*** Az oldal jelenleg fejlesztés alatt! ***

Windows hibaüzenetek

Vannak olyan hibaüzenetek, amelyeket legtöbb esetben csak egy hibakód jelez, legalábbis ha olyan alkalmazást használunk, amely hibakódokat küld szöveges hibaüzenet helyett (szép számmal vannak ilyenek). A legtöbb felhasználónak azonban semmit sem mond a 123-as hiba, de a 14-es sem (pedig az utóbbi elég komoly). Sőt a rendszergazda-körökben jól ismert 33-as sem valószínű, hogy beugrik a mindennapi PC-használónak. Szerencsére van megoldás!

Ezen az oldalon a hibakódok és jelentésük tekinthető meg.

× Információ! Kérem, írja be a hibakódot, vagy a hibaüzenetet a kereséshez. (A keresés automatikus!)
HIBAÜZENET KÓD
Az adatfolyam nem leképezhető a DAX szempontjából. 421
A művelet nem hajtható végre idő szempontjából kritikus szálon. 422
A felhasználói adatok védelme nem támogatott a jelenlegi vagy a megadott felhasználó számára. 423
Ez a könyvtár olyan bejegyzéseket tartalmaz, amelyeknek nevében csak a kis- és nagybetűk különböznek. 424
A fájl nem nyitható meg biztonságosan, mert azt nem támogatja a Windows ezen verziója. 425
A felhőbeli művelet nem fejeződött be az időtúllépési időszak lejárta előtt. 426
Ehhez a művelethez egy feladat-várólistára van szükség, de nem érhető el. 427
Nem sikerült betölteni az srcsrv.dll érvényes verzióját. 428
Ez a művelet nem támogatott, amikor engedélyezve van a BTT. 429
Ez a művelet nem hajtható végre, mert a titkosítás jelenleg le van tiltva. 430
Ez a titkosítási művelet nem hajtható végre a fájlrendszer metaadatain. 431
A fájl vagy könyvtár titkosítása nem törölhető, mert még mindig van titkosított attribútuma. 432
Nem létező eszközt adtak meg. 433
A felhőalapú fájl kiszárítását nem engedélyezi a felhőszinkronizálási szolgáltató. 434
Kísérlet történt egy fájl pillanatképével kapcsolatos műveletre, miközben már folyamatban van ilyen művelet. 435
A fájl pillanatképe nem rögzíthető, mert a felhasználó által hozzárendelt szakasz található. 436
A rendszer leállította a fájlpillanatképpel kapcsolatos műveletet, mert a fájlok egyike a pillanatkép-művelettel nem kompatibilis módon lett módosítva. Próbálja meg újból. 437
Az egyik I/O-kérés nem egyeztethető összes egy fájlpillanatképpel kapcsolatos művelettel. 438
Váratlan hiba történt az egyik fájlpillanatképpel kapcsolatos művelet feldolgozása során. 439
Az egyik fájlpillanatképpel kapcsolatos művelet érvénytelen paramétert kapott. 440
A művelet nem fejezhető be, mert az egyik függőség nem teljesül. 441
A fájl nem nyitható meg, mert az elérési útban kis- és nagybetűket megkülönböztető könyvtár szerepel. 442
A fájlrendszer nem tudta kezelni a CacheManager egyik visszahívási hibakódját. 443
A WSL 2 megköveteli a kernelösszetevője frissítését. További információért keresse fel a következő címet: https://aka.ms/wsl2kernel 444
Ez a művelet le van tiltva, de dönthet úgy, hogy engedélyezi. További információért tekintse meg az adatvesztés-megelőzési értesítést. 445
Ez a művelet le van tiltva. További információért tekintse meg az adatvesztés-megelőzési értesítést. 446
Ez a művelet le van tiltva. További információért tekintse meg az adatvesztés-megelőzési értesítést. 449
Sem a fejlesztői elérhetővé tétel, sem a közvetlen telepítési mód nincs engedélyezve az eszközön. 450
Az alkalmazástípus nem módosítható frissítés vagy újbóli kiépítés során. 451
Az alkalmazás még nincs kiépítve. 452
A kért képesség nem engedélyezhető az alkalmazáshoz. 453
Nincs képességengedélyezési házirend az eszközön. 454
A képességengedélyezési adatbázis sérült. 455
Az egyéni képesség SCCD-jében érvénytelen katalógus szerepel. 456
Az SCCD-ben egyik hitelesített entitáselem sem felelt meg a telepített alkalmazásnak; vagy a PFN-ek nem egyeznek, vagy az elem aláírási kivonata nem érvényes. 457
Az egyéni képesség SCCD-jének elemzése nem sikerült. 458
Az egyéni képesség SCCD-jéhez fejlesztői üzemmód szükséges. 459
Nem található meg minden deklarált egyéni képesség az SCCD-ben. 460
Nem található meg minden deklarált egyéni képesség az SCCD-ben. 470
A művelet túllépte az időkorlátot, miközben arra várakozott, hogy az eszköz végrehajtson egy PnP-lekérdezéstörlési kérelmet az eszközvermében előfordult esetleges lefagyás miatt. Lehet, hogy a rendszert újra kell indítani a kérelem végrehajtásához. 480
A művelet túllépte az időkorlátot, miközben arra várakozott, hogy az eszköz végrehajtson egy PnP-lekérdezéstörlési kérelmet egy kapcsolódó eszköz eszközvermében előfordult esetleges lefagyás miatt. Lehet, hogy a rendszert újra kell indítani a kérelem végrehajtásához. 481
A művelet túllépte az időkorlátot, miközben arra várakozott, hogy az eszköz végrehajtson egy PnP-lekérdezéstörlési kérelmet egy független eszköz eszközvermében előfordult esetleges lefagyás miatt. Lehet, hogy a rendszert újra kell indítani a kérelem végrehajtásához. 482
A kérés meghiúsult az eszköznél felmerült végzetes hardverhiba miatt. 483
Érvénytelen cím hozzáférésére tett kísérlet. 487
A felhasználói profilt nem sikerült betölteni. 500
A számtani eredmény meghaladja a 32 bitet. 534
Van folyamat a pipe másik végén. 535
Várakozás a pipe másik végének megnyitására. 536
Az alkalmazásellenőrző hibát talált a jelenlegi folyamatban. 537
Hiba történt az ABIOS alrendszerben. 538
Összesen: 737 bejegyzés látható

Amennyiben hibás kódot találna, vagy nem megfelelő bejegyzést, kérem, értesítse a weboldal készítőjét, vagy küldjön közvetlen üzenetet.

További információ


A rendszerfájl-ellenőrző által végzett folyamatra vonatkozó részletes adatok megtekintése

A CBS.Log fájlban tárolt részletes adatok megtekintéséhez az adott információkat átmásolhatja az Sfcdetails.txt fájlba a Findstr paranccsal. Ezt követően a részletes adatokat megtekintheti az Sfcdetails.txt fájlban. Ezt a következőképpen teheti meg:

1. Nyisson meg egy rendszergazdai jogú parancssort az 1. lépésben leírtak szerint.
2. A parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"

Megjegyzés: Az Sfcdetails.txt fájl tartalmazza a rendszerfájl-ellenőrző eszköz összes futtatásának részletes adatait. A fájl az olyan fájlokról tartalmaz információkat, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz nem javított meg. Ellenőrizze a dátumra és időpontra vonatkozó bejegyzéseket azoknak a problémás fájloknak az azonosításához, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz legutóbbi futásakor talált.

3. Nyissa meg az Sfcdetails.txtfájl az asztalról.
4. Az Sfcdetails.txt fájl a következő formátumot használja:

Dátum/Idő SFC részletek

A következő mintanaplófájl egy olyan fájlról tartalmaz egy bejegyzést, amelynek a javítása sikertelen volt:

2007-01-12 12:10:42, Info                        CSI 00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing


Sérült rendszerfájl manuális kicserélése ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával

Miután az Sfcdetails.txt fájl részletes adataiból sikerült megállapítania, hogy melyik sérült rendszerfájlt nem tudja kijavítani a program, lépjen a sérült fájl elérési helyére, majd manuálisan cserélje ki a sérült fájlt ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ezt a következőképpen teheti meg:

Megjegyzés: A fájl bizonyítottan jó példányát beszerezheti például egy másik számítógépről, amely az Ön számítógépével azonos verziójú Windows operációs rendszerrel működik. Szükség szerint lefuttathatja a rendszerfájl-ellenőrző eszközt a másik számítógépen is annak ellenőrzése érdekében, hogy az átmásolni kívánt fájl valóban megfelelő-e (értsd: nem sérült).


1

Vegye át a rendszergazdai jogosultságot a sérült rendszerfájl felett. Ehhez a rendszergazdai szintű parancssorba másolja és illessze be (vagy írja be) a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:

takeown /f útvonal_és_fájlnév

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például írja be a takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll parancsot.


2

Biztosítson teljes körű rendszergazdai hozzáférést a sérült rendszerfájlhoz. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

icacls útvonal_és_fájlnév /GRANT ADMINISTRATORS:F

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Példa: icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.

3

Cserélje ki a sérült rendszerfájlt a fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

Copy forrás_fájlcélhely

Megjegyzés: A forrás_fájl helyfoglaló a bizonyítottan jó fájl elérési útvonalát és nevét, a célhely helyfoglaló pedig a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például: copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Ha a fenti lépések nem működnek, lehetséges, hogy újra kell telepítenie a Windowst. További információért olvassa el a Windows 10 helyreállítási lehetőségek című leírást.Készítette

Bujdosó Lajos
1157, Budapest

Kapcsolat

Email: info@mcomp.hu