*** Az oldal jelenleg fejlesztés alatt! ***

Windows hibaüzenetek

Vannak olyan hibaüzenetek, amelyeket legtöbb esetben csak egy hibakód jelez, legalábbis ha olyan alkalmazást használunk, amely hibakódokat küld szöveges hibaüzenet helyett (szép számmal vannak ilyenek). A legtöbb felhasználónak azonban semmit sem mond a 123-as hiba, de a 14-es sem (pedig az utóbbi elég komoly). Sőt a rendszergazda-körökben jól ismert 33-as sem valószínű, hogy beugrik a mindennapi PC-használónak. Szerencsére van megoldás!

Ezen az oldalon a hibakódok és jelentésük tekinthető meg.

× Információ! Kérem, írja be a hibakódot, vagy a hibaüzenetet a kereséshez. (A keresés automatikus!)
HIBAÜZENET KÓD
Figyelmeztetés a WX86 alrendszerben. 539
Hiba történt a WX86 alrendszerben. 540
Kísérlet történt egy olyan időzítő megszakítására vagy beállítására, amelyhez egy APC van rendelve. A kiváltó szál nem az, amelyik eredetileg beállította az időzítőt egy hozzárendelt APC programrésszel. 541
Kivételkód-kifejtés. 542
Kifejtési művelet közben érvénytelen vagy nem igazított verem találtatott. 543
Kifejtési művelet közben a rendszer érvénytelen kifejtési célpontot talált. 544
Az NtCreatePort híváshoz hibás objektumattribútumok, vagy az NtConnectPort híváshoz hibás portattribútumok lettek megadva. 545
Az NtRequestPort vagy az NtRequestWaitReplyPort részére átadott üzenet hosszabb volt, mint a port által engedélyezett üzenet maximális hossza. 546
A jelenlegi kvótalimit szintjének a csökkentésére történt kísérlet. 547
Olyan eszközre történt csatlakozási kísérlet, amely már csatlakoztatva van egy másik eszközre. 548
Kísérlet történt egy nem igazított címen található utasítás végrehajtására, de a futtató rendszer nem támogatja a nem igazított utasításokra történő hivatkozásokat. 549
Az adatgyűjtés nem kezdődött meg. 550
Az adatgyűjtés nem fejeződött be. 551
A továbbított ACL nem tartalmazta a kért információ minimumát. 552
Az aktív profilobjektumok száma elérte a maximumot, ezért nem lehet többet indítani. 553
Azt jelzi, hogy egy művelet I/O-blokkolás nélkül nem folytatható. 554
Azt jelzi, hogy egy szál az alapértelmezésnek megfelelően megpróbálta befejezni önmagát (meghívta az NtTerminateThread eljárást NULL értékkel), és ez volt az utolsó szál az aktuális folyamatban. 555
Ha egy olyan MM hibaüzenet érkezik, amelyik nincs definiálva a szabványos FsRtl szűrőben, a hiba valamelyik olyan következő hibává konvertálódik át, amelyik garantáltan benne van a szűrőben. Az információ így elvész, a szűrő azonban megfelelően kezeli. 556
Ha egy olyan MM hibaüzenet érkezik, amelyik nincs definiálva a szabványos FsRtl szűrőben, a hiba valamelyik olyan következő hibává konvertálódik át, amelyik garantáltan benne van a szűrőben. Az információ így elvész, a szűrő azonban megfelelően kezeli. 557
Ha egy olyan MM hibaüzenet érkezik, amelyik nincs definiálva a szabványos FsRtl szűrőben, a hiba valamelyik olyan következő hibává konvertálódik át, amelyik garantáltan benne van a szűrőben. Az információ így elvész, a szűrő azonban megfelelően kezeli. 558
Legombolyítás közben a rendszer rosszul formázott funkciótáblázatot talált. 559
Azt jelzi, hogy kísérlet történt egy a fájlrendszerben található fájl vagy könyvtár védelmének meghatározására, de a biztonsági leíró egyik SID-jét nem lehetett olyan GUID-dá átalakítani, amelyet a fájlrendszer képes tárolni. A védelem így nem hozható létre. 560
Azt jelzi, hogy kísérlet történt egy LTD megnövelésére, vagy hogy a méret nem páros számú szelektorból áll. 561
Azt jelzi, hogy az LTD információ kezdőértéke nem egész számú többszöröse a szelektor méretének. 563
Azt jelzi, hogy a felhasználó érvénytelen leírót adott meg az LTD leírók létrehozásakor. 564
Azt jelzi, hogy a folyamatnak túl sok szála van a kívánt tevékenység végrehajtásához. Az elsődleges tokenek hozzárendelése például csak akkor hajtható végre, ha a folyamatnak nulla vagy egy szála van. 565
Kísérlet történt egy meghatározott folyamaton belül egy szálon valamilyen művelet végrehajtására, de a meghatározott szál nem tartozik a meghatározott folyamathoz. 566
Lapozófájlkvóta-túllépés. 567
A Hálózati bejelentkeztető szolgáltatás nem kezdődhet meg, mivel egy másik, a tartományban futó Hálózati bejelentkeztető szolgáltatás ütközik a megadott szabállyal. 568
Egy Windows kiszolgálón lévő SAM adatbázis jelentősen eltér a tartományvezérlőn lévő másolatától. Teljes szinkronizálásra van szükség. 569
Az NtCreateFile API-hívás meghiúsult. Ezt a hibaüzenetet soha nem szabad az alkalmazásnak megkapnia, ezt a Windows Lan Manager Redirector használja a belső hibaleképező rutinjában. 570
{Meghiúsult jog } A folyamathoz tartozó I/O-engedélyeket nem lehetett módosítani. 571
{Kilépés az alkalmazásból CTRL+C-vel} Az alkalmazás CTRL+C után befejeződött. 572
{Hiányzó rendszerfájl} Egy szükséges rendszerfájl (hs) hibás vagy hiányzik. 573
{Alkalmazáshiba} Kivétel (s (0x 574
{Alkalmazáshiba} Az alkalmazás nem tudott megfelelően elindulni (0xlx). Az alkalmazás bezárásához kattintson az OK gombra. 575
{Nem lehet lapozófájlt létrehozni} A lapozófájl (hs) létrehozása meghiúsult (lx). A kért méret: ld. 576
A Windows nem tudja ellenőrizni ezen fájl digitális aláírását. Egy nemrég bekövetkezett hardver- vagy szoftverváltozás telepíthette a fájlt, amelynek aláírása nem megfelelő vagy sérült. Előfordulhat az is, hogy egy ismeretlen forrásból származó rosszindulatú szoftver. 577
{Nincs lapozófájl meghatározva} A rendszerkonfigurációban nincs lapozófájl megadva. 578
{KIVÉTEL} Egy valós módú alkalmazás lebegőpontos utasítást adott ki, de nem áll rendelkezésre lebegőpontos hardver. 579
Egy eseménypár-szinkronizáló művelet került végrehajtásra a szál meghatározott ügyfél/kiszolgáló eseménypár-objektumának felhasználásával, de nem volt eseménypár-objektum társítva a szálhoz. 580
Egy Windows kiszolgálónak hibás a konfigurációja. 581
Érvénytelen karakter jelent meg. Multibájtos karakterkészlet esetén ez egy követőbájt nélküli vezető bájtot jelent, Unicode karakterkészlet esetén pedig a 0xFFFF vagy a 0xFFFE karaktereket. 582
A Unicode karakter nincs definiálva a rendszerre telepített Unicode karakterkészletben. 583
Hajlékonylemezen nem hozható létre lapozófájl. 584
A rendszer-BIOS nem tudott rendszermegszakítást kapcsolni az egységhez vagy ahhoz a buszhoz, amelyhez az egység kapcsolódott. 585
Ez a művelet csak a tartomány elsődleges tartományvezérlőjének megengedett. 586
Úgy történt kísérlet egy mutáns létrehozására, hogy annak számlálója túllépte volna a maximumot. 587
Ez olyan kötet, amelyhez fájlrendszermeghajtó szükséges, ez azonban még nem került betöltésre. 588
{Hibás beállításfájl} A beállításjegyzék nem tudja betölteni a következő struktúrát (fájlt): (hs), illetve annak naplóját vagy egyik változatát. Sérült, hiányzik vagy nem írható. 589
Összesen: 737 bejegyzés látható

Amennyiben hibás kódot találna, vagy nem megfelelő bejegyzést, kérem, értesítse a weboldal készítőjét, vagy küldjön közvetlen üzenetet.

További információ


A rendszerfájl-ellenőrző által végzett folyamatra vonatkozó részletes adatok megtekintése

A CBS.Log fájlban tárolt részletes adatok megtekintéséhez az adott információkat átmásolhatja az Sfcdetails.txt fájlba a Findstr paranccsal. Ezt követően a részletes adatokat megtekintheti az Sfcdetails.txt fájlban. Ezt a következőképpen teheti meg:

1. Nyisson meg egy rendszergazdai jogú parancssort az 1. lépésben leírtak szerint.
2. A parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"

Megjegyzés: Az Sfcdetails.txt fájl tartalmazza a rendszerfájl-ellenőrző eszköz összes futtatásának részletes adatait. A fájl az olyan fájlokról tartalmaz információkat, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz nem javított meg. Ellenőrizze a dátumra és időpontra vonatkozó bejegyzéseket azoknak a problémás fájloknak az azonosításához, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz legutóbbi futásakor talált.

3. Nyissa meg az Sfcdetails.txtfájl az asztalról.
4. Az Sfcdetails.txt fájl a következő formátumot használja:

Dátum/Idő SFC részletek

A következő mintanaplófájl egy olyan fájlról tartalmaz egy bejegyzést, amelynek a javítása sikertelen volt:

2007-01-12 12:10:42, Info                        CSI 00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing


Sérült rendszerfájl manuális kicserélése ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával

Miután az Sfcdetails.txt fájl részletes adataiból sikerült megállapítania, hogy melyik sérült rendszerfájlt nem tudja kijavítani a program, lépjen a sérült fájl elérési helyére, majd manuálisan cserélje ki a sérült fájlt ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ezt a következőképpen teheti meg:

Megjegyzés: A fájl bizonyítottan jó példányát beszerezheti például egy másik számítógépről, amely az Ön számítógépével azonos verziójú Windows operációs rendszerrel működik. Szükség szerint lefuttathatja a rendszerfájl-ellenőrző eszközt a másik számítógépen is annak ellenőrzése érdekében, hogy az átmásolni kívánt fájl valóban megfelelő-e (értsd: nem sérült).


1

Vegye át a rendszergazdai jogosultságot a sérült rendszerfájl felett. Ehhez a rendszergazdai szintű parancssorba másolja és illessze be (vagy írja be) a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:

takeown /f útvonal_és_fájlnév

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például írja be a takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll parancsot.


2

Biztosítson teljes körű rendszergazdai hozzáférést a sérült rendszerfájlhoz. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

icacls útvonal_és_fájlnév /GRANT ADMINISTRATORS:F

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Példa: icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.

3

Cserélje ki a sérült rendszerfájlt a fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

Copy forrás_fájlcélhely

Megjegyzés: A forrás_fájl helyfoglaló a bizonyítottan jó fájl elérési útvonalát és nevét, a célhely helyfoglaló pedig a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például: copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Ha a fenti lépések nem működnek, lehetséges, hogy újra kell telepítenie a Windowst. További információért olvassa el a Windows 10 helyreállítási lehetőségek című leírást.Készítette

Bujdosó Lajos
1157, Budapest

Kapcsolat

Email: info@mcomp.hu