*** Az oldal jelenleg fejlesztés alatt! ***

Windows hibaüzenetek

Vannak olyan hibaüzenetek, amelyeket legtöbb esetben csak egy hibakód jelez, legalábbis ha olyan alkalmazást használunk, amely hibakódokat küld szöveges hibaüzenet helyett (szép számmal vannak ilyenek). A legtöbb felhasználónak azonban semmit sem mond a 123-as hiba, de a 14-es sem (pedig az utóbbi elég komoly). Sőt a rendszergazda-körökben jól ismert 33-as sem valószínű, hogy beugrik a mindennapi PC-használónak. Szerencsére van megoldás!

Ezen az oldalon a hibakódok és jelentésük tekinthető meg.

× Információ! Kérem, írja be a hibakódot, vagy a hibaüzenetet a kereséshez. (A keresés automatikus!)
HIBAÜZENET KÓD
A nyomtatásra váró fájlt törölték. 63
A megadott hálózatnév már nem érhető el. 64
A hálózati hozzáférés megtagadva. 65
A hálózati erőforrás típusa nem megfelelő. 66
A hálózatnév nem található. 67
A helyi számítógép hálózati kártyája által megszabott névkorlátot a rendszer túllépte. 68
Túllépte a NetBIOS munkamenetkorlátját. 69
A távoli kiszolgáló fel van függesztve, vagy indítás alatt van. 70
Ezzel a távoli számítógéppel jelenleg több kapcsolat nem létesíthető, mivel már létrejött annyi kapcsolat, amennyit az fogadni tud. 71
A megadott nyomtató vagy lemezes eszköz fel van függesztve. 72
A fájl létezik. 80
A könyvtárat vagy fájlt nem lehet létrehozni. 82
Hiba az INT 24 rendszerhívásban. 83
Nincs elég tárolóhely a kérés feldolgozására. 84
A helyi eszköznév már használatban van. 85
A megadott hálózati jelszó nem megfelelő. 86
A paraméter nem megfelelő. 87
Írási hiba történt a hálózaton. 88
A rendszer jelenleg nem tud másik folyamatot indítani. 89
Nem lehet másik rendszerszemafort létrehozni. 100
A kizárólagos szemafort egy másik folyamat birtokolja. 101
A szemafor be van állítva, és azt nem lehet bezárni. 102
A szemafort nem lehet újra beállítani. 103
Megszakítást kiszolgáló eljárás nem kérhet kizárólagos szemaforokat. 104
A szemafor korábbi tulajdonosa felszabadította az eszközt. 105
A program leállt, mert a cserelemez nincs a meghajtóban. 107
A lemez használatban van, vagy egy másik folyamat zárolta. 108
A pipe használata befejeződött. 109
A rendszer nem tudja megnyitni a megadott eszközt vagy fájlt. 110
A fájlnév túl hosszú. 111
Nincs elég hely a lemezen. 112
Nincs több szabad belső fájlazonosító. 113
A cél belső fájlazonosítója nem megfelelő. 114
Az alkalmazás IOCTL hívása hibás. 117
Az írás közbeni ellenőrzés kapcsoló paraméter értéke hibás. 118
A rendszer nem támogatja a kért parancsot. 119
Ez a függvény csak Win32 módban hívható. 120
A szemaforhoz rendelt határidő lejárt. 121
A rendszerhívásnak átadott adatterület túl kicsi. 122
A fájlnév, a könyvtárnév vagy a kötetcímke szintaxisa nem megfelelő. 123
A rendszerhívási szint nem megfelelő. 124
A lemeznek nincs kötetcímkéje. 125
A megadott modul nem található. 126
A megadott eljárás nem található. 127
Nincsenek olyan gyermekfolyamatok, melyekre várakozni kell. 128
Kísérlet történt egy nyitott lemezpartíción fájlleíró segítségével egy nem nyers I/O műveleteket végrehajtására. 130
A fájlmutató nem vihető a fájl eleje elé. 131
A fájlmutatót nem lehet a megadott eszközön vagy fájlon beállítani. 132
JOIN vagy SUBST parancsot nem lehet olyan meghajtóra használni, amely tartalmaz már előzőleg csatolt meghajtókat. 133
Egy olyan meghajtón próbált meg JOIN vagy SUBST parancsot használni, amely már csatolva van. 134
Összesen: 737 bejegyzés látható

Amennyiben hibás kódot találna, vagy nem megfelelő bejegyzést, kérem, értesítse a weboldal készítőjét, vagy küldjön közvetlen üzenetet.

További információ


A rendszerfájl-ellenőrző által végzett folyamatra vonatkozó részletes adatok megtekintése

A CBS.Log fájlban tárolt részletes adatok megtekintéséhez az adott információkat átmásolhatja az Sfcdetails.txt fájlba a Findstr paranccsal. Ezt követően a részletes adatokat megtekintheti az Sfcdetails.txt fájlban. Ezt a következőképpen teheti meg:

1. Nyisson meg egy rendszergazdai jogú parancssort az 1. lépésben leírtak szerint.
2. A parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"

Megjegyzés: Az Sfcdetails.txt fájl tartalmazza a rendszerfájl-ellenőrző eszköz összes futtatásának részletes adatait. A fájl az olyan fájlokról tartalmaz információkat, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz nem javított meg. Ellenőrizze a dátumra és időpontra vonatkozó bejegyzéseket azoknak a problémás fájloknak az azonosításához, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz legutóbbi futásakor talált.

3. Nyissa meg az Sfcdetails.txtfájl az asztalról.
4. Az Sfcdetails.txt fájl a következő formátumot használja:

Dátum/Idő SFC részletek

A következő mintanaplófájl egy olyan fájlról tartalmaz egy bejegyzést, amelynek a javítása sikertelen volt:

2007-01-12 12:10:42, Info                        CSI 00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing


Sérült rendszerfájl manuális kicserélése ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával

Miután az Sfcdetails.txt fájl részletes adataiból sikerült megállapítania, hogy melyik sérült rendszerfájlt nem tudja kijavítani a program, lépjen a sérült fájl elérési helyére, majd manuálisan cserélje ki a sérült fájlt ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ezt a következőképpen teheti meg:

Megjegyzés: A fájl bizonyítottan jó példányát beszerezheti például egy másik számítógépről, amely az Ön számítógépével azonos verziójú Windows operációs rendszerrel működik. Szükség szerint lefuttathatja a rendszerfájl-ellenőrző eszközt a másik számítógépen is annak ellenőrzése érdekében, hogy az átmásolni kívánt fájl valóban megfelelő-e (értsd: nem sérült).


1

Vegye át a rendszergazdai jogosultságot a sérült rendszerfájl felett. Ehhez a rendszergazdai szintű parancssorba másolja és illessze be (vagy írja be) a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:

takeown /f útvonal_és_fájlnév

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például írja be a takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll parancsot.


2

Biztosítson teljes körű rendszergazdai hozzáférést a sérült rendszerfájlhoz. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

icacls útvonal_és_fájlnév /GRANT ADMINISTRATORS:F

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Példa: icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.

3

Cserélje ki a sérült rendszerfájlt a fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

Copy forrás_fájlcélhely

Megjegyzés: A forrás_fájl helyfoglaló a bizonyítottan jó fájl elérési útvonalát és nevét, a célhely helyfoglaló pedig a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például: copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Ha a fenti lépések nem működnek, lehetséges, hogy újra kell telepítenie a Windowst. További információért olvassa el a Windows 10 helyreállítási lehetőségek című leírást.Készítette

Bujdosó Lajos
1157, Budapest

Kapcsolat

Email: info@mcomp.hu