*** Az oldal jelenleg fejlesztés alatt! ***

Windows hibaüzenetek

Vannak olyan hibaüzenetek, amelyeket legtöbb esetben csak egy hibakód jelez, legalábbis ha olyan alkalmazást használunk, amely hibakódokat küld szöveges hibaüzenet helyett (szép számmal vannak ilyenek). A legtöbb felhasználónak azonban semmit sem mond a 123-as hiba, de a 14-es sem (pedig az utóbbi elég komoly). Sőt a rendszergazda-körökben jól ismert 33-as sem valószínű, hogy beugrik a mindennapi PC-használónak. Szerencsére van megoldás!

Ezen az oldalon a hibakódok és jelentésük tekinthető meg.

× Információ! Kérem, írja be a hibakódot, vagy a hibaüzenetet a kereséshez. (A keresés automatikus!)
HIBAÜZENET KÓD
A rendszer leállítás alatt van. 641
Nem sikerült a DebugPort eltávolítása, mivel a folyamathoz már tartozik egy port. 642
A Windows ezen verziója nem kompatibilis a címtárerdő, tartomány vagy tartományvezérlő viselkedésverziójával. 643
A kiválasztott tartomány nem található a tartománylistában. 644
Az illesztőprogram nincsen betöltve, mert a rendszer csökkentett módban indul. 646
Az illesztőprogramot nem sikerült betölteni, mert nem válaszolt az inicializációs hívásra. 647
A(z) "hs" hibát talált a bekapcsolás vagy az eszköz konfigurációjának olvasása közben. Ennek oka a hardver meghibásodása vagy a rossz csatlakozás lehet. 648
A létrehozási művelet nem sikerült, mert a név legalább egy olyan csatlakozási pontot tartalmazott, amelyhez a megadott eszközobjektum nem csatlakozik. 649
Az eszközobjektum paramétere vagy nem érvényes eszközobjektum, vagy nem csatlakozik a fájlnévben megadott kötethez. 650
Számítógép-ellenőrzési hiba történt. További tájékoztatást a rendszeresemények naplójában talál. 651
A rendszerstruktúra-fájl mérete elérte a korlátot. 653
Az illesztőprogramot nem lehet betölteni, mert egy korábbi verziója még a memóriában van. 654
{Kötet árnyékmásolata szolgáltatás} Várjon, míg a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás felkészíti a kötetet (hs) a hibernálásra. 655
Nem sikerült a rendszer hibernálása (hibakód: hs). A hibernálás a rendszer újraindításáig le lesz tiltva. 656
A megadott jelszó a felhasználói fiókhoz tartozó házirend előírásai szerint túl hosszú. Válasszon egy rövidebb jelszót. 657
A kért műveletet a fájlrendszer egy korlátozása miatt nem lehetett végrehajtani. 665
ASSERT-hiba történt. 668
Hiba történt az ACPI alrendszerben. 669
WOW assertion hiba. 670
Az eszköz hiányzik a rendszer-BIOS MPS-táblájából. Az eszköz nem lesz használva. Szerezzen be frissített BIOS-t a rendszerhez a rendszer gyártójától. 671
A fordító nem tudta az erőforrásokat lefordítani. 672
Az IRQ-fordító nem tudta az erőforrásokat lefordítani. 673
{Kernel hibakereső aktiválva} Megszakítás aktiválta a rendszer-hibakeresőt. 675
{Leírók bezárva} Az objektumok leírói automatikusan záródtak a kért művelet eredményeképpen. 676
{Túl sok információ} A megadott hozzáférés-vezérlési lista (ACL) a vártnál több információt tartalmaz. 677
Ez a figyelmeztetés szintű állapot azt jelzi, hogy a tranzakció állapota már létezik a beállításjegyzék részfája esetén, de egy tranzakció véglegesítése előzőleg meg lett szakítva. A véglegesítés NEM fejeződött be, de vissza sem lett állítva. 678
{Megváltozott az adathordozó} Az adathordozó valószínűleg megváltozott. 679
{GUID helyettesítés} Egy globálisan egyedi azonosító (GUID) Windows biztonsági azonosítóvá (SID) való átalakítása során a program nem talált felügyeletileg definiált előtagot. 680
A létrehozási művelet egy szimbolikus hivatkozás elérése után leállt. 681
A program távoli ugrást hajtott végre. 682
A Plug and Play lekérdezési művelet sikertelen volt. 683
Keretkonszolidáció történt. 684
{Beállításjegyzék-struktúra helyreállítva} A beállításjegyzék-struktúra (hs fájl) megsérült, ezért a rendszer helyreállította. Lehetséges, hogy bizonyos adatok elvesztek. 685
Az alkalmazás megkísérel végrehajtható kódot futtatni a következő modulból: hs. Ez veszélyeztetheti a biztonságot. Rendelkezésre áll azonban egy alternatív modul (hs). Szeretné, ha az alkalmazás a biztonságos modult (hs) használná? 686
Az alkalmazás megkísérel végrehajtható kódot betölteni a következő modulból: hs. Ez biztonságos, de lehetséges, hogy nem kompatibilis az operációs rendszer előző verzióival. Rendelkezésre áll azonban egy alternatív modul (hs). Szeretné, ha az alkalmazás az alternatív modult betöltené? 687
A hibakereső nem kezelte a kivételt. 688
A hibakereső később újra megpróbálja a műveletet. 689
A hibakereső nem tud leírót biztosítani. 690
A hibakereső leállított egy szálat. 691
A hibakereső leállított egy folyamatot. 692
A hibakereső CTRL+C billentyűkombinációt kapott. 693
A hibakereső kivételt írt ki a CTRL+C billentyűkombinációhoz. 694
A hibakereső RIP-kivételt kapott. 695
A hibakereső CTRL+Break billentyűkombinációt kapott. 696
Kommunikációs kivételhiba lépett fel a hibakeresési parancsban. 697
{Létező objektum} Kísérlet történt objektum létrehozására, de az objektumnév már létezik. 698
{Szál felfüggesztve} Szálbefejezés történt a szál felfüggesztése alatt. A szálat újraindították és a befejezés érvényesítésre került. 699
{A bináris fájl áthelyezve} A bináris fájlt nem lehet betölteni a bináris fájlban megjelölt címre. Helymódosításokat (fixup) kell végrehajtani ezen a bináris fájlon. 700
Ez az információ szintű állapot azt jelzi, hogy a megadott beállításjegyzékbeli részfa tranzakciós állapota nem létezett, és létre kellett hozni. 701
{Szegmens betöltése} Egy virtuális DOS gép (VDM) betölt, kiürít vagy áthelyez egy MS-DOS vagy Win16 programszegmensfájlt. Kivétel történt, így egy hibakereső program használatával lehet betölteni, kiüríteni vagy nyomon követni a szimbólumokat. 702
Összesen: 737 bejegyzés látható

Amennyiben hibás kódot találna, vagy nem megfelelő bejegyzést, kérem, értesítse a weboldal készítőjét, vagy küldjön közvetlen üzenetet.

További információ


A rendszerfájl-ellenőrző által végzett folyamatra vonatkozó részletes adatok megtekintése

A CBS.Log fájlban tárolt részletes adatok megtekintéséhez az adott információkat átmásolhatja az Sfcdetails.txt fájlba a Findstr paranccsal. Ezt követően a részletes adatokat megtekintheti az Sfcdetails.txt fájlban. Ezt a következőképpen teheti meg:

1. Nyisson meg egy rendszergazdai jogú parancssort az 1. lépésben leírtak szerint.
2. A parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"

Megjegyzés: Az Sfcdetails.txt fájl tartalmazza a rendszerfájl-ellenőrző eszköz összes futtatásának részletes adatait. A fájl az olyan fájlokról tartalmaz információkat, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz nem javított meg. Ellenőrizze a dátumra és időpontra vonatkozó bejegyzéseket azoknak a problémás fájloknak az azonosításához, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz legutóbbi futásakor talált.

3. Nyissa meg az Sfcdetails.txtfájl az asztalról.
4. Az Sfcdetails.txt fájl a következő formátumot használja:

Dátum/Idő SFC részletek

A következő mintanaplófájl egy olyan fájlról tartalmaz egy bejegyzést, amelynek a javítása sikertelen volt:

2007-01-12 12:10:42, Info                        CSI 00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing


Sérült rendszerfájl manuális kicserélése ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával

Miután az Sfcdetails.txt fájl részletes adataiból sikerült megállapítania, hogy melyik sérült rendszerfájlt nem tudja kijavítani a program, lépjen a sérült fájl elérési helyére, majd manuálisan cserélje ki a sérült fájlt ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ezt a következőképpen teheti meg:

Megjegyzés: A fájl bizonyítottan jó példányát beszerezheti például egy másik számítógépről, amely az Ön számítógépével azonos verziójú Windows operációs rendszerrel működik. Szükség szerint lefuttathatja a rendszerfájl-ellenőrző eszközt a másik számítógépen is annak ellenőrzése érdekében, hogy az átmásolni kívánt fájl valóban megfelelő-e (értsd: nem sérült).


1

Vegye át a rendszergazdai jogosultságot a sérült rendszerfájl felett. Ehhez a rendszergazdai szintű parancssorba másolja és illessze be (vagy írja be) a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:

takeown /f útvonal_és_fájlnév

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például írja be a takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll parancsot.


2

Biztosítson teljes körű rendszergazdai hozzáférést a sérült rendszerfájlhoz. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

icacls útvonal_és_fájlnév /GRANT ADMINISTRATORS:F

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Példa: icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.

3

Cserélje ki a sérült rendszerfájlt a fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

Copy forrás_fájlcélhely

Megjegyzés: A forrás_fájl helyfoglaló a bizonyítottan jó fájl elérési útvonalát és nevét, a célhely helyfoglaló pedig a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például: copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Ha a fenti lépések nem működnek, lehetséges, hogy újra kell telepítenie a Windowst. További információért olvassa el a Windows 10 helyreállítási lehetőségek című leírást.Készítette

Bujdosó Lajos
1157, Budapest

Kapcsolat

Email: info@mcomp.hu