free web maker

A számítógép összeszerelése

Kábelszerelés

A belső tápkábelek szerelése

Az alaplap tápcsatlakozói

Csakúgy, mint más alkatrészeknek, az alaplapnak is szüksége van tápfeszültségre a működéshez. A továbbfejlesztett technológiájú kiterjesztett (ATX) fő tápcsatlakozónak vagy 20 vagy 24 érintkezője van. A tápegység ezen felül rendelkezhet egy 4, 6 vagy 8 érintkezős, az alaplaphoz csatlakozó kiegészítő (AUX) tápcsatlakozóval is. A 20 érintkezős csatlakozó az alaplapon található 24 érintkezős foglalatba illeszkedik.

Az alaplapi tápkábelek szerelésekor kövessük az alábbi lépéseket:

1. Illesszük a 20 érintkezős ATX tápcsatlakozót az alaplapi foglalatba (1. ábra).
2. Óvatosan nyomjuk le a csatlakozót kattanásig.
3. Illesszük a 4 érintkezős AUX tápcsatlakozót az alaplapi foglalatba (2. ábra).
4. Óvatosan nyomjuk le a csatlakozót kattanásig.

SATA tápcsatlakozók

A SATA tápcsatlakozónak 15 érintkezője van. Az ilyen típusú csatlakozók feladata a merevlemezes meghajtók, optikai meghajtók vagy bármilyen SATA tápcsatlakozóval rendelkező eszközzel történő kapcsolódás biztosítása.

Molex tápcsatlakozók

A SATA tápcsatlakozóval nem rendelkező merevlemezes meghajtók és optikai meghajtók Molex tápcsatlakozót használnak.

FIGYELEM: Ne használjunk Molex csatlakozót és SATA tápcsatlakozót egyszerre, egyazon eszköz esetén!

Berg tápcsatlakozók

A 4 érintkezős Berg tápcsatlakozók szolgáltatják a feszültséget a hajlékonylemezes meghajtók számára.

A tápcsatlakozók beszerelésekor kövessük az alábbi lépéseket:

1. Csatlakoztassuk a SATA tápcsatlakozót a HDD-hez (3. ábra).
2. Csatlakoztassuk a Molex tápcsatlakozót az optikai meghajtóhoz (4. ábra).
3. Csatlakoztassuk a 4 érintkezős Berg tápcsatlakozót az FDD-hez (5. ábra).
4. Csatlakoztassuk a hűtőventilátor 3 érintkezős tápcsatlakozóját a megfelelő alaplapi ventilátor csatlakozóhoz, az alaplapi kézikönyv utasításainak megfelelő módon (6. ábra).
5. Csatlakoztassuk a többi kábelt a megfelelő csatlakozókhoz az alaplap kézikönyve szerint.

Az adatkábelek szerelése

A meghajtók adatkábelekkel csatlakoznak az alaplaphoz. A csatlakoztatott meghajtó határozza meg a használt adatkábel típusát.

A PATA adatkábel

A PATA kábelt néha szalagkábelnek is nevezik, mivel széles és lapos. Ez a kábeltípus 40 vagy 80 eret tartalmazhat. Rendszerint három 40 érintkezős csatlakozóval rendelkezik. A kábel egyik végén lévő csatlakozó az alaplaphoz kapcsolódik, a két másik pedig a meghajtókhoz csatlakoztatható. Ha több merevlemezes meghajtó van a gépben, a mester (master) szerepű meghajtó csatlakozik a végcsatlakozóhoz. A szolga (slave) szerepű meghajtó pedig a középső csatlakozóhoz.

Az adatkábelen egy színes csík jelzi az 1-es sorszámú érintkezőhöz tartozó eret. Csatlakoztassuk a PATA kábelt a meghajtóhoz úgy, hogy a kábel 1-es érintkezője illeszkedjen a meghajtó csatlakozó 1-es érintkezőjéhez. Általában a meghajtó csatlakozójának a tápcsatlakozóhoz legközelebbi érintkezője az 1-es sorszámú. Számos régebbi alaplap két PATA vezérlővel rendelkezik, amelyek összesen legfeljebb négy PATA meghajtót képesek kezelni.

A SATA adatkábel

A SATA adatkábel 7 érintkezős csatlakozóval rendelkezik. A kábel egyik vége az alaplaphoz csatlakozik, másik vége pedig bármilyen SATA csatlakozóval rendelkező eszközhöz csatlakoztatható. Számos alaplap négy vagy annál több SATA vezérlővel rendelkezik.

A hajlékonylemezes adatkábel

A hajlékonylemezes adatkábel három 34 érintkezős csatlakozóval rendelkezik. Ahogy a PATA adatkábelen, a hajlékonylemezes adatkábelen is egy csík jelzi az 1-es érintkezőt. A kábel egyik végén lévő csatlakozó az alaplaphoz kapcsolódik, a két másik pedig a meghajtókhoz csatlakoztatható. Ha több hajlékonylemezes meghajtó van a számítógépben, az A: betűjelű meghajtó fog a kábelvégen lévő csatlakozóhoz kapcsolódni. A B: betűjelű meghajtó pedig a középső csatlakozóhoz kapcsolódik. Számos hajlékonylemezes adatkábel meg van csavarva, amely lehetővé teszi, hogy a kábel egyik végéhez csatlakoztatott meghajtót az A: betűjellel azonosítsuk, amennyiben két hajlékonylemezes meghajtót szereltek a számítógépbe.

Csatlakoztassuk a hajlékonylemezes adatkábelt a meghajtóhoz úgy, hogy a kábel 1-es érintkezője illeszkedjen a meghajtón lévő csatlakozó 1-es érintkezőjéhez. Az alaplap általában egy hajlékonylemezes vezérlővel rendelkezik, amely legfeljebb két hajlékonylemezes meghajtót képes kezelni.

MEGJEGYZÉS: Ha a hajlékonylemezes adatkábel 1-es érintkezője nem illeszkedik a meghajtón lévő csatlakozó 1-es érintkezőjéhez, a hajlékonylemezes meghajtó nem fog működni. A hibás összekapcsolás nem károsítja ugyan a meghajtót, de ilyenkor a meghajtó aktivitását jelző fény folyamatosan világít. A probléma megoldásához kapcsoljuk ki a számítógépet és fordítsuk meg az adatkábelt, hogy a kábelen lévő 1-es érintkező és a csatlakozón lévő 1-es érintkező illeszkedjen. Ezután kapcsoljuk be újra a számítógépet.

Az adatkábelek szerelésénél kövessük az alábbi lépéseket:

1. Csatlakoztassuk a PATA kábel alaplapi végét az alaplapi foglalatba (1. ábra).
2. Csatlakoztassuk a PATA kábel végcsatlakozóját az optikai meghajtóhoz (2. ábra).
3. Csatlakoztassuk a SATA kábel egyik végét az alaplapi foglalatba (3. ábra).
4. Csatlakoztassuk a SATA kábel másik végét a HDD-hez (4. ábra).
5. Csatlakoztassuk az FDD kábel alaplapi végét az alaplapi foglalatba (5. ábra).
6. Csatlakoztassuk az FDD kábel távolabbi végét a hajlékonylemezes meghajtóhoz (6. ábra).

Az előlapi kábelek szerelése

A számítógépház nyomógombjaival vezérelhető az alaplap tápellátása, a jelzőfények segítségével pedig követhető a működése. A nyomógombokat és a jelzőfényeket a ház előlapjától kábelek segítségével kell összekötni az alaplappal. A számítógépházban előforduló leggyakoribb előlapi kábelek az 1. ábrán láthatóak. A 2. ábrán az alaplap rendszerpaneljének egy elterjedt csatlakozója található. A csatlakozó melletti feliratok jelölik, hogy hova kell a különböző kábeleket csatlakoztatni.

A rendszerpanel csatlakozói nincsenek megjelölve. Az alábbi útmutatás általános érvényű, mivel jelenleg nem létezik olyan szabvány, ami meghatározná a számítógépház kábeleinek vagy a rendszerpanel csatlakozóinak felcímkézését. Az előlapi kábeleken és a rendszerpanelen lévő jelölések eltérhetnek az itt bemutatottaktól. Mindig alaposan nézzük át az alaplap kézikönyvének az előlapi kábelek csatlakoztatására vonatkozó ábráit és egyéb adatait!

A bekapcsoló- és az újraindító gomb

A bekapcsológombbal be- és kikapcsolható a számítógép. Ha a számítógép nem kapcsol ki a bekapcsológomb lenyomása után, akkor tartsuk lenyomva a gombot 5 másodpercig. Az újraindító gombbal a számítógép kikapcsolás nélkül újraindul. Némelyik alaplap nem támogatja az újraindító gombot. Ebben az esetben a számítógép újraindításához a bekapcsológombot kell rövid ideig nyomva tartani.

Mindegyik előlapi kábelen egy kisméretű nyíl jelzi az 1-es érintkezőt (3. ábra). A bekapcsológomb bekötéséhez igazítsuk a hozzá tartozó előlapi kábel 1-es érintkezőjét a PWR felirattal jelölt tüskéhez. Az újraindító gomb bekötéséhez igazítsuk a gombhoz tartozó előlapi kábel 1-es érintkezőjét a RESET felirattal jelölt tüskéhez.

A működést és lemeztevékenységet jelző LED-ek

A működést jelző LED (Power LED) mindaddig folyamatosan világít, amíg a számítógép be van kapcsolva, ha pedig alvó üzemmódban van, akkor a LED villog. A lemeztevékenységet jelző LED (IDE LED) folyamatosan világít vagy villog, ha a számítógép adatokat ír a merevlemezre vagy olvas róla. A rendszerpanel csatlakozóján lévő LED tüskepárok 1-es tüskéje egy plusz (+) jellel van megjelölve (4. ábra). A működést jelző LED bekötéséhez igazítsuk a megfelelő előlapi kábel 1-es érintkezőjét a PLED+ feliratú tüskéhez. A lemeztevékenységet jelző LED bekötéséhez igazítsuk a hozzá tartozó előlapi kábel 1-es érintkezőjét az IDE_LED+ feliratú tüskéhez.

A beépített hangszóró

Az alaplap a beépített hangszórók segítségével jelzi a számítógép állapotát. (A beépített hangszóró nem azonos a számítógép azon hangszóróival, amelyek segítségével zenét lehet lejátszani.) A számítógép hibamentes elindulását egy sípolás jelzi. Hardverhiba esetén a számítógép sípsorozatot bocsát ki, amely jelzi a probléma típusát. A diagnosztikai sípjelzésekre még visszatérünk a fejezet során.

A beépített hangszóróhoz tartozó kábel általában a rendszerpanel csatlakozójának négy tüskéjét használja. A beépített hangszóró bekötéséhez igazítsuk a megfelelő előlapi kábel 1-es érintkezőjét a rendszerpanel + vagy +5V feliratú tüskéjéhez!

USB

A legtöbb számítógépház már kívül is tartalmaz USB portokat. Az alaplap USB csatlakozói gyakran 9 vagy 10 tüskéből állnak, két sorba rendezve (5. ábra). Ez az elrendezés két USB csatlakozást tesz lehetővé, ezért az USB csatlakozók általában párosan jelennek meg a házon. Néha két USB csatlakozó egybe van építve (6. ábra), amely így könnyen összeköthető az alaplapi "dupla" USB csatlakozóval. Egy USB csatlakozóknak egyébként létezik négy vagy öt tüskéből álló változata is, esetleg (négy vagy öt érintkezős) különálló csoportja.

A legtöbb USB eszköz csatlakoztatásához elegendő négy érintkező. Az ötödik érintkező az USB kábel szigetelésének földelésére szolgál. Az USB port bekötéséhez igazítsuk az USB kábel 1-es érintkezőjét az USB+5V vagy a +5V felirattal jelölt tüskék valamelyikéhez.

FIGYELEM: Mindig bizonyosodjunk meg arról, hogy az alaplapi csatlakozón az USB felirat szerepel! Mivel a FireWire csatlakozók is rendkívül hasonlóak hozzá. USB kábel FireWire csatlakozóval történő összekötése az eszköz vagy a számítógép károsodásához vezethet.

Az újabb számítógépházak és alaplapok már támogatják az USB 3.0 szabványt is. Az USB 3.0-ás csatlakozó külalakjában hasonlít egy hagyományos USB csatlakozóhoz, de további tüskéket tartalmaz.

Hang

A számítógépházak némelyike külső audioportokkal ill. mikrofonbemenettel is rendelkezik a mikrofonok és külső audioegységek (pl.: jelfeldolgozók, keverőpultok és hangszerek) csatlakoztatásához. Olyan speciális audiopanelek is elérhetők, amelyek közvetlenül az alaplapra csatlakoztathatóak. Az ilyen panelek egy vagy több külső meghajtórekeszbe, esetleg különálló egységként is szerelhetők. A hardvereszközök széles választéka és a különleges funkciók miatt tanulmányozzuk az alaplap, a számítógépház, valamint az audiopanel dokumentációjának a kábelek és az alaplapi csatlakozók összeköttetésére vonatkozó részét.

Az előlapi kábelek szereléséhez kövessük az alábbi lépéseket:

1. Csatlakoztassuk a bekapcsoló gombhoz tartozó kábelt a rendszerpanel POWER felirattal jelölt csatlakozójához.
2. Csatlakoztassuk az újraindító gombhoz tartozó kábelt a rendszerpanel RESET felirattal jelölt csatlakozójához.
3. Csatlakoztassuk a működést jelző LED kábelét a rendszerpanel power LED felirattal jelölt csatlakozójához.
4. Csatlakoztassuk a lemeztevékenységet jelző LED kábelét a rendszerpanel IDE LED felirattal jelölt csatlakozójához.
5. Csatlakoztassuk a beépített hangszóró kábelét a rendszerpanel SPEAKER felirattal jelölt csatlakozójához.
6. Csatlakoztassuk az USB kábelt az USB csatlakozóhoz.
7. Csatlakoztassuk az audiokábelt az audiocsatlakozóhoz.

Ha egy nyomógomb vagy LED nem működik, akkor azt általában egy fordítva rádugott csatlakozó okozza. A hiba megszüntetéséhez állítsuk le és áramtalanítsuk a számítógépet, nyissuk fel a házat, majd fordítsuk meg a nem működő gomb vagy LED csatlakozóját!

A számítógépház összeszerelése

Az oldallemezek visszahelyezése előtt bizonyosodjunk meg arról, hogy minden összetevőt a helyére igazítottunk és rögzítettünk! A CPU-n kívül ide tartoznak a RAM modulok, bővítőkártyák, adatkábelek, előlapi kábelek és tápkábelek is.

Amint a burkolat a helyére került, győződjünk meg arról, hogy mindenhol rögzítettük a csavarozást! Némelyik ház esetében a csavarokat csavarhúzóval kell behajtani. Más házak esetében pedig forgatógombos csavarokat alkalmaznak, amelyeket kézzel is meg lehet húzni.

Ha bizonytalanok vagyunk a számítógépház eltávolítását vagy cseréjét illetően, akkor bővebb információkat a gyártói dokumentációban vagy a termék weboldalán találhatunk ezzel kapcsolatban.

FIGYELEM: Körültekintően dolgozzunk a számítógépház elemeivel! Némely ház burkolata éles vagy egyenetlen szélekkel rendelkezik.

A külső kábelek telepítése

A számítógépház oldalsó paneljeinek visszahelyezése után csatlakoztassuk a kábeleket a számítógép hátuljához!

Néhány jellemző külső kábelcsatlakozó:

1. Monitor
2. Billentyűzet
3. Egér
4. USB
5. Ethernet
6. Tápcsatlakozó

MEGJEGYZÉS: A tápkábelt csak az összes többi kábel csatlakoztatása után dugjuk be!

A kábelek csatlakoztatásakor mindig bizonyosodjunk meg arról, hogy a csatlakozók a számítógép megfelelő portjába lettek bedugva! A régebbi rendszerek például ugyanolyan a PS/2 csatlakozót használnak az egér- és a billentyűzet-kábelekhez, de a megkülönböztethetőség érdekében színkóddal vannak megjelölve. Gyakran előfordul, hogy a csatlakozó eszköz jele -- például egy billentyűzet, egér, monitor vagy az USB szimbólum -- szerepel a csatlakozó felett.

FIGYELEM: A kábelek csatlakoztatását soha ne erőltessük!

A különböző külső kábelek csatlakoztatásához kövessük az alábbi lépéseket:

1. Csatlakoztassuk a monitorkábelt a videokártya portjához (1. ábra). Rögzítsük a kábelt a csatlakozón található csavarok meghúzásával.
2. Csatlakoztassuk a billentyűzet kábelét a PS/2 billentyűzetporthoz (2. ábra).
3. Csatlakoztassuk az egér kábelét a PS/2 egérporthoz (3. ábra).
4. Csatlakoztassuk az USB kábelt egy USB-porthoz (4. ábra).
5. Csatlakoztassuk a hálózati kábelt a hálózati kártya portjához (5. ábra).
6. Csatlakoztassuk a vezeték nélküli antennát az antenna-csatlakozóhoz (6. ábra).
7. Csatlakoztassuk a tápkábelt a tápegységhez (7. ábra).

MEGJEGYZÉS: Bizonyos alaplapok nem rendelkeznek PS/2 csatlakozóval a billentyűzet és az egér csatlakoztatásához. Az ilyen típusú alaplapnál használjunk USB billentyűzetet és USB-egeret!

A 8. ábrán a számítógép hátulja látható, miután az összes külső kábel csatlakoztatásra került.

Laborgyakorlat - A belső kábelek szerelése: Megnyitás - Az előlapi kábelek szerelése: Megnyitás - A számítógép összeszerelésének befejezése: Megnyitás

Készítette

Bujdosó Lajos
1157, Budapest

Kapcsolat

Email: creatus72@gmail.com         Viber: +36 70 431 2840