvényű beállítása miatt. 304
A rövid nevek nincsenek engedélyezve ezen a köteten. 305
Az adott kötet biztonsági adatfolyama inkonzisztens állapotban van. Futtassa a CHKDSK programot a köteten. 306
Egy kért fájlzárolási művelet érvénytelen bájttartomány miatt nem dolgozható fel. 307
A lemezképtípus támogatásához szükséges alrendszer nem található. 308
A megadott fájllal már van társítva egy értesítési GUID azonosító. 309
A megadott hatókör nem található. 318
Nem történt művelet, mivel a rendszert újra kell indítani. 350
A leállítás nem sikerült. 351
Az újraindítás nem sikerült. 352
Elérte a munkamenetek maximális számát. 353
A szál már háttérben történő feldolgozási üzemmódban van. 400
A szál nincs háttérben történő feldolgozási üzemmódban. 401
A folyamat már háttérben történő feldolgozási üzemmódban van. 402
A folyamat nincs háttérben történő feldolgozási üzemmódban. 403
Érvénytelen cím hozzáférésére tett kísérlet. 487
A felhasználói profilt nem sikerült betölteni. 500
A számtani eredmény meghaladja a 32 bitet. 534
Van folyamat a pipe másik végén. 535
Várakozás a pipe másik végének megnyitására. 536
Az alkalmazásellenőrző hibát talált a jelenlegi folyamatban. 537
Hiba történt az ABIOS alrendszerben. 538
Figyelmeztetés a WX86 alrendszerben. 539
Hiba történt a WX86 alrendszerben. 540
Kísérlet történt egy olyan időzítő megszakítására vagy beállítására, amelyhez egy APC van rendelve. A kiváltó szál nem az, melyik eredetileg beállította az időzítőt egy hozzárendelt APC programrésszel. 541
Kivételkód-kifejtés. 542
Kifejtési művelet közben érvénytelen vagy nem igazított verem találtatott. 543
Kifejtési művelet közben a rendszer érvénytelen kifejtési célpontot talált. 544
Az NtCreatePort híváshoz hibás objektumattribútumok, vagy az NtConnectPort híváshoz hibás portattribútumok lettek megadva. 545
Az NtRequestPort vagy az NtRequestWaitReplyPort részére átadott üzenet hosszabb volt, mint a port által engedélyezett üzenet maximális hossza. 546
A jelenlegi kvótalimit szintjének a csökkentésére történt kísérlet. 547
Olyan eszközre történt csatlakozási kísérlet, amely már csatlakoztatva van egy másik eszközre. 548
Kísérlet történt egy nem igazított címen található utasítás végrehajtására, de a futtató rendszer nem támogatja a nem igazított utasításokra történő hivatkozásokat. 549
Az adatgyűjtés nem kezdődött meg. 550
Az adatgyűjtés nem fejeződött be. 551
A továbbított ACL nem tartalmazta a kért információ minimumát. 552
Az aktív profilobjektumok száma elérte a maximumot, ezért nem lehet többet indítani. 553
Az aktív profilobjektumok száma elérte a maximumot, ezért nem lehet többet indítani. 554
Azt jelzi, hogy egy szál az alapértelmezésnek megfelel..en megpróbálta befejezni önmagát (meghívta az NtTerminateThread eljárást NULL értékkel), és ez volt az utolsó szál az aktuális folyamatban 555
Ha egy olyan MM hibaüzenet érkezik, amelyik nincs definiálva a szabványos FsRtl szűrőben, a hiba valamelyik olyan következő hibává konvertálódik át, amelyik garantáltan benne van a szűrőben. Az információ így elvész, a szűrő azonban megfelelően kezeli a kivételt. 556
Ha egy olyan MM hibaüzenet érkezik, amelyik nincs definiálva a szabványos FsRtl szűrőben, a hiba valamelyik olyan következő hibává konvertálódik át, amelyik garantáltan benne van a szűrőben. Az információ így elvész, a szűrő azonban megfelelően kezeli a kivételt. 557
Ha egy olyan MM hibaüzenet érkezik, amelyik nincs definiálva a szabványos FsRtl szűrőben, a hiba valamelyik olyan következő hibává konvertálódik át, amelyik garantáltan benne van a szűrőben. Az információ így elvész, a szűrő azonban megfelelően kezeli a kivételt. 558
Legombolyítás közben a rendszer rosszul formázott funkciótáblázatot talált. 559
Azt jelzi, hogy kísérlet történt egy a fájlrendszerben található fájl vagy könyvtár védelmének meghatározására, de a biztonsági leíró egyik SID-jét nem lehetett olyan GUID-dá átalakítani, amelyet a fájlrendszer képes tárolni. A védelem így nem hozható létre, ennek következtében meghiúsulhat a fájl létrehozása. 560
Azt jelzi, hogy kísérlet történt egy LTD megnövelésére, vagy hogy a méret nem páros számú szelektorból áll. 561
Azt jelzi, hogy az LTD információ kezd..értéke nem egész számú többszöröse a szelektor méretének. 563
Azt jelzi, hogy a felhasználó érvénytelen leírót adott meg az LTD leírók létrehozásakor. 564
Azt jelzi, hogy a folyamatnak túl sok szála van a kívánt tevékenység végrehajtásához. Az elsődleges tokenek hozzárendelése például csak akkor hajtható végre, ha a folyamatnak nulla vagy egy szála van. 565
Kísérlet történt egy meghatározott folyamaton belül egy szálon valamilyen m..velet végrehajtására, de a meghatározott szál nem tartozik a meghatározott folyamathoz. 566
Lapozófájlkvóta-túllépés. 567
A Hálózati bejelentkeztető szolgáltatás nem kezdődhet meg, mivel egy másik, a tartományban futó Hálózati bejelentkeztető szolgáltatás ütközik a megadott szabállyal. 568
Egy Windows kiszolgálón lévő SAM adatbázis jelentősen eltér a tartományvezérlőn lévő másolatától. Teljes szinkronizálásra van szükség. 569
Az NtCreateFile API-hívás meghiúsult. Ezt a hibaüzenetet soha nem szabad az alkalmazásnak megkapnia, ezt a Windows Lan Manager Redirector használja a belső hibaleképező rutinjában. 570
{Meghiúsult jog} A folyamathoz tartozó I/O-engedélyeket nem lehetett módosítani. 571
{Kilépés az alkalmazásból CTRL+C-vel} Az alkalmazás CTRL+C után befejeződött. 572
{Hiányzó rendszerfájl} Egy szükséges rendszerfájl (hs) hibás vagy hiányzik. 573
{Alkalmazáshiba} Kivétel (s (0x 574
{Alkalmazáshiba} Az alkalmazás nem tudott megfelelően elindulni (0xlx). Az alkalmazás bezárásához kattintson az OK gombra. 575
{Nem lehet lapozófájlt létrehozni} A lapozófájl (hs) létrehozása meghiúsult (lx). A kért méret: ld. 576
A Windows nem tudja ellenőrizni ezen fájl digitális aláírását. Egy nemrég bekövetkezett hardver- vagy szoftverváltozás telepíthette a fájlt, amelynek aláírása nem megfelelő vagy sérült. Előfordulhat az is, hogy egy ismeretlen forrásból származó rosszindulatú szoftver végezte a telepítést. 577
{Nincs lapozófájl meghatározva} A rendszerkonfigurációban nincs lapozófájl megadva. 578
{KIVÉTEL} Egy valós módú alkalmazás lebegőpontos utasítást adott ki, de nem áll rendelkezésre lebegőpontos hardver. 579
Egy eseménypár-szinkronizáló művelet került végrehajtásra a szál meghatározott ügyfél/kiszolgáló eseménypár-objektumának felhasználásával, de nem volt eseménypár-objektum társítva a szálhoz. 580
Egy Windows kiszolgálónak hibás a konfigurációja.< 581
Érvénytelen karakter jelent meg. Multibájtos karakterkészlet esetén ez egy követőbájt nélküli vezető bájtot jelent, Unicode karakterkészlet esetén pedig a 0xFFFF vagy a 0xFFFE karaktereket. 582
A Unicode karakter nincs definiálva a rendszerre telepített Unicode karakterkészletben. 583
Hajlékonylemezen nem hozható létre lapozófájl. 584
A rendszer-BIOS nem tudott rendszermegszakítást kapcsolni az egységhez vagy ahhoz a buszhoz, amelyhez az egység kapcsolódott. 585
Ez a művelet csak a tartomány els..dleges tartományvezérlőjének megengedett. 586
Úgy történt kísérlet egy mutáns létrehozására, hogy annak számlálója túllépte volna a maximumot. 587
Ez olyan kötet, amelyhez fájlrendszermeghajtó szükséges, ez azonban még nem került betöltésre. 588
{Hibás beállításfájl} A beállításjegyzék nem tudja betölteni a következő struktúrát (fájlt): (hs), illetve annak naplóját vagy egyik változatát. Sérült, hiányzik vagy nem írható. 589
{Nem várt hiba a DebugActiveProcess eljárásban.} A DebugActiveProcess API-hívás közben nem várt hiba történt. A folyamat befejezéséhez nyomja meg az "OK", a hiba figyelmen kívül hagyásához pedig a "Mégse" gombot. 590
{Helyrehozhatatlan rendszerhiba} A rendszerfolyamat (hs) váratlanul félbeszakadt. Állapot: 0x 591
{Adatok visszautasítva} A TDI ügyfél a jelzés során nem tudta kezelni a kapott adatokat. 592
Az NTVDM súlyos hibát talált. 593
{Időtúllépés megszakítása} A kiszolgáló (hs) nem tudta végrehajtani a törölt I/O-kérést a megadott idő alatt. 594
{Eltérő válaszüzenet} LPC üzenet megválaszolására történt kísérlet, de az üzenetben szereplő ügyfél-azonosító által megadott szál nem várta ezt az üzenetet. 595
{Nem sikerült a késleltetett írás} A Windows nem tudta menteni a fájl (hs) összes adatát. Az adat elveszett. A hibát hardverhiba vagy a hálózati kapcsolat hibája okozhatja. Próbálja máshova menteni a fájlt. 596
A ügyfél/kiszolgáló megosztott memóriaablakának kiszolgálójához küldött paraméter(ek) érvénytelen(ek). Lehetséges, hogy túl sok adat került a közös memóriaablakba. 597
A stream nem tiny stream. 598
A kérelmet a veremtúlcsordulás kódnak kell kezelnie. 599
Belső OFS állapotkódok, amelyek azt jelzik, hogy hogyan van kezelve egy kiosztási művelet. Ez a művelet akkor lesz megismételve, ha elmozdul a csomópont (onode), vagy az extent stream -> large stream konverzióra sor kerül. 600
Keresése közben a köteten talált objektum azonosítója megegyezik az objektummal, de ez kívül esik a kezelő által használt művelet hatókörén. 601
A tárolóverem méretét meg kell növelni. Utána próbálja meg újra a tranzakciót. 602
A felhasználói/kernel rendezőpuffer túlcsordult. 603
A szolgáltatott változóstruktúra érvénytelen adatot tartalmaz. 604
A megadott puffer hibásan formázott adatokat tartalmaz. 605
{Meghiúsult naplózás} A biztonsági napló létrehozására irányuló kísérlet meghiúsult. 606
Az aktuális folyamat nem állította be előzetesen az időzítő feloldását. 607
A belépéséhez nem áll rendelkezésre elegendő fiókinformáció. 608
{Érvénytelen a DLL belépési pontja} A DLL (hs) hibásan van megírva. A veremmutató inkonzisztens állapotban maradt. A belépési pontot WINAPI vagy STDCALL típusúnak kell deklarálni. A DLL betöltésének megállításához nyomja meg az IGEN gombot. A művelet folytatásához nyomja meg a NEM gombot. A NEM gomb választása az alkalmazás hibás működését eredményezheti. 609
{Érvénytelen szolgáltatás-visszahívási belépési pont} A szolgáltatás (hs) hibásan van megírva. A veremmutató inkonzisztens állapotban maradt. A belépési pontot WINAPI vagy STDCALL típusúnak kell deklarálni. A szolgáltatás működésének folytatásához nyomja meg az OK gombot. A szolgáltatás valószínűleg nem fog helyesen működni. 610
IP-címütközés van a hálózaton működő másik rendszerrel. 611
IP-címütközés van a hálózaton működő másik rendszerrel. 612
{Kevés a hely a beállításjegyzékben} A rendszer elérte a beállításjegyzék rendszerre vonatkozó részéhez felhasználható terület maximális méretét. A további tárolási kérelmek nem lesznek figyelembe véve. 613
A visszahívás rendszerszolgáltatás nem működtethető, ha nincs aktív visszahívás. 614
A megadott jelszó túl rövid ahhoz, hogy megfeleljen az Ön felhasználói fiókrendjének. Válasszon hosszabb jelszót. 615
Az Ön felhasználói fiókrendje nem engedi meg, hogy túl gyakran módosítsa a jelszót. Ezáltal a felhasználók nem térhetnek vissza egy megszokott, de esetleg már nyilvánosságra került jelszóhoz. Ha úgy érzi, veszélybe került jelszavának titkossága, azonnal forduljon a rendszergazdához, és kérjen tőle egy másikat. 616
A jelszót egy korábban már használt jelszóra akarta módosítani. A felhasználói fiókrendje ezt nem engedi meg. Válasszon egy olyan jelszót, amit még nem használt. 617
A megadott tömörítési formátum nem támogatott. 618
A megadott hardverprofil konfiguráció érvénytelen. 619
A megadott Magától Működő eszköz beállításjegyzékben megadott elérési útja érvénytelen. 620
A megadott kvótalista belsőleg inkonzisztens a leírójával. 621
{Windows kipróbálási értesítés} A Windows ezen telepítésének kipróbálási időszaka lejárt. A rendszer 1 óra múlva leáll. A Windows ezen telepítéséhez való hozzáférés visszaállításához frissítse a telepítést a termék licenccel rendelkező példányával. 622
{Szabálytalan rendszer DLL áthelyezés} A rendszer DLL (hs) a memóriában áthelyezésre került. Az alkalmazás nem fog megfelelően futni. Áthelyezés történt, mert a DLL (hs) a Windows rendszer DLL-ek számára fenntartott címtartományt foglalta el. Új DLL-ért lépjen kapcsolatba a DLL-t biztosító forgalmazóval. 623
{Meghiúsult DLL-inicializálás} Az alkalmazás inicializálása nem sikerült, mert az ablakkezelő alrendszer leállítás alatt van. 624
Az érvényesítése folyamatot a következő lépéssel kell folytatni. 625
Nincs több találat az aktuális indexenumerációhoz. 626
Ütközés miatt nem lehet felvenni a tartományt a tartománylistába. 627
A kiszolgálói folyamat olyan SID alatt fut, amely különbözik az ügyfél által kérttől. 628
Egy csak tiltásra használható csoport nem engedélyezhető. 629
Egy csak tiltásra használható csoport nem engedélyezhető. 630
{KIVÉTEL} Többszörös lebegőpontos trap. 631
A kért illesztő nem támogatott. 632
{A rendszer készenléti állapotba állítása nem sikerült} Az illesztőprogram (hs) nem támogatja a készenléti üzemmódot. Az illesztőprogram frissítése valószínűleg lehetővé teszi a rendszer készenléti állapotba állítását. 633
{A virtuális memória minimuma túl kicsi} Kevés a virtuális memória a rendszerben. A Windows megnöveli a virtuális memória lapozófájljának méretét. A folyamat végrehajtása során egyes alkalmazás memóriaigénylését a rendszer elutasíthatja. További információt a súgóban talál. 635
Egy eszköz el lett távolítva, így az enumerációt újra kell indítani. 636
{Végzetes rendszerhiba} A rendszer programkódja (s) nincs megfelelően aláírva. A rendszer lecserélte fájlt az aláírt fájllal. A rendszer le lett állítva. 637
Az eszköz indításához újra kell indítani a számítógépet. 638
Nincs elég energia a kért m..velet végrehajtásához. 639
ERROR MULTIPLE FAULT VIOLATION. 640
A rendszer leállítás alatt van. 641
Nem sikerült a DebugPort eltávolítása, mivel a folyamathoz már tartozik egy port. 642
A Windows ezen verziója nem kompatibilis a címtárerdő, tartomány vagy tartományvezérlő viselkedésverziójával. 643
A kiválasztott tartomány nem található a tartománylistában. 644
Az illesztőprogram nincsen betöltve, mert a rendszer csökkentett módban indul. 646
Az illesztőprogram nincsen betöltve, mert nem válaszolt az inicializációs hívásra. 647
A(z) "hs" hibát talált a bekapcsolás vagy az eszköz konfigurációjának olvasása közben. Ennek oka a hardver meghibásodása vagy a rossz csatlakozás lehet. 648
A létrehozási m..velet nem sikerült, mert a név legalább egy olyan csatlakozási pontot tartalmazott, amelyhez a megadott eszközobjektum nem csatlakozik. 649
Az eszközobjektum paramétere vagy nem érvényes eszközobjektum, vagy nem csatlakozik a fájlnévben megadott kötethez. 650
Számítógép-ellenőrzési hiba történt. További tájékoztatást a rendszeresemények naplójában talál. 651
A rendszerstruktúra-fájl mérete elérte a korlátot. 653
Az illesztőprogramot nem lehet betölteni, mert egy korábbi verziója még a memóriában van. 654
{Kötet árnyékmásolata szolgáltatás} Várjon, míg a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás felkészíti a kötetet (hs) a hibernálásra. 655
Nem sikerült a rendszer hibernálása (hibakód: hs). A hibernálás a rendszer újraindításáig le lesz tiltva. 656
A kért műveletet a fájlrendszer egy korlátozása miatt nem lehetett végrehajtani. 665
ASSERT-hiba történt. 668
Hiba történt az ACPI alrendszerben. 669
WOW assertion hiba. 670
Az eszköz hiányzik a rendszer-BIOS MPS-táblájából. Az eszköz nem lesz használva. Szerezzen be frissített BIOS-t a rendszerhez a rendszer gyártójától. 671
A fordító nem tudta az erőforrásokat lefordítani. 672
Az IRQ-fordító nem tudta az erőforrásokat lefordítani. 673
{Kernel hibakereső aktiválva} Megszakítás aktiváita a rendszer-hibakereső!. 675
{Leírók bezárva} Az objektumok leírói automatikusan záródtak a kért müvelet eredményeképpen. 676
{Túl sok információ} A megadott hozzáférés-szabályozási lista (ACL) a vártnáltöbb információt tartalmaz. 677
Ez a figyelmeztetés szintű állapot azt jelzi, hogy a tranzakció állapota már létezik a beállításjegyzék részfája esetén, de egy tranzakció véglegesítése előzőleg meg lett szakítva. A véglegesítés NEM fejeződött be, de vissza sem lett állítva (azaz szükség esetén még mindig véglegesíteni lehet). 678
{Megváltozott az adathordozó} Az adathordozó valószínűleg megváltozott. 679
{GUID helyettesítés} Egy globálisan egyedi azonosító (GUID) Windows biztonsági azonosítóvá (SID) való átalakítása során a program nem talált felügyeletileg definiált előtagot. A program egy olyan helyettesítő előtagot használt, amely nem veszélyezteti a rendszer biztonságát. Lehetséges azonban, hogy így a GUID a szükségesnél kevesebb hozzáférési jogot biztosít. 680
A létrehozási művelet egy szimbolikus hivatkozás elérése után leállt. 681
A program távoli ugrást hajtott végre. 682
A Plug and Play lekérdezési művelet sikertelen volt. 683
Keretkonszolidáció történt. 684
{Beállításjegyzék-struktúra helyreállítva} A beállításjegyzék-struktúra (hs fájl) megsérült, ezért a rendszer helyreállította. Lehetséges, hogy bizonyos adatok elvesztek. 685
Az alkalmazás megkísérel végrehajtható kódot futtatni a következő modulból: hs. Ez veszélyeztetheti a biztonságot. Rendelkezésre áll azonban egy alternatív modul (hs). Szeretné, ha az alkalmazás a biztonságos modult (hs) használná? 686
Az alkalmazás megkísérel végrehajtható kódot betölteni a következő modulból: hs. Ez biztonságos, de lehetséges, hogy nem kompatibilis az operációs rendszer előző verzióival. Rendelkezésre áll azonban egy alternatív modul (hs). Szeretné, ha az alkalmazás a biztonságos modult (hs) használná? 687
A hibakereső nem kezelte a kivételt. 688
A hibakereső később újra megpróbálja a műveletet. 689
A hibakereső nem tud leírót biztosítani 690
A hibakereső leállított egy szálat. 691
A hibakereső leállított egy folyamatot. 692
A hibakereső CTRL+C billenty.űkombinációt kapott. 693
A hibakereső kivételt írt ki a CTRL+C billentyűkombinációhoz. 694
A hibakereső RIP-kivételt kapott. 695
A hibakereső CTRL+Break billentyűkombinációt kapott. 696
Kommunikációs kivételhiba lépett fel a hibakeresési parancsban. 697
{Létező objektum} Kísérlet történt objektum létrehozására, de az objektumnév már létezik. 698
{Szál felfüggesztve} Szálbefejezés történt a szál felfüggesztése alatt. A szálat újraindították és a befejezés érvényesítésre került. 699
{A bináris fájl áthelyezve} A bináris fájlt nem lehet betölteni a bináris fájlban megjelölt címre. Helymódosításokat (fixup) kell végrehajtani ezen a bináris fájlon. 700
Ez az információ szintű állapot azt jelzi, hogy a megadott beállításjegyzékbeli részfa tranzakciós állapota nem létezett, és létre kellett hozni. 701
{Szegmens betöltése} Egy virtuális DOS gép (VDM) betölt, kiürít vagy áthelyez egy MS-DOS vagy Win16 programszegmensfájlt. Kivétel történt, így egy hibakereső program használatával lehet betölteni, kiüríteni vagy nyomon követni a szimbólumokat és a megszakítási pontokat ebben a 16 bites szegmensben. 702
{Az aktuális könyvtár érvénytelen} A folyamat nem tud belépni az aktuális indítókönyvtárba: hs. Az aktuális könyvtár (hs) beállításához kattintson az OK, vagy a kilépéshez a Mégse gombra. 703
{Redundáns olvasás} Az olvasási kérelem teljesítéséhez az NT hibatűrő fájlrendszere sikeresen olvasta ki az adatokat a biztonsági másolatból. Erre azért volt szükség, mert a fájlrendszer hibát fedezett fel a hibatűrő kötet egy tagjában, de nem tudta újra hozzárendelni az eszköz hibás területét. 704
{Redundáns írás} Az írási kérelem teljesítéséhez az NT hibatűrő fájlrendszere sikeresen biztonsági másolatot készített az információról. Erre azért volt szükség, mert a fájlrendszer hibát fedezett fel a hibatűrő kötet egy tagjában, de nem tudta újra hozzárendelni az eszköz hibás területét. 705
{Géptípus nem egyezik} hs bináris fájl érvényes, de nem illeszkedik a használt géptípushoz. A folytatáshoz válassza az OK gombot, vagy a DLL betöltésének elvetéséhez a MÉGSE gombot. 706
{Hiányos adat érkezett} A hálózati átvitel során az ügyfélhez csak az adatok egy része érkezett meg. A többi adat később érkezik. 707
{Sürgős adat érkezett} A hálózati átvitel során beérkezett adatokat a távoli rendszer sürgősnek minősítette. 708
{Hiányosan beérkezett sürgős adat} A hálózati átvitel során az ügyfélhez csak az adatok egy része érkezett meg, és ezeket a távoli rendszer sürgősnek miősítette. A többi adat később érkezik. 709
{TDI esemény kész} A TDI kijelzés sikeresen befejeződött. 710
{TDI esemény folyamatban van} A TDI kijelzés elkezdődött. 711
Fájlrendszer ellenőrzése. 712
{Végzetes kilépés az alkalmazásból} 713
Egy előre definiált leíró utal a megadott beállításkulcsra. 714
{Nem zárolt lap} A zárolt lap védelme 'Nincs hozzáférés'-re változott, és a lap zárolása a memóriából és a folyamatból megszűnt. 715
{Lapzárolás} A zárolni kívánt lapok valamelyike már zárolva van. 717
ERROR_ALREADY_WIN32 719
{A géptípus nem egyezik} A kijelölt bináris fájl (hs) érvényes, de nem illeszkedik a használt géptípushoz. 720
Egy yield végrehajtására került sor, és nincs elérhető szál a futtatáshoz. 721
Egy időzítő API visszaállítható jelzője figyelmen kívül hagyva. 722
A választó elhalasztotta az erőforrásoknak a megfelelő szülőhöz rendelését. 723
A behelyezett CardBus eszköz nem indítható el a(z) "hs" konfigurációs hibája miatt. 724
A többprocesszoros rendszerben található központi egységek nincsenek ugyanazon az alverziószinten. Az összes processzor használatához az operációs rendszer korlátozza magát a rendszer legkevesebb lehetőséggel rendelkező processzorának funkcionalitására. 725
A rendszer hibernált állapotba lett helyezve. 726
A rendszer hibernálásból állt vissza. 727
Az egyik eszközillesztő zárolt I/O-lapokat szivárogtat, ezáltal rontja a rendszer teljesítményét. A rendszer automatikusan nyomkövetési kódot indított a hibás eszközillesztő felderítésére. 729
A rendszer felébredt. 730
ERROR_WAIT_1 731
ERROR_WAIT_2 732
ERROR_WAIT_3 733
ERROR_WAIT_63 734
ERROR_ABANDONED_WAIT_0 735
ERROR_ABANDONED_WAIT_63 736
ERROR_USER_APC 737
ERROR_KERNEL_APC 738
ERROR_ALERTED 739
A kért művelethez magasabb felhasználói szint szükséges. 740
Az Objektumkezelőnek ismét elemeznie kell a fájlnevet, mivel az most csak szimbolikus csatolás. 741
Megnyitás vagy létrehozás művelet lett végrehajtva, miközben egy megnyitás-zárolás (oplock break) éppen folyamatban van. 742
Egy fájlrendszer új kötetet csatlakoztatott 743
Ez a végrehajtási szint azt jelzi, hogy a beállításjegyzékbeli részfához tartozó tranzakcióállapot már létezik, de a véglegesítés előzőleg meg lett szakítva. A véglegesítés most be lett fejezve. 744
Jelzi, hogy egy változáskérés a változáskérést kiadó leíró bezárása következtében végre lett hajtva. 745
{Elsődleges átvitel meghiúsult kapcsolata} A kísérlet egy kapcsolat létrehozására a távoli kiszolgálóval (hs) az elsődleges átvitel használatával meghiúsult. A gép a kapcsolatot egy másodlagos átvitel használatával létre tudta hozni. 746
A laphiba átmeneti állapotú lapra vonatkozott. 747
A laphiba nullázott lapra vonatkozott. 748
A laphiba nullázott lapra vonatkozott. 749
A laphiba nullázott lapra vonatkozott. 750
Másodlagos tároló olvasásával sikerült kiszolgálni a laphibát 751
A művelet során zárolódott a gyorsítótárba küldött lap 752
Lefagyási lista van a lapozófájlban. 753
A kijelölt puffer csak nullákat tartalmaz. 754
Az Objektumkezelőnek ismét elemeznie kell a fájlnevet, mivel az most csak szimbolikus csatolás. 755
Az eszköz sikeresen végrehajtotta a lekérdezés leállítását, és az erőforrásigényei megváltoztak. 756
A fordító lefordította az erőforrásokat globális hellyé, és nincs szükség további fordítások végrehajtására. 757
Egy megszakítás alatt lévő folyamatban nincsen megszakítható szál. 758
A megadott folyamat nem része egyetlen feladatnak sem. 759
A megadott folyamat egy feladat része. 760
{Kötet árnyékmásolata szolgáltatás} A rendszer kész a hibernálásra. 761
Egy fájlrendszer- vagy fájlrendszerszűrő-illesztőprogram sikeresen végrehajtott egy FsFilter műveletet. 762
A megadott megszakításvektort korábban már csatlakoztatták. 763
A megadott megszakításvektor még mindig csatlakoztatva van. 764
Egy művelet megnyitás-zárolásra várakozás közben van letiltva. 765
A hibakereső kezelte a kivételt. 766
A hibakereső folytatta a működést. 767
Kivétel történt egy felhasználói üzemmódú visszahívásban, és a kernel visszahívási keretét el kell távolítani. 768
Ehhez a kötethez a tömörítés le van tiltva. 769
Az adatszolgáltató nem képes visszafelé történő lehívásra egy eredménykészletben. 770
Az adatszolgáltató nem képes visszafelé történő görgetésre egy eredménykészletben. 771
Az adatszolgáltató további adatok kérése előtt megköveteli a korábban lehívott adatok felszabadítását. 772
Az adatszolgáltató nem volt képes értelmezni egy oszlopkötés beállított jelzőit egy elérőben. 773
A kérelem feldolgozásakor egy vagy több hiba történt. 774
Az implementáció nem képes végrehajtani a kérelmet. 775
Egy komponens ügyfele olyan műveletet kért, amely nem érvényes a komponenspéldány jelenlegi állapotában. 776
Egy verziószámot nem lehetett elemezni. 777
Az iterátor kezdőpozíciója érvénytelen. 778
A hardver kijavíthatatlan memóriahibát jelzett. 779
A megkísérelt művelet az önjavítás engedélyezését igényelte. 780
Az asztal halommemóriája munkamenetmemória-foglalás közben hibába ütközött. További információ a rendszer eseménynaplójában található. 781
Egy szál indításra kerül (MCA EXCEPTION) az MCA miatt. 784
Egy érvényes hibernációs fájl érvénytelenné vált, ezért fel kell hagyni a használatával. 787
{Nem sikerült a késleltetett írás} A Windows nem tudta menteni a fájl (hs) összes adatát; az adat elveszett. A hibát a hálózati kapcsolattal összefüggő problémák okozhatják. Próbálja máshova menteni a fájlt. 788
{Nem sikerült a késleltetett írás} A Windows nem tudta menteni a fájl (hs) összes adatát; az adat elveszett. A hibát a fájlt tartalmazó kiszolgáló küldte. Próbálja máshova menteni a fájlt. 789
{Nem sikerült a késleltetett írás} A Windows nem tudta menteni a fájl (hs) összes adatát; az adat elveszett. A hibát okozhatja az, ha az eszköz el lett távolítva vagy az adathordozó írásvédett. 790
Az eszközhöz szükséges erőforrások ütköznek az MCFG-táblázattal. 791
A leíróval társított megnyitás-zárolás most más leíróval van társítva. 800
Nem engedélyezhető a kért szintű megnyitás-zárolás. Lehetséges, hogy elérhető egy alacsonyabb szintű megnyitás-zárolás. 801
A művelet nem sikerült, mert hatására egy megnyitás-zárolás megszakadna. A hívó azt kérte, hogy a meglévő megnyitászárolások ne szakadjanak meg. 802
A leíró, amellyel ez a megnyitás-zárolás társítva volt, be lett zárva. A megnyitás-zárolás megszakadt. 803
A megadott hozzáférési szabály nem tartalmaz feltételt. 804
A megadott hozzáférési szabály érvénytelen feltételt tartalmaz. 805
A kiterjesztett attribútumhoz való hozzáférés megtagadva. 994
Az I/O művelet megszakítva. (Egy folyamat véget ért, vagy egy alkalmazás megszakította az I/O műveletet.) 995
Átlapolt I/O esemény nincs jelzett állapotban. 996
Átlapolt I/O művelet van folyamatban. 997
Érvénytelen hozzáférés memóriahelyhez. 998
Hiba memórialapon belüli művelet végrehajtásakor. 999
Túl mély rekurzió; a verem túlcsordult. 1001
Az ablak nem működik a küldött üzeneten. 1002
A függvényt nem lehet végrehajtani. 1003
Érvénytelen jelzőbitek.< 1004
A kötet nem tartalmaz felismert fájlrendszert. Győződjön meg róla, hogy az összes szükséges fájlrendszer-illesztőprogram be van-e töltve, és a kötet nem sérült-e. 1005
Egy fájl kötetét kívülről megváltoztatták, ezért a megnyitott fájl már nem érvényes. 1006
A kért műveletet nem lehet teljesképernyős módban végrehajtani. 1007
Nem létező tokenre való hivatkozási kísérlet. 1008
A beállításjegyzék sérült. 1009
A beállításkulcs érvénytelen. 1010
A konfigurációs beállításkulcsot nem lehet megnyitni. 1011
A beállításkulcsot nem lehetett olvasni. 1012
A konfigurációs beállításkulcsot nem lehetett írni. 1013
A beállításjegyzék fájljainak egyikét vagy a napló, vagy az alternatív másolat használatával vissza kellett állítani. A visszaállítás sikerült. 1014
A beállításjegyzék megsérült. Az adatokat tartalmazó fájl sérült, vagy a másolata hiányzik és nem állítható vissza, mert a biztonsági másolat vagy a naplófájl nem található, vagy sérült. 1015
A beállításjegyzék által kezdeményezett I/O művelet végérvényesen meghiúsult. A beállításjegyzék nem tudta beolvasni, kiírni vagy kitisztítani az adatbázis rendszer részének leképezését tartalmazó egyik fájlt. 1016
A rendszer kísérletet tett egy fájlnak a beállításjegyzékbe való betöltésére vagy visszaállítására, de a megadott fájl nem megfelelő formátumú. 1017
Szabálytalan műveletre tett kísérlet egy olyan beállításkulcson, amely törlésre van kijelölve. 1018
A rendszer nem tudta lefoglalni a kért helyet a beállításjegyzék naplójában. 1019
Nem lehet szimbolikus csatolást létrehozni olyan beállításkulcsban, amely már rendelkezik segédkulcsokkal vagy értékekkel. 1020
Nem lehet stabil segédkulcsot létrehozni ideiglenes szülőkulcs alatt. 1021
Egy értesítésmódosítási kérés teljesítés alatt áll, és az információ nem kerül vissza a hívó pufferébe. A hívónak a módosítások felderítéséhez enumerálnia kell a fájlokat. 1022
Olyan szolgáltatást próbál leállítani, amelytől más futó szolgáltatások függenek. 1051
A kért művelet nem hajtható végre ezen a szolgáltatáson. 1052
A szolgáltatás nem válaszolt megfelelő időben az indítási vagy vezérlési kérésre. 1053
A szolgáltatáshoz nem lehetett egy szálat létrehozni. 1054
A szolgáltatási adatbázis zárolva van. 1055
A szolgáltatás egy példánya már fut. 1056
A fióknév érvénytelen, vagy nem létezik, illetve a megadott fióknévhez ez a jelszó nem felel meg. 1057
A szolgáltatást nem lehet elindítani, mert tiltott, vagy nem tartozik hozzá engedélyezett eszköz. 1058
Körkörös szolgáltatásfüggőséget adott meg. 1059
A megadott szolgáltatás nincs telepítve. 1060
A szolgáltatás jelenleg nem tud vezérlőüzeneteket fogadni. 1061
A szolgáltatás nincs elindítva. 1062
A szolgáltató folyamat nem tudott csatlakozni a szolgáltatásvezérlőhöz. 1063
Kivételes esemény történt a vezérléskérés kiszolgálása közben. 1064
A megadott adatbázis nem létezik. 1065
A szolgáltatás szolgáltatás-specifikus hibakódot adott vissza. 1066
A feldolgozás nem várt módon véget ért. 1067
A függő szolgáltatás vagy csoport elindítása nem sikerült. 1068
A szolgáltatás bejelentkezési hiba miatt nem indult el. 1069
Az indítás után a szolgáltatás megszakította az "indítás folyamatban" állapotot. 1070
A megadott szolgáltatási adatbázis zárolása érvénytelen. 1071
A megadott szolgáltatás törlésre van kijelölve. 1072
A megadott szolgáltatás már létezik. 1073
A rendszer jelenleg az utolsó ismert működőképes konfigurációt használja. 1074
A függő szolgáltatás nem létezik, vagy törlésre van kijelölve. 1075
A jelenlegi rendszerkonfiguráció az utolsó ismert működőképes konfiguráció. 1076
Az utolsó rendszerindítás óta nem történt kísérlet a szolgáltatás indítására. 1077
A név szolgáltatásnévként vagy szolgáltatás megjelenítendő neveként már használatban van. 1078
A szolgáltatáshoz megadott fiók eltér más, ugyan ebben a folyamatban futó szolgáltatásokhoz megadott fióktól. 1079
Hibaműveletek csak Win32 szolgáltatásokhoz állíthatók be, de illesztőprogramokhoz nem. 1080
A szolgáltatás a szolgáltatásvezérlő kezelőjével megegyező folyamatban fut. Emiatt a szolgáltatásvezérlő kezelője nem tud semmit tenni, ha a folyamat váratlanul ér véget. 1081
Nincs helyreállító program konfigurálva a szolgáltatáshoz. 1082
A szolgáltatást futtató végrehajtható program nem implementálja a szolgáltatást. 1083
Ezt a szolgáltatást nem lehet elindítani csökkentett módban. 1084
Elérte a szalag fizikai végét. 1100
Egy szalag fájljelt ért el. 1101
Szalag vagy szakasz kezdete. 1102
A szalagolvasó a fájlok végére ért. 1103
Nincs több adat a szalagon. 1104
A szalagot nem lehetett particionálni. 1105
Egy többkötetes partíciójú új szalag hozzáférésekor az aktuális blokkméret nem megfelelő. 1106
A szalag betöltésekor nem volt található szalagpartíciós információ. 1107
Nem lehet zárolni az adathordozó kiadási mechanizmusát. 1108
Az adathordozót nem lehet eltávolítani. 1109
A meghajtóban lévő adathordozó valószínűleg megváltozott. 1110
Az I/O-busz alaphelyzetbe állt. 1111
Nincs adathordozó a meghajtóban. 1112
A több bájtos célkódlapban nem létezik leképezés a Unicode-karakterhez. 1113
Nem sikerült egy dinamikus csatolású függvénytár (DLL) inicializáló rutinját végrehajtani. 1114
A rendszer leállítása folyamatban van. 1115
A rendszer leállítását nem lehetett megszakítani, mert az nem volt folyamatban. 1116
I/O eszközhiba miatt nem lehetett a kérést végrehajtani. 1117
Egy soros eszköz sem inicializálódott sikeren. A soros illesztőprogram törlődik a memóriából. 1118
Nem lehet megnyitni egy olyan eszközt, amely más eszközökkel osztozik meg egy megszakításkérésen (IRQ). A többi, ugyanezt az IRQ-t használó eszköz közül legalább egy már meg van nyitva. 1119
Egy soros I/O műveletet egy másik írás fejezett be a soros porton. (Az IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER elérte a nullát.) 1120
Egy soros I/O művelet befejeződött, mert a számára előírt határidő lejárt. (Az IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER nem érte el a nullát. 1121
A hajlékonylemezen nem található azonosítócím-jel. 1122
Nem egyezik a hajlékonylemez szektorazonosító mezője és a hajlékonylemez-vezérlő sávcíme. 1123
A hajlékonylemezes vezérlő olyan hibát jelzett, amelyet az illesztőprogram nem ismert fel. 1124
A hajlékonylemezes vezérlő a regisztereiben ellentmondó eredményt adott vissza. 1125
A merevlemez hozzáférésekor az újrabeállító m..velet többszöri ismétlés után sem sikerült. 1126
A merevlemez hozzáférésekor egy lemezművelet többszöri ismétlés után sem sikerült. 1127
A merevlemez használata közben alaphelyzetbe állításra volt szükség, de az nem sikerült. 1128
Szalag fizikai vége. 1129
Nincs elég szabad kiszolgáló tárolóterület a parancs végrehajtásához. 1130
A rendszer lehetséges holtpont helyzetet észlelt. 1131
A megadott alapcím vagy fájleltolás nem rendelkezik megfelelő igazítással. 1132
A rendszer energiaállapotának módosítására tett kísérletet megvétózta egy másik alkalmazás vagy illesztűprogram. 1140
A BIOS-nak nem sikerült módosítania a rendszer energiaállapotát. 1141
Több kapcsolat létrehozására történt kísérlet, mint amennyit a fájlrendszer támogat. 1142
A megadott program a Windows újabb verzióját igényli. 1150
A megadott program nem Windows vagy MS-DOS program. 1151
A megadott programnak csak egy példája indítható. 1152
A megadott program a Windows egy régebbi verziójához készült. 1153
Sérült az alkalmazás futtatásához szükséges függvénytárfájlok egyike. 1154
Ez a művelet nem hajtható végre a kijelölt fájllal, mert nincs hozzá alkalmazás társítva. 1155
Hiba történt a parancs alkalmazáshoz való küldésekor. 1156
Nem található az alkalmazás futtatásához szükséges függvénytárfájlok egyike. 1157
Az aktuális folyamat felhasználta az összes, az ablakkezelő objektumokhoz tartozó olyan leírót, amelyet a rendszer engedélyezett számára. 1158
Az üzenet csak szinkron folyamatoknál használható. 1159
A megjelölt forráselemhez nem tartozik adathordozó. 1160
A megjelölt célelemhez már tartozik adathordozó. 1161
A megjelölt elem nem létezik. 1162
A megjelölt elem egy olyan magazin része, amely nincs jelen. 1163
Hardverhibák miatt a megjelölt eszközt újra kell inicializálni. 1164
Az eszköz jelezte, hogy a további működés előtt meg kell tisztítani. 1165
Az eszköz jelezte, hogy az ajtó nyitva van. 1166
Az eszköz nincs csatlakoztatva. 1167
Az elem nem található. 1168
A megadott kulcshoz nem található érték az indexben. 1169
A megadott tulajdonságkészlet nem létezik az objektumon. 1170
A GetMouseMovePoints hívásnak átadott pont nincs a pufferben. 1171
A nyomonkövető (munkaállomás) szolgáltatás nem fut. 1172
A kötetazonosító nem található. 1173
A felülírandó fájl nem távolítható el. 1175
A helyettesítőfájl nem helyezhető a felülírandó fájl helyére. A felülírandó fájl megtartotta az eredeti nevét. 1176
A helyettesítő fájl nem helyezhető a felülírandó fájl helyére. A felülírandó fájl át lett nevezve a biztonsági másolat nevének használatával. 1177
A kötetmódosítási napló törlés alatt áll. 1178
A kötetmódosítási napló nem aktív. 1179
A rendszer talált egy fájlt, de valószínűleg nem a megfelelőt. 1180
A rendszer törölte a naplóbejegyzést a naplóból. 1181
Egy rendszerleállítás már ütemezve van. 1190
A rendszerleállítást nem lehet megkezdeni, mert a számítógépre más felhasználók vannak bejelentkezve. 1191
A megadott eszköznév érvénytelen. 1200
Látható: bejegyzés (összesen bejegyzésből szűrve)

Amennyiben hibás kódot találna, vagy nem megfelelő bejegyzést, kérem, értesítse a weboldal készítőjét, vagy küldjön közvetlen üzenetet.

A Windows Hibakódok letöltése PDF formátumban
A Windows Hibakódok letöltése XPS formátumban
Asztali alkalmazás letöltése EXE formátumban

A Windows rendszer Eszközkezelő segédprogramja által generált hibakódok magyarázata

Az alábbiakban a Windows Eszközkezelő segédprogramja által generált hibakódokról olvashat. Valószínűleg azért olvassa ezt a cikket, mert az Eszközkezelő vagy egy hasonló eszköz, például a DXDiag hibakódot jelzett, Ön pedig nem biztos benne, hogy hogyan oldja meg a problémát. Ez a cikk segítséget nyújt a hibakód megkereséséhez, továbbá a hiba javítására vonatkozó javaslatokkal is szolgál.

Ez a leírás a következő Operációs Rendszerekre vonatkozik:

Windows 10 Pro released in July 2015, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard.

MEGJEGYZÉS: ez a cikk nem tartalmazza az Eszközkezelő által használt összes hibakódot. Amennyiben olyan hibakódot észlel, amely nem szerepel a listában, vegye fel a kapcsolatot a hardvereszköz gyártójának műszaki támogatást nyújtó részlegével vagy a Microsoft támogatási szolgálatával.

× Információ! Kérem, írja be a hibakódot, vagy a hibaüzenetet a kereséshez. (A keresés automatikus!)
HIBAÜZENETKÓD
Az eszköz nincs megfelelően konfigurálva.
(Az eszköz nem rendelkezik a számítógépre telepített illesztőprogramokkal, vagy azok nincsenek megfelelően konfigurálva.)
1
Lehet, hogy hibás az eszköz illesztőprogramja. Esetleg kevés a memória vagy valamely más rendszererőforrás.
(Előfordulhat, hogy megsérült az eszköz illesztőprogramja, vagy kevés a rendelkezésre álló memória, esetleg fogyóban van a rendszermemória, és fel kell szabadítani vagy hozzá kell adni valamennyi memóriát.)
3
A Windows nem tudja azonosítani ezt a hardvert, mert nincs érvényes hardverazonosító száma. További segítségért forduljon a hardver gyártójához.
(A számítógép azt észlelte, hogy a hardverhez tartozó eszközazonosító érvénytelen.)
9
Az eszköz nem indítható el. Próbálja meg frissíteni az eszközhöz tartozó illesztőprogramokat.
(Az eszköz hardverkulcsában általában szerepel egy „FailReasonString” nevű érték, amely a hardver gyártója által meghatározott hibaüzenet megjelenítésére szolgál. Ha a hardverkulcs nem tartalmaz „FailReasonString” értéket, a fenti üzenet jelenik meg.)
10
Az eszköz nem talál elég használható erőforrást. Ha használni szeretné az eszközt, akkor a rendszer egy másik eszközét le kell tiltania.
(Ez a hiba akkor jelentkezik, ha a számítógépen telepített két eszköz ugyanazokat a bemeneti és kimeneti portokat, azonos megszakítást, vagy ugyanazt a közvetlen memória-hozzáférési (DMA-) csatornát kapta (a BIOS rendszertől, az operációs rendszertől vagy a kettő kombinációjától). Ez a hibaüzenet jelenhet meg abban az esetben is, ha a BIOS nem osztott ki elegendő erőforrást az eszköznek.)
12
Az eszköz a számítógép újraindításáig nem fog megfelelően működni. A számítógép újraindításához kattintson a Számítógép újraindítása gombra.
(Indítsa újra a számítógépet. Kattintson a Start menü Leállítás parancsára, majd válassza az Újraindítás lehetőséget.)
14
A Windows nem tudja azonosítani az eszköz által használt összes erőforrást. A további erőforrások megadásához kattintson az Erőforrások fülre, és töltse ki a hiányzó beállításokat. További információt a dokumentációban talál.
(Az eszköz beállításai csak részben lettek megadva, és ezért további manuális konfigurációt kell végezni az eszközhöz szükséges erőforrások terén.)
16
Telepítse újra az eszköz illesztőprogramjait. 18
A Windows nem tudja elindítani ezt a hardvereszközt, mert az eszköz konfigurációs információi (a rendszerleíró adatbázisban) nem teljesek vagy sérültek.
(Ez a hiba akkor fordul elő, ha egy adott eszközhöz több szolgáltatás is definiálva van, ha nem sikerül megnyitni a szolgáltatás kulcsát, illetve ha a rendszer nem tudja beolvasni az illesztőprogram nevét a kérdéses kulcsból.)
19
A Windows eltávolítja az eszközt.
(Ez a hiba azt jelenti, hogy az eszköz eltávolítása a Windows rendszerből folyamatban van, de még nem fejeződött be teljesen. Ez a hibakód ideiglenes, és csak az eszköz lekérdezése, majd eltávolítása során jelenik meg.)
21
Az eszköz le van tiltva.
(A felhasználó letiltotta az eszközt az Eszközkezelőben.)
22
Az eszköz nem található, nem működik megfelelően, vagy nincs telepítve a hozzá szükséges összes illesztőprogram
(Az eszköz nincs megfelelően telepítve. A problémát okozhatja hardverhiba, de az sem kizárt, hogy új illesztőprogramra van szükség. Az egyes eszközök akkor találhatók ebben az állapotban, ha előkészítették őket az eltávolításra. Az eszköz eltávolítása után a hibaüzenet eltűnik.)
24
Az eszköz illesztőprogramjai nincsenek telepítve. 28
Az eszköz le van tiltva, mert a belső vezérlőprogram nem biztosította a szükséges erőforrásokat.
(Engedélyezze az eszközt az ahhoz tartozó BIOS segédprogramban. Erről a módosításról további információval a hardver dokumentációja vagy a számítógép gyártója szolgál. )
29
Az eszköz nem működik megfelelően, mert a Windows nem tudja betölteni a szükséges illesztőprogramokat. 31
Az eszköz egyik illesztőprogramja (szolgáltatása) le lett tiltva. Egy másik illesztőprogram láthatja el ezt a funkciót.
(Az illesztőprogram indítási típusa letiltott értékű (disabled) a beállításjegyzékben.)
32
A Windows nem tudja megállapítani, hogy az eszköznek milyen erőforrásokra van szüksége.
(Az eszköz működéséhez szükséges erőforrások típusát meghatározó fordítóegység meghibásodott.)
33
A Windows nem tudja megállapítani az eszköz beállításait. Nézze meg az eszközhöz kapott dokumentációt, majd az Erőforrások lapon állítsa be a megfelelő konfigurációt.
(Az eszközt kézzel kell beállítani. Ennek módjáról további utasításokat a hardver dokumentációjában talál, illetve a gyártótól kaphat. Az eszköz konfigurálását követően az Eszközkezelő Erőforrások lapján konfigurálhatja a Windows erőforrás-beállításait.)
34
A számítógép belső vezérlőprogramja nem tartalmaz elegendő információt az eszköz konfigurálásához és használatához. Az eszköz használatához keresse meg a számítógép gyártóját, és szerezzen be egy frissített beégetett kódot vagy BIOS-t.
(A BIOS erőforrás-kiosztásait tároló MPS-táblából hiányzik az eszköz egyik bejegyzése, ezért frissítésre szorul.)
35
Az eszköz PCI-megszakítást kér, de ISA-megszakításra van konfigurálva (vagy fordítva). A számítógép rendszerbeállító programjával állítsa át az eszköz megszakítását.
(Nem sikerült végrehajtani a megszakításkérés (IRQ) fordítását.)
36
A Windows ehhez a hardvereszközhöz nem tudja inicializálni az illesztőprogramot.
(Az illesztőprogram hibát jelzett a DriverEntry rutin futtatása közben.)
37
A Windows ehhez a hardvereszközhöz nem tudja betölteni az illesztőprogramot, mert az illesztő egy korábbi példánya még mindig a memóriában van.
(Nem sikerült betölteni az illesztőprogramot, mert annak egy előző példánya még mindig be van töltve. Ajánlott a számítógépet újraindítani)
38
A Windows ehhez a hardvereszközhöz nem tudja betölteni az illesztőprogramot. Az eszközillesztő sérült vagy hiányzik. 39
A Windows nem tud hozzáférni ehhez a hardvereszközhöz, mert a rendszerleíró adatbázisban hiányzik vagy helytelenül szerepel a szolgáltatási kulcs információja.
(A beállításjegyzékben az illesztőprogramhoz tartozó szolgáltatási alkulcsban található adatok érvénytelenek.)
40
A Windows sikeresen betöltötte a hardvereszközhöz az illesztőprogramot, de nem találja a hardvereszközt.
(Ez a probléma akkor jelentkezik, ha nem Plug and Play típusú eszközhöz telepít illesztőprogramot, de a Windows nem találja a szóban forgó eszközt.)
41
A Windows nem tudja betölteni ehhez a hardvereszközhöz az illesztőprogramot, mert a rendszerben már fut az eszköznek egy példánya.
(A rendszer ismétlődő eszközt észlelt. Ez a hiba akkor fordul elő, ha valamely eszközbusz-illesztőprogram helytelenül két azonos nevű alfolyamatot hoz létre (hibás eszközbusz-illesztőprogram), illetve ha egy adott sorozatszámú eszközt azt megelőzően észlel a rendszer egy új helyen, hogy a régi helyről eltávolították volna.)
42
A Windows leállította az eszközt, mert az problémákat jelzett.
(Az eszköz működését irányító egyik illesztőprogram arról értesítette az operációs rendszert, hogy az eszköz hibásan működik.)
43
A hardvereszközt egy alkalmazás vagy szolgáltatás leállította.
(Indítsa újra a számítógépet. Kattintson a Start menü Leállítás parancsára, majd válassza az Újraindítás lehetőséget.)
44
Jelenleg ez a hardvereszköz nincsen a számítógéphez csatlakoztatva. A probléma megoldása végett csatlakoztassa újból a hardvereszközt a számítógéphez.
(Ez a hiba akkor jelentkezik, ha egy, korábban a számítógéphez csatlakoztatott eszköz már nincs csatlakoztatva. A probléma megoldásához csatlakoztassa újból a hardvereszközt a számítógéphez. )
45
A Windows nem tudja elérni ezt a hardvereszközt, mert az operációs rendszer éppen leállítás alatt van. A hardvereszköz a számítógép következő indításánál rendben működni fog.
(Az eszköz azért nem érhető el, mert az operációs rendszer leállítása folyamatban van. A jelenség nem szorul megoldásra. A számítógép következő indításakor a hardvereszköz már megfelelően fog működni. Ez a hibakód csak akkor jelenik meg, ha engedélyezték az Illesztőprogram-ellenőrző szolgáltatást, és valamennyi alkalmazást leállították.)
46
A Windows nem tudja használni ezt az eszközt, mert az biztonságos eltávolításra van előkészítve, de nem lett a számítógépből eltávolítva. A probléma megoldásához csatlakoztassa le az eszközt a számítógépről, majd csatlakoztassa hozzá újra.
(Ez a hibakód csak abban az esetben jelenik meg, ha a felhasználó a Biztonságos eltávolítás alkalmazással készítette elő az eszköz leválasztását, illetve ha egy erre szolgáló gombot nyomott meg.)
47
Az eszköz szoftverét nem lehet elindítani, mert ismert problémája van a Windowszal. Új illesztőprogramért lépjen kapcsolatba a hardver szállítójával. 48
A Windows nem tud új hardvereszközöket indítani, mert a rendszerstruktúra túl nagy (meghaladja a rendszerleíró adatbázis méretének korlátját).
(A rendszerstruktúra elérte maximális méretét, ezért a méret csökkentéséig nem lehet új eszközöket használni. A rendszerstruktúra a beállításjegyzék azon állandó része, amely az operációs rendszert futtató számítógép beállításaival kapcsolatos információt tároló fájlkészlethez kapcsolódik. A beállított elemek közé tartoznak az alkalmazások, a felhasználói beállítások, az egyes eszközök stb. A problémát okozhatják azok az eszközök is, amelyek már nem csatlakoznak a számítógéphez, de amelyek még szerepelnek a rendszerstruktúrában.)
49
A Windows nem tudja alkalmazni az eszköz összes tulajdonságát. Az eszköztulajdonságok olyan információkat is tartalmazhatnak, amelyek az eszköz jellemzőire és beállításaira vonatkoznak (mint például a biztonsági beállítások). A probléma megoldása érdekében megpróbálhatja újra az eszköz telepítését, ajánlott azonban egy új illesztőprogram beszerzése a hardver gyártójától. 50
Ez az eszköz jelenleg más eszköz vagy eszközök elindulására várakozik.
(Erre a problémára jelenleg nincs megoldás. A probléma diagnosztizálásához vizsgálja meg az eszközfában található többi hibás eszközt, és állapítsa meg, hogy nem függ-e ezektől a kérdéses eszköz. Ha meg tudja állapítani, hogy miért nem indult el egy kapcsolódó eszköz, elképzelhető, hogy meg tudja oldani a problémát.)
51
A Windows nem tudja leellenőrizni az eszköz illesztőprogramjának digitális aláírását. Egy mostanában végzett hardver- vagy szoftverváltozás során egy nem megfelelő vagy sérült aláírással rendelkező fájl, esetleg ismeretlen forrásból származó kártékony szoftver települt.
(Az illesztőprogram nincs aláírva vagy sérült.)
52
A Windows rendszermagjának hibakeresője saját használatra tartja fenn ezt az eszközt a jelen rendszerindítás során. 53
Az eszköz hibába ütközött, ezért most újraindul.
(Ez egy időszakos hibakód, amely akkor jelenik meg, amikor a rendszer az ACPI újraindítási metódusát hajtja végre. Ha az eszköz nem indul újra a hiba következtében, ebben az állapotban ragadhat. Ebben az esetben indítsa újra a rendszert.)
54
Látható: bejegyzés (összesen bejegyzésből szűrve)
A Windows Eszközkezelő által generált hibakódok letöltése PDF formátumban
A Windows Eszközkezelő által generált hibakódok letöltése XPS formátumban
A Windows Eszközkezelő által generált hibakódok letöltése RTF formátumban
A Windows Eszközkezelő által generált hibakódok letöltése WORD formátumban

A hibák javításához itt talál segítséget.

További hibakódok keresése az Eszközkezelővel

1. Kattintson duplán a problémás eszköz típusára az Eszközkezelőben.
2. Kattintson jobb gombbal a problémás eszközre, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra. Ekkor megnyílik az eszközhöz tartozó Tulajdonságok párbeszédpanel. A hibakód a párbeszédpanel Eszközállapot területén látható.

Az eszközütközések Eszközkezelővel történő hibaelhárításával kapcsolatos további információkért tekintse meg az Eszközütközésekkel kapcsolatos problémák megoldása az Eszközkezelő segédprogrammal című cikket.

Ha nem talál megoldást a problémájára, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Microsoft ügyfélszolgálatával.

Windows hibakeresés

Ha egyes Windows-funkciók nem működnek, vagy a Windows összeomlik, a Rendszerfájl-ellenőrző segítségével vizsgálja meg a Windowst, és állítsa helyre a fájlokat.

Bár a következő lépések első látásra bonyolultnak tűnhetnek, kövesse azokat sorrendben, lépésről-lépésre, és megpróbáljuk Önt visszanavigálni helyes útra.

Ez a leírás a következő Operációs Rendszerekre vonatkozik:

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro.

Nyisson meg egy rendszergazdai jogú parancssort és Operációs Rendszertől függően végezze el az alábbi lépéseket:

1

Windows 8.1 és Windows 8 Operációs Rendszer esetén

Pöccintsen befelé a képernyő jobb széléről, majd koppintson a Keresés lehetőségre. Egér használata esetén mutasson a képernyő jobb alsó sarkába, majd kattintson a Keresés elemre. Gépelje be a Parancssor kifejezést a Keresés mezőbe.


Windows 10 Operációs Rendszer esetén

Kattintson a Start menü melletti Keresés ikonra, majd írja be a keresőmezőbe a Parancsor kúlcsszót.

Ha angol nyelvű Operációs Rendszert használ, akkor a cmd.exe kúlcsszót írja be a keresőmezőbe, mely ugyanazt az eredményt adja.

MEGJEGYZÉS: az utóbbi kúlcsszavat az összes idegennyelvű Opárációs Rendszer értelmezi, ezért inkább az ajánlott.

2

Mindkét típusú Operációs Rendszer esetében kattintson a jobb gombbal a Parancssor elemre, majd kattintson a Futtatás rendszergazdaként parancsra.

Előfordulhat, hogy a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót, vagy kattintson az Engedélyezés gombra.

MEGJEGYZÉS: fontos, hogy a parancssort rendszergazdaként indítsa el, mivel a rendszerbeállítások csak így módosíthatók, vagy a javítások így alkalmazhatók.

3

Windows 10, Windows 8.1 vagy Windows 8 esetén még a Rendszerfájl-ellenőrző előtt futtassa a Deployment Image Servicing and Management (DISM) eszközt. (Windows 7 és Windows Vista esetén ugorjon a 4. lépésre.)

Írja be a következő parancsot, majd nyomja le az Enter billentyűt. Az egyes parancsműveletek végrehajtása percekig is eltarthat.

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Fontos: A parancs végrehajtásakor a DISM eszköz a Windows Update szolgáltatás segítségével bocsátja rendelkezésre a csomagsérülések javításához szükséges fájlokat. Ha viszont a Windows Update ügyfél már eleve sérült, akkor javítási forrásként használjon egy futó Windows-példányt, vagy fájlforrásként használjon egy párhuzamos (egymás melletti) Windows mappát akár egy megosztott hálózati helyről, akár cserélhető adathordozóról (például egy Windows DVD lemezről).

Ezt a következő parancs végrehajtásával teheti meg:

DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\JavításiForrás\Windows /LimitAccess

Megjegyzés: A C:\JavításiForrás\Windows helyére saját javítási forrásának a helyét írja be. További információkat a Windows rendszer DISM eszközzel történő javításáról a Windows-lemezkép javítása című cikkben találhat.


4

Írja a parancssorba a következő parancsot, és nyomja meg az ENTER billentyűt:

sfc /scannow

A rendszer az sfc /scannow parancs megadásakor minden védett rendszerfájlt átvizsgál, és közben az esetlegesen sérült fájlokat felülírja a %WinDir%\System32\dllcache helyen található tömörített mappában lévő gyorsítótárban tárolt példánnyal. A %WinDir% helyfoglaló a Windows operációs rendszer telepítési mappáját jelöli. Ez lehet például a C:\Windows mappa.

Megjegyzés: Ne zárja be ezt a parancsablakot, amíg az ellenőrzés teljesen be nem fejeződik. A vizsgálat eredménye a folyamat befejezése után megjelenik.

5

A folyamat végén az alábbi hibaüzenetekhez hasonló üzenetek egyike jelenhet meg:

 • A Windows Resource Protection nem talált integritási szabálysértést.
  (Ez azt jelenti, hogy a rendszerben nincsenek hiányzó vagy sérült fájlok.)
 • A Windows Resource Protection nem tudta végrehajtani a kért műveletet.
  (A probléma megoldásához futtassa a rendszerfájl-ellenőrző eszközt csökkentett módban, és győződjön meg róla, hogy a PendingDeletes és PendingRenames mappa megtalálható a %WinDir%\WinSxS\Temp könyvtáron belül.)
 • A Windows Resource Protection sérült fájlokat találat, és azokat sikeresen kijavította. A részletekért tekintse meg a CBS.Log fájlt a %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log elérési úton.
  (A rendszerfájl-ellenőrzővel elvégezhető átvizsgálásra és helyreállításra vonatkozó bővebb információkért lásd: A rendszerfájl-ellenőrző által végzett folyamatra vonatkozó részletes adatok megtekintése.)
 • A Windows Resource Protection sérült fájlokat talált, de közülük néhányat nem tudott kijavítani. A részletekért tekintse meg a CBS.Log fájlt a %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log elérési úton.
  (A sérült fájlok manuális kijavításához tekintse meg a rendszerfájl-ellenőrző folyamat részletes adatait; ha a sérült fájlt megtalálta, manuálisan cserélje ki a sérült fájlt ugyanazon fájl bizonyítottan jó példányával.)

További információ


A rendszerfájl-ellenőrző által végzett folyamatra vonatkozó részletes adatok megtekintése

A CBS.Log fájlban tárolt részletes adatok megtekintéséhez az adott információkat átmásolhatja az Sfcdetails.txt fájlba a Findstr paranccsal. Ezt követően a részletes adatokat megtekintheti az Sfcdetails.txt fájlban. Ezt a következőképpen teheti meg:

1. Nyisson meg egy rendszergazdai jogú parancssort az 1. lépésben leírtak szerint.
2. A parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"

Megjegyzés: Az Sfcdetails.txt fájl tartalmazza a rendszerfájl-ellenőrző eszköz összes futtatásának részletes adatait. A fájl az olyan fájlokról tartalmaz információkat, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz nem javított meg. Ellenőrizze a dátumra és időpontra vonatkozó bejegyzéseket azoknak a problémás fájloknak az azonosításához, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz legutóbbi futásakor talált.

3. Nyissa meg az Sfcdetails.txtfájl az asztalról.
4. Az Sfcdetails.txt fájl a következő formátumot használja:

Dátum/Idő SFC részletek

A következő mintanaplófájl egy olyan fájlról tartalmaz egy bejegyzést, amelynek a javítása sikertelen volt:

2007-01-12 12:10:42, Info                        CSI 00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing


Sérült rendszerfájl manuális kicserélése ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával

Miután az Sfcdetails.txt fájl részletes adataiból sikerült megállapítania, hogy melyik sérült rendszerfájlt nem tudja kijavítani a program, lépjen a sérült fájl elérési helyére, majd manuálisan cserélje ki a sérült fájlt ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ezt a következőképpen teheti meg:

Megjegyzés: A fájl bizonyítottan jó példányát beszerezheti például egy másik számítógépről, amely az Ön számítógépével azonos verziójú Windows operációs rendszerrel működik. Szükség szerint lefuttathatja a rendszerfájl-ellenőrző eszközt a másik számítógépen is annak ellenőrzése érdekében, hogy az átmásolni kívánt fájl valóban megfelelő-e (értsd: nem sérült).


1

Vegye át a rendszergazdai jogosultságot a sérült rendszerfájl felett. Ehhez a rendszergazdai szintű parancssorba másolja és illessze be (vagy írja be) a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:

takeown /f útvonal_és_fájlnév

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például írja be a takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll parancsot.


2

Biztosítson teljes körű rendszergazdai hozzáférést a sérült rendszerfájlhoz. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

icacls útvonal_és_fájlnév /GRANT ADMINISTRATORS:F

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Példa: icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.

3

Cserélje ki a sérült rendszerfájlt a fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

Copy forrás_fájlcélhely

Megjegyzés: A forrás_fájl helyfoglaló a bizonyítottan jó fájl elérési útvonalát és nevét, a célhely helyfoglaló pedig a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például: copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Ha a fenti lépések nem működnek, lehetséges, hogy újra kell telepítenie a Windowst. További információért olvassa el a Windows 10 helyreállítási lehetőségek című leírást.Készítette

Bujdosó Lajos
1157, Budapest

Kapcsolat

Email: creatus72@gmail.com         Viber: +36 70 431 2840