Felhasználói feltételek

Általános felhasználói feltételek a weboldal használatához

Az alábbi Felhasználási Feltételek a mcomp.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználására és szolgáltatásaira vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön a Weboldal felhasználójaként (a továbbiakban: Felhasználó) annak használatával elfogad. Szolgáltató bármikor módosíthatja a jelen Felhasználási Feltételeket olyan módon, hogy frissíti ezt a felhelyezést. A módosításról az érintett felhasználókat email-ben értesíti.

1. Szolgáltató

A weboldal magánszemély üzemelteti a(z) Mhosting Kft. (Magyar Hosting Kft.) tárhelyén keresztül.

Tulajdonos adatai:

Tárhelyszolgáltató adatai:

 • Cégnév: Websupport Magyarország Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Telefonszám: *** (Jelentkezzen be!)
 • FAX: *** (Jelentkezzen be!)
 • Email: info@mhosting.hu
 • Adószám: 25138205-2-41
 • EU-s közösségi adószám: HU25138205
 • Cégjegyzékszám: 01-09-381419
 • Bejegyző Bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

2. Felhasználás

A weboldal egyes funkciót csak regisztrált felhasználók érhetik el. A regisztrációt követően aktiválásra van szükség, melyet a felhasználó ideiglenes jelszó formájában, email-ben kap meg. Az aktiválás elmulasztása a tartalom korlátozását vonja maga után, mely egyenértékű egy nem regisztrált felhasználóval. Amennyiben a felhasználó késlelteti az aktiválást, időközönként figyelmeztető üzenetet kap a weboldal tulajdonosától. Három figyelmeztető üzenet után a nem aktivált fiók(ok) törlésre kerül(nek).

A weboldal forráskódját módosítani, felhasználni üzleti célra a weboldal tulajdonosának előzetes jóváhagyása nélkül szigorúan tilos. A mindenki számára elérhető, az összes böngésző által támogatott fejlesztői környezetet erre a célra való használata is tilos.
Amennyiben igénybe kívánja venni a fejlesztői környezetet, úgy annak megfelelően, a dokumentációban feltüntetett módon kell használni. A dokumentáció tartalmazhat nem nyílvános adatokat is, ezért csak regisztrált felhasználók érhetik el.
Ha a weboldal használata során problémába ütközne, segítséget kérhet a kapcsolati űrlap kitöltésével, vagy a lejátszón keresztül, mely rövid videókkal mutatja be az oldal használatát.

A Weboldalra történő belépéssel Ön elfogadja az alábbi jogi feltételeket az Ön által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozólag, a felhasználási feltételek áttekintésének elmulasztása nem képezheti igényérvényesítés alapját. Ön a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltaknak megfelelően jogosult igénybe venni a Weboldal által biztosított tartalmakat és szolgáltatásokat. Amennyiben Ön a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe ütközően, vagy visszaélésszerűen használja a Weboldal által biztosított tartalmakat és szolgáltatásokat, úgy Szolgáltató jogosult az Ön hozzáférését megszüntetni, az Ön által közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni, és megtenni a további szükséges jogi lépéseket az Ön által a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltatóval kapcsolatban álló harmadik feleknek okozott kár megtérítéséért.

Egyes funkciók használatához részletes leírást a dokumentációban találhat.

3. Adatvédelem

A Weboldal igénybevétele során az Ön által megosztott adatok és információk kezelésére vonatkozóan, kérjük, olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat.

4. IT-biztonság

A szolgáltató megfelelő műszaki-biztonsági intézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme és biztonságos tárolása, illetve a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és igénybevétele érdekében, valamint azért, hogy azokat jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, megváltoztatástól vagy a jogosulatlan törléstől megóvjuk. Különleges figyelmet fordítunk a személyes és üzleti adatok biztonságos továbbítására is. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az Internet nyílt, nem biztonságos hálózat, amely elsődlegesen az információcsere célját szolgálja, szolgáltatói a hálózat biztonságát rajtuk kívül álló okokból teljes mértékben biztosítani nem tudják.

5. Szerzői jog

A Weboldal megjelenítése és tartalma együttesen eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi alkotása, amely szerzői jogvédelem alatt áll. Minden, a megjelenítést, tartalmat, szolgáltatásokat érintő, vagy egyéb más felhasználás a Szolgáltató, illetve a szolgáltatások által érintett harmadik személyek írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra, a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben, akár egészben, részben vagy átdolgozott formában. A Weboldalon megjelenő tartalmakat és megjelenítést, vagy annak bármely részletét kizárólag a szellemi jogok jogosultjának az előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása esetén lehet felhasználni.

6. Panasz bejelentése

Felhasználó az esetlegesen felmerülő panaszát elektronikus levélben teheti meg, az info@mcomp.hu email címen.

7. Szolgáltató felelősségének kizárása

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal ideiglenes letölthetetlenségéből, egyéb hibáiból, az azon szereplő elírásokból, elütésekből, vagy a Weboldal ideiglenes elérhetetlenségéből eredő károkért, valamint az oldalon található információik felhasználásával, továbbadásával okozott károkért, és nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. Továbbá, Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói adatoknak a Felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából bekövetkező, a Felhasználó tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Szolgáltató minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalon külső szolgáltató által szolgáltatott tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére történő mutatással. Szolgáltató az ilyen külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén Szolgáltató törli, vagy módosítja a külső hivatkozást.

8. Felhasználó felelőssége

Felhasználó kijelenti, hogy az Internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja, különös tekintettel a hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges személyes vagy üzleti adatok megadására vonatkozólag. Szeretnénk Felhasználó figyelmét felhívni arra, hogy a Weboldal igénybevétele során személyes vagy üzleti adatok megadásakor felelősséggel tartozik a személyes vagy üzleti adatok esetlegesen jogosulatlan megszerzésével, használatával és megosztásával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik félnek okozott károkért.

9. Jogi nyilatkozat

Jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.);
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
Készítette

Bujdosó Lajos
1157, Budapest

Kapcsolat

Email: info@mcomp.hu