A számítógép összeszerelése

Az alaplap és annak összetevői

Az alaplap összetevőinek frissítése

A számítógéprendszereket időszakosan különböző okokból fejleszteni kell:

1. Változnak a felhasználói igények.
2. A frissített szoftvercsomagok új hardvert igényelnek.
3. Az új hardver megnövekedett teljesítményt kínál.

A számítógéppel kapcsolatos változások során lehet, hogy az összetevőket és a perifériákat fejlesztenünk kell vagy ki kell cserélnünk azokat. Mindkét lehetőséget – fejlesztés vagy csere – meg kell vizsgálni a hatékonyság és az ár szempontjából.

Az alaplap korszerűsítése vagy cseréje során lehet, hogy néhány egyéb összetevőt is ki kell cserélnünk, úgy mint a CPU-t, a CPU hűtőrendszerét és a RAM-ot. Az új alaplapnak illeszkednie kell a régi házba. A tápegységnek is kompatibilisnek kell lennie az új alaplappal, továbbá az összes új számítógép-alkatrészt is támogatnia kell.

A fejlesztés első lépéseként a CPU-t és annak hűtőrendszerét kell áthelyezni az új alaplapra. Ezekkel sokkal könnyebb a házon kívül dolgozni. Munkánk során antisztatikus szőnyeget és csuklópántot kell használnunk, így megelőzhetjük a CPU károsodását. Ha az új alaplap a meglévőtől eltérő típusú CPU-t vagy memóriát igényel, akkor ezek beszerelését is ilyenkor végezzük el! Távolítsuk el a használt hővezető pasztát a CPU-ról és a hűtőbordáról! Ne felejtsük el, hogy újra hővezető pasztát kell tenni közéjük!

A CPU beszerelése

A különböző CPU architektúrák az alábbi, elterjedt foglalattípusokba szerelhetők:

1. SEC (Single-Edge Connector)
2. LIF (Low-Insertion Force)
3. ZIF (Zero-Insertion Force)
4. LGA (Land Grid Array)
5. PGA (Pin Grid Array)

A SEC és a LIF típusú foglalatok használata manapság már nem túl elterjedt. A CPU beszerelésére vonatkozó pontos információkért olvassuk el az alaplap dokumentációjának ide vonatkozó részét.

A váltókapcsolók beállítása

A váltókapcsolók (jumper) felfelé álló, arany színű tüskék az alaplapon. A kettő vagy annál több tüskéből álló csoportot váltókapcsoló-blokknak nevezzük. A váltókapcsolók helyett az alaplap használhat DIP (Dual In-line Package) kapcsolót is. Mindkét módszer használatos olyan elektromos áramkörök létrehozására, amelyekkel az alaplap bizonyos funkciók elérhetőségét biztosítja.

Az alaplapi dokumentáció tartalmazza, hogy az egyes tűk összekötésével mely funkciók értékeinek beállítása lehetséges:

1. a CPU feszültsége
2. a CPU sebessége
3. a rendszerbusz sebessége
4. a gyorsítótár mérete és típusa
5. a BIOS frissítés engedélyezése
6. a CMOS ürítése
7. a rendszermemória mérete

Az újabb alaplapokon már csak ritkán találkozhatunk váltókapcsolókkal. A jelenlegi fejlett elektronika lehetővé teszi, hogy a fenti beállításokat már közvetlenül a BIOS-ból végezzük el.

A CMOS elem cseréje

A CMOS elem néhány év elteltével cserére szorulhat. Ha a számítógép az egyes rendszerleállítások között nem őrzi meg a pontos időt és dátumot, vagy elfelejti a konfigurációs beállításokat, akkor az elem nagy valószínűséggel lemerült. Ellenőrizzük, hogy az új elem megegyezik-e az alaplap által támogatott modellek valamelyikével!

A CMOS elem cseréjéhez az alábbi lépéseket kell elvégeznünk:

1. A régi elem eltávolításához óvatosan csúsztassuk el vagy emeljük fel a vékony fémkapcsot.
2. Ügyeljünk a pozitív és a negatív pólusok megfelelő elhelyezkedésére.
3. Az új elem behelyezéséhez óvatosan csúsztassuk el vagy emeljük fel a vékony fémkapcsot.

Az alaplap fejlesztése

Ha a régi alaplapot csere miatt el kell távolítani a házból, elsőként ki kell húzni azokat a kábeleket, amelyek a ház LED-jeit és gombjait kötik össze az alaplappal. A művelet előtt készítsünk feljegyzéseket arról, hogy ezek a kábelek, hova és hogyan csatlakoznak!

Jegyezzük le azt is, hogyan van az alaplap a házban rögzítve. Néhány csavar rögzítő funkciót, míg mások fontos földelést biztosítanak az alaplap és a ház között. Emellett ügyelni kell a nem fémből készült csavarok és távtartók használatára is, mert ezek szigetelő funkciókat is betölthetnek. A szigetelő csavarokat lecserélve, és helyettük – az elektromosságot vezető – fémes alkatrészt használva katasztrofális eredményt kaphatunk.

Mielőtt az új alaplapot beépítjük a számítógépházba, vizsgáljuk meg a ház hátoldalán található I/O lemezt. Ha az új alaplap I/O portjai máshogy helyezkednek el, akkor a régi I/O lemezt is ki kell cserélni.

Mindig bizonyosodjunk meg arról, hogy a megfelelő csavart használjuk. Ne cseréljük fel a menetes csavart menetvágó csavarral, mert ezek megrongálják a menetes csavarhelyeket, így használatuk már nem biztonságos. Győződjünk meg a menetes csavarok megfelelő hosszúságáról és menetszámáról is. Megfelelő menetszám esetén a csavar könnyedén bele fog illeszkedni a lyukba. A csavart erővel is behajthatjuk, azonban ezáltal károsítjuk a menetet a csavar-lyukban, ami így nem tartja biztosan az alaplapot. Nem megfelelő csavar használatakor fémforgács is keletkezhet, amely akár rövidzárlatot is okozhat.

Következő lépésben a tápegység kábeleit kell csatlakoztatni. Ha az ATX hálózati csatlakozók nem azonos méretűek (az egyiknek több érintkezője van) akkor átalakítót (adapter) kell használnunk. Csatlakoztassuk az előlapi LED-, és nyomógomb-kábeleket. Az alaplap dokumentációjából tájékozódhatunk a csatlakozók elrendezését illetően.

Miután az új alaplap a helyére került és elvégeztük a kábelezést, szereljünk be minden bővítőkártyát és rögzítsük azokat.

Ellenőrizzük a munkánkat! Vizsgáljuk meg, hogy nincsenek-e szabad alkatrészek vagy felesleges kábelek. Csatlakoztassuk a billentyűzetet, az egeret, a monitort, majd a legvégén az áramforrást a géphez. Ha bármilyen jel bajra utalna, azonnal le kell kapcsolni az áramforrásról a gépet.

BIOS frissítések

Annak érdekében, hogy az alaplap az újabb hardvereket is támogassa, szükség lehet az alaplap CMOS lapkájába ágyazott alapprogram (firmware) frissítésére. Az alapprogram frissítése kockázatos is lehet. A művelet végrehajtása előtt jegyezzük fel a BIOS és az alaplap gyártóját, valamint az alaplap modelljét. Erre az információra akkor lesz szükségünk, amikor az alaplap gyártójának weboldaláról a megfelelő telepítőkészletet és BIOS alapprogramot szeretnénk letölteni. Az alapprogramot csak indokolt esetben frissítsük, például ha hardverprobléma merül fel vagy új funkciókkal kívánjuk bővíteni a rendszert.

A RAM modulok bővítése

A rendszermemória mennyiségének növelése majdnem mindig fokozza a rendszer általános teljesítményét. A RAM modulok bővítése vagy cseréje előtt azonban néhány kérdést meg kell válaszolnunk:

1. Milyen típusú RAM modulokat használ a jelenlegi alaplap?
2. A RAM egyszerre egy modulként beszerelhető vagy megfelelő blokkokba kell csoportosítani?
3. Van-e szabad memória foglalat?
4. Az új RAM chipje megegyezik-e a meglévő RAM sebességével, késleltetési idejével, típusával és feszültségével?

FIGYELEM: A RAM modulokkal történő munkavégzés során használjunk antisztatikus szőnyeget és csuklópántot! Helyezzük a RAM-ot az antisztatikus szőnyegre, amíg készen nem állunk a beszerelésére! Tárolását pedig antisztatikus tasakban végezzük!

Távolítsuk el a meglévő RAM-ot az azt rögzítő tartókapcsok kipattintásával. Ezután húzzuk ki a foglalatból. A ma forgalomban lévő DIMM modulokat egyenesen kell kihúzni és egyenesen kell őket behelyezni. Korábban a SIMM modulokat egy bizonyos szögben kellett behelyezni a rögzítéshez.

Az új RAM modul behelyezésekor győződjünk meg arról, hogy a modulon lévő bevágások megfelelően illeszkedjenek az alaplap memóriafoglalatába. Helyezzük be az új RAM modult és rögzítsük a tartókapcsokkal a helyére.

FIGYELEM: Bizonyosodjunk meg arról, hogy a memóriamodul teljesen a foglalatban legyen! A RAM komoly károkat okozhat az alaplapban, ha nem megfelelően illeszkedik és rövidre zárja a fő-buszrendszert!

A kompatibilis és megfelelően beszerelt RAM modulokat a rendszer automatikusan felismeri. Ha a BIOS nem jelzi a megfelelő mennyiségű RAM jelenlétét, ellenőrizzük, hogy a modul kompatibilis-e az alaplappal és megfelelően lett-e beszerelve.

Beviteli/kiviteli eszközök

A beviteli/kiviteli eszközök korszerűsítése és beállítása

Egy beviteli/kiviteli eszköz meghibásodása esetén előfordulhat, hogy az eszköz cseréje az egyetlen megoldás. Számos ügyfél dönt úgy, hogy fejleszti a beviteli/kiviteli eszközeit a teljesítmény és a termelőképesség növelése érdekében.

Egy ergonomikus billentyűzet vagy egér sokkal kényelmesebb használatot tesz lehetővé, ilyen eszközök képe látható az 1. ábrán. Számos esetben van szükség az eszköz újra beállítására, annak érdekében, hogy a felhasználó speciális feladatokat is el tudjon végezni vele, ilyen lehet például a kiegészítő karakterekkel ellátott második nyelven való gépelés. A beviteli/kiviteli eszközök cseréje, ismételt beállítása segítséggel lehet a fogyatékkel élő felhasználók számára is.

A monitorhoz használhatunk képernyőszűrőt (privacy filter) vagy tükröződésmentes (antiglare) fóliát is. A képernyőszűrő konkrét célja, annak megakadályozása, hogy valaki oldalról leolvassa a képernyőn látható információt. Így csak a felhasználó és a közvetlenül mögötte ülők látják a képernyő tartalmát. A tükröződésmentes fólia megakadályozza, hogy az erős napfény vagy egyéb ragyogás visszatükröződjön a képernyőn. Használatával sokkal könnyebben olvasható a képernyő tartalma nappali fényben és hátsó megvilágításnál.

Néhány ügyfélnek további monitorokra is szüksége van a munkavégzéshez, egy ilyen szituáció látható a 2. ábrán. Ilyenkor gyakran előfordul, hogy a további kapcsolatok kiszolgálásához a meglévő videokártyát egy nagyobb teljesítményűre kell cserélni, vagy egy második videokártyát kell a meglévő mellé telepíteni. Több monitor használatával növelhető a munkavégzés hatékonysága, mivel a felhasználó több információt tud megjeleníteni egyszerre, valamint könnyebben és gyorsabban tud adatokat mozgatni a megnyitott programok között.

Előfordulhat, hogy nem lehetséges a bővítés a meglévő bővítőhelyek, foglalatok felhasználásával. Ebben az esetben USB kapcsolat használatával lehet a további eszközök csatlakoztatását véghez vinni. Ha a számítógép nem rendelkezik szabad USB csatlakozóval, akkor be kell szerelnünk egy USB bővítőkártyát, vagy vásárolnunk kell egy USB elosztót, egy ilyen eszköz képe látható a 3. ábrán.

Az új hardver beszerzése után, szükség lehet új illesztőprogramok telepítésére is. Ezt a műveletet általában a telepítő adathordozóról végezhetjük el. Amennyiben nem rendelkezünk ilyen adathordozóval, a gyártó oldaláról is beszerezhetjük a legfrissebb illesztőprogramokat.

MEGJEGYZÉS: Az aláírt illesztőprogram, egy olyan program, amely teljesítette a Windows hardverminőségi labor tesztjét és a Microsoft digitális aláírásával hitelesítette azt. Egy aláírás nélküli illesztőprogram a rendszert instabillá teheti, hibaüzeneteket és betöltési problémákat okozhat. A hardver telepítése során, ha aláírás nélküli illesztőprogramot észlel a rendszer, megkérdezi, hogy az illesztőprogram telepítését folytatni kívánjuk-e vagy megszakítjuk. Aláírás nélküli illesztőprogramot kizárólag abban az esetben telepítsünk, ha megbízhatónak véljük az illesztőprogram forrását!

A folytatás bejelentkezés után látható!

Készítette

Bujdosó Lajos
1157, Budapest

Kapcsolat

Email: info@mcomp.hu