*** Az oldal jelenleg fejlesztés alatt! ***

Windows hibaüzenetek

Vannak olyan hibaüzenetek, amelyeket legtöbb esetben csak egy hibakód jelez, legalábbis ha olyan alkalmazást használunk, amely hibakódokat küld szöveges hibaüzenet helyett (szép számmal vannak ilyenek). A legtöbb felhasználónak azonban semmit sem mond a 123-as hiba, de a 14-es sem (pedig az utóbbi elég komoly). Sőt a rendszergazda-körökben jól ismert 33-as sem valószínű, hogy beugrik a mindennapi PC-használónak. Szerencsére van megoldás!

Ezen az oldalon a hibakódok és jelentésük tekinthető meg.

× Információ! Kérem, írja be a hibakódot, vagy a hibaüzenetet a kereséshez. (A keresés automatikus!)
HIBAÜZENET KÓD
{Nem várt hiba a DebugActiveProcess eljárásban.} A DebugActiveProcess API-hívás közben nem várt hiba történt. A folyamat befejezéséhez nyomja meg az OK, a hiba figyelmen kívül hagyásához pedig a Mégse gombot. 590
{Helyrehozhatatlan rendszerhiba} A rendszerfolyamat (hs) váratlanul félbeszakadt. Állapot: 0x 591
{Adatok visszautasítva} A TDI ügyfél a jelzés során nem tudta kezelni a kapott adatokat. 592
Az NTVDM súlyos hibát talált. 593
{Időtúllépés megszakítása} A kiszolgáló (hs) nem tudta végrehajtani a törölt I/O-kérést a megadott idő alatt. 594
{Eltérő válaszüzenet} LPC üzenet megválaszolására történt kísérlet, de az üzenetben szereplő ügyfél-azonosító által megadott szál nem várta ezt az üzenetet. 595
{Nem sikerült a késleltetett írás} A Windows nem tudta menteni a fájl (hs) összes adatát. Az adat elveszett. A hibát hardverhiba vagy a hálózati kapcsolat hibája okozhatja. Próbálja máshova menteni a fájlt. 596
A ügyfél/kiszolgáló megosztott memóriaablakának kiszolgálójához küldött paraméter(ek) érvénytelen(ek). Lehetséges, hogy túl sok adat került a közös memóriaablakba. 597
A stream nem tiny stream. 598
A kérelmet a veremtúlcsordulás kódnak kell kezelnie. 599
Belső OFS állapotkódok, amelyek azt jelzik, hogy hogyan van kezelve egy kiosztási művelet. Ez a művelet akkor lesz megismételve, ha elmozdul a csomópont (onode), vagy az extent stream -> large stream konverzióra sor kerül 600
Keresése közben a köteten talált objektum azonosítója megegyezik az objektummal, de ez kívül esik a kezelő által használt művelet hatókörén. 601
A tárolóverem méretét meg kell növelni. Utána próbálja meg újra a tranzakciót. 602
A felhasználói/kernel rendezőpuffer túlcsordult. 603
A szolgáltatott változóstruktúra érvénytelen adatot tartalmaz. 604
A megadott puffer hibásan formázott adatokat tartalmaz. 605
{Meghiúsult naplózás } A biztonsági napló létrehozására irányuló kísérlet meghiúsult. 606
Az aktuális folyamat nem állította be előzetesen az időzítő feloldását. 607
A belépéséhez nem áll rendelkezésre elegendő fiókinformáció. 608
{Érvénytelen a DLL belépési pontja} A DLL (hs) hibásan van megírva. A veremmutató inkonzisztens állapotban maradt. A belépési pontot WINAPI vagy STDCALL típusúnak kell deklarálni. A DLL betöltésének megállításához nyomja meg az IGEN gombot. 609
{Érvénytelen szolgáltatás-visszahívási belépési pont} A szolgáltatás (hs) hibásan van megírva. A veremmutató inkonzisztens állapotban maradt. A belépési pontot WINAPI vagy STDCALL típusúnak kell deklarálni. A szolgáltatás működésének folytatásához nyomja le az IGEN gombot. 610
IP-címütközés van a hálózaton működő másik rendszerrel. 611
IP-címütközés van a hálózaton működő másik rendszerrel. 612
{Kevés a hely a beállításjegyzékben} A rendszer elérte a beállításjegyzék rendszerre vonatkozó részéhez felhasználható terület maximális méretét. A további tárolási kérelmek nem lesznek figyelembe véve. 613
A visszahívás rendszerszolgáltatás nem működtethető, ha nincs aktív visszahívás. 614
A megadott jelszó túl rövid ahhoz, hogy megfeleljen az Ön felhasználói fiókrendjének. Válasszon hosszabb jelszót. 615
Az Ön felhasználói fiókrendje nem engedi meg, hogy túl gyakran módosítson a jelszót. Ezáltal a felhasználók nem térhetnek vissza egy megszokott, de esetleg már nyilvánosságra került jelszóhoz. Ha úgy érzi, veszélybe került jelszavának titkossága, azonnal módosítsa azt. 616
A jelszót egy korábban már használt jelszóra akarta módosítani. A felhasználói fiókrendje ezt nem engedi meg. Válasszon egy olyan jelszót, amit még nem használt. 617
A megadott tömörítési formátum nem támogatott. 618
A megadott hardverprofil konfiguráció érvénytelen. 619
A megadott Magától Működő eszköz beállításjegyzékben megadott elérési útja érvénytelen. 620
A megadott kvótalista belsőleg inkonzisztens a leírójával. 621
{Windows kipróbálási értesítés} A Windows ezen telepítésének kipróbálási időszaka lejárt. A rendszer 1 óra múlva leáll. A Windows ezen telepítéséhez való hozzáférés visszaállításához frissítse a telepítést a termék licenccel rendelkező példányával. 622
{Szabálytalan rendszer DLL áthelyezés} A rendszer DLL (hs) a memóriában áthelyezésre került. Az alkalmazás nem fog megfelelően futni. Áthelyezés történt, mert a DLL (hs) a Windows rendszer DLL-ek számára fenntartott címtartományt foglalta el. Új DLL-ért látogasson el a https://www.dll-files.com weboldalra. 623
{Meghiúsult DLL-inicializálás} Az alkalmazás inicializálása nem sikerült, mert az ablakkezelő alrendszer leállítás alatt van. 624
Az érvényesítése folyamatot a következő lépéssel kell folytatni. 625
Nincs több találat az aktuális indexenumerációhoz. 626
Ütközés miatt nem lehet felvenni a tartományt a tartománylistába. 627
A kiszolgálói folyamat olyan SID alatt fut, amely különbözik az ügyfél által kérttől. 628
Egy csak tiltásra használható csoport nem engedélyezhető. 629
{KIVÉTEL} Többszörös lebegőpontos hiba. 630
{KIVÉTEL} Többszörös lebegőpontos trap. 631
A kért illesztő nem támogatott. 632
{A rendszer készenléti állapotba állítása nem sikerült} Az illesztőprogram (hs) nem támogatja a készenléti üzemmódot. Az illesztőprogram frissítése valószínűleg lehetővé teszi a rendszer készenléti állapotba állítását. 633
{A virtuális memória minimuma túl kicsi} Kevés a virtuális memória a rendszerben. A Windows megnöveli a virtuális memória lapozófájljának méretét. A folyamat végrehajtása során egyes alkalmazás memóriaigénylését a rendszer elutasíthatja. 635
Egy eszköz el lett távolítva, így az enumerációt újra kell indítani. 636
{Végzetes rendszerhiba} A rendszer programkódja (s) nincs megfelelően aláírva. A rendszer lecserélte fájlt az aláírt fájllal. A rendszer le lett állítva. 637
Az eszköz indításához újra kell indítani a számítógépet. 638
Nincs elég energia a kért művelet végrehajtásához. 639
ERROR_MULTIPLE_FAULT_VIOLATION 640
Összesen: 737 bejegyzés látható

Amennyiben hibás kódot találna, vagy nem megfelelő bejegyzést, kérem, értesítse a weboldal készítőjét, vagy küldjön közvetlen üzenetet.

További információ


A rendszerfájl-ellenőrző által végzett folyamatra vonatkozó részletes adatok megtekintése

A CBS.Log fájlban tárolt részletes adatok megtekintéséhez az adott információkat átmásolhatja az Sfcdetails.txt fájlba a Findstr paranccsal. Ezt követően a részletes adatokat megtekintheti az Sfcdetails.txt fájlban. Ezt a következőképpen teheti meg:

1. Nyisson meg egy rendszergazdai jogú parancssort az 1. lépésben leírtak szerint.
2. A parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"

Megjegyzés: Az Sfcdetails.txt fájl tartalmazza a rendszerfájl-ellenőrző eszköz összes futtatásának részletes adatait. A fájl az olyan fájlokról tartalmaz információkat, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz nem javított meg. Ellenőrizze a dátumra és időpontra vonatkozó bejegyzéseket azoknak a problémás fájloknak az azonosításához, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz legutóbbi futásakor talált.

3. Nyissa meg az Sfcdetails.txtfájl az asztalról.
4. Az Sfcdetails.txt fájl a következő formátumot használja:

Dátum/Idő SFC részletek

A következő mintanaplófájl egy olyan fájlról tartalmaz egy bejegyzést, amelynek a javítása sikertelen volt:

2007-01-12 12:10:42, Info                        CSI 00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing


Sérült rendszerfájl manuális kicserélése ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával

Miután az Sfcdetails.txt fájl részletes adataiból sikerült megállapítania, hogy melyik sérült rendszerfájlt nem tudja kijavítani a program, lépjen a sérült fájl elérési helyére, majd manuálisan cserélje ki a sérült fájlt ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ezt a következőképpen teheti meg:

Megjegyzés: A fájl bizonyítottan jó példányát beszerezheti például egy másik számítógépről, amely az Ön számítógépével azonos verziójú Windows operációs rendszerrel működik. Szükség szerint lefuttathatja a rendszerfájl-ellenőrző eszközt a másik számítógépen is annak ellenőrzése érdekében, hogy az átmásolni kívánt fájl valóban megfelelő-e (értsd: nem sérült).


1

Vegye át a rendszergazdai jogosultságot a sérült rendszerfájl felett. Ehhez a rendszergazdai szintű parancssorba másolja és illessze be (vagy írja be) a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:

takeown /f útvonal_és_fájlnév

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például írja be a takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll parancsot.


2

Biztosítson teljes körű rendszergazdai hozzáférést a sérült rendszerfájlhoz. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

icacls útvonal_és_fájlnév /GRANT ADMINISTRATORS:F

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Példa: icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.

3

Cserélje ki a sérült rendszerfájlt a fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

Copy forrás_fájlcélhely

Megjegyzés: A forrás_fájl helyfoglaló a bizonyítottan jó fájl elérési útvonalát és nevét, a célhely helyfoglaló pedig a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például: copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Ha a fenti lépések nem működnek, lehetséges, hogy újra kell telepítenie a Windowst. További információért olvassa el a Windows 10 helyreállítási lehetőségek című leírást.Készítette

Bujdosó Lajos
1157, Budapest

Kapcsolat

Email: info@mcomp.hu