*** Az oldal jelenleg fejlesztés alatt! ***

Windows hibaüzenetek

Vannak olyan hibaüzenetek, amelyeket legtöbb esetben csak egy hibakód jelez, legalábbis ha olyan alkalmazást használunk, amely hibakódokat küld szöveges hibaüzenet helyett (szép számmal vannak ilyenek). A legtöbb felhasználónak azonban semmit sem mond a 123-as hiba, de a 14-es sem (pedig az utóbbi elég komoly). Sőt a rendszergazda-körökben jól ismert 33-as sem valószínű, hogy beugrik a mindennapi PC-használónak. Szerencsére van megoldás!

Ezen az oldalon a hibakódok és jelentésük tekinthető meg.

× Információ! Kérem, írja be a hibakódot, vagy a hibaüzenetet a kereséshez. (A keresés automatikus!)
HIBAÜZENET KÓD
Az Active Directoryból beolvasott központi hozzáférési házirend érvénytelen. 320
Az eszköz nem érhető el. 321
A célszámítógép erőforrásai nem elegendőek a művelet végrehajtásához. 322
Adatintegritási ellenőrzőösszeg-hiba történt. A fájlfolyamban lévő adatok sérültek. 323
Ugyanazon a műveleten belül egy rendszermagbeli és egy normál kiterjesztett attribútum módosítására is kísérlet történt. 324
Az eszköz nem támogatja a fájlszintű TRIM parancsot. 326
A parancs olyan adateltolást adott meg, amely nem felel meg az eszköz részletességének/igazításának. 327
A parancs érvénytelen mezőt adott meg a paraméterlistában. 328
Már folyamatban van egy művelet végrehajtása az eszközzel. 329
Érvénytelen elérési út lett megadva a parancs céleszközre történő küldésekor. 330
A parancs által megadott leírók száma meghaladja az eszköz által engedélyezett értéket. 331
A megadott fájl tisztítása le van tiltva. 332
A tárolóeszköz nem biztosít redundanciát. 333
A művelet rezidens fájlon nem hajtható végre. 334
A művelet tömörített fájlon nem hajtható végre. 335
A művelet könyvtáron nem hajtható végre. 336
A kért adatok megadott másolata nem olvasható. 337
A megadott adatokat egyik példányra sem sikerült írni. 338
Lehet, hogy az adatok egy vagy több példánya ezen az eszközön nincs szinkronban. Nem lehet írást végezni, amíg be nem fejeződött az adatok sértetlenségének vizsgálata. 339
A rendszermagadatokhoz megadott verzió érvénytelen. 340
A PEP-adatokhoz megadott verzió érvénytelen. 341
Ezt az objektumot kívülről nem tartalmazza semmilyen szolgáltató. 342
A külső tartalmazó szolgáltató nem ismerhető fel. 343
Ezen objektum tömörítésével nem lehet helyet megtakarítani. 344
A kérés a tártopológia-azonosítók eltérése miatt meghiúsult. 345
Ezt a műveletet a szülői felügyeleti beállítások blokkolják. 346
Egy hivatkozott fájlrendszerblokk már elérte a hivatkozások maximális számát, és nem lehet többször hivatkozni rá. 347
Sikertelen volt a kért művelet, mert a fájlfolyam nem engedélyezi az írási műveleteket. 348
A kért művelet architektúraspecifikus hibakódot adott vissza. 349
Nem történt művelet, mivel a rendszert újra kell indítani. 350
A leállítás nem sikerült. 351
Az újraindítás nem sikerült. 352
Elérte a munkamenetek maximális számát. 353
A Windows Információvédelem házirendje nem engedélyezi a hozzáférést ehhez a hálózati erőforráshoz. 354
Az eszközkonfigurációs adatok nevét tároló puffer túl kicsi a fennmaradó név fogadásához. 355
A kért műveletet a Windows Információvédelem házirendje blokkolta. További információért forduljon a rendszergazdához. 356
A kért művelet nem hajtható végre, mert az eszköz hardver- vagy szoftverkonfigurációja nem felel meg a Windows Információvédelem zárolás alatti állapotra vonatkozó házirendjének. Ellenőrizze, hogy létrejött-e a felhasználó PIN-kódja. 357
A felhőalapú szinkronizálás gyökerének metaadatai sérültek. 358
Az eszköz karbantartási módban van. 359
DAX-köteten nem támogatott ez a művelet. 360
Aktív DAX-társításokkal rendelkezik a kötet. 361
A felhőbeli fájlok szolgáltatója nem működik. 362
A felhőbeli fájl metaadatai sérültek, ezért nem olvashatók. 363
A felhőbeli fájl metaadatainak mennyisége túl nagy. 364
A felhőbeli fájl tulajdonsága túl nagy. 365
A felhőbeli fájl tulajdonsága valószínűleg sérült. A lemezen lévő ellenőrzőösszeg eltér a kiszámítottól. 366
Folyamat-létrehozás blokkolva. 367
A tárolóeszköz adatokat vagy perzisztenciát vesztett. 368
A fájlrendszer-virtualizálást biztosító szolgáltató átmenetileg elérhetetlen. 369
A fájlrendszer-virtualizálás metaadatai sérültek, és nem olvashatók. 370
Összesen: 737 bejegyzés látható

Amennyiben hibás kódot találna, vagy nem megfelelő bejegyzést, kérem, értesítse a weboldal készítőjét, vagy küldjön közvetlen üzenetet.

További információ


A rendszerfájl-ellenőrző által végzett folyamatra vonatkozó részletes adatok megtekintése

A CBS.Log fájlban tárolt részletes adatok megtekintéséhez az adott információkat átmásolhatja az Sfcdetails.txt fájlba a Findstr paranccsal. Ezt követően a részletes adatokat megtekintheti az Sfcdetails.txt fájlban. Ezt a következőképpen teheti meg:

1. Nyisson meg egy rendszergazdai jogú parancssort az 1. lépésben leírtak szerint.
2. A parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"

Megjegyzés: Az Sfcdetails.txt fájl tartalmazza a rendszerfájl-ellenőrző eszköz összes futtatásának részletes adatait. A fájl az olyan fájlokról tartalmaz információkat, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz nem javított meg. Ellenőrizze a dátumra és időpontra vonatkozó bejegyzéseket azoknak a problémás fájloknak az azonosításához, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz legutóbbi futásakor talált.

3. Nyissa meg az Sfcdetails.txtfájl az asztalról.
4. Az Sfcdetails.txt fájl a következő formátumot használja:

Dátum/Idő SFC részletek

A következő mintanaplófájl egy olyan fájlról tartalmaz egy bejegyzést, amelynek a javítása sikertelen volt:

2007-01-12 12:10:42, Info                        CSI 00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing


Sérült rendszerfájl manuális kicserélése ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával

Miután az Sfcdetails.txt fájl részletes adataiból sikerült megállapítania, hogy melyik sérült rendszerfájlt nem tudja kijavítani a program, lépjen a sérült fájl elérési helyére, majd manuálisan cserélje ki a sérült fájlt ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ezt a következőképpen teheti meg:

Megjegyzés: A fájl bizonyítottan jó példányát beszerezheti például egy másik számítógépről, amely az Ön számítógépével azonos verziójú Windows operációs rendszerrel működik. Szükség szerint lefuttathatja a rendszerfájl-ellenőrző eszközt a másik számítógépen is annak ellenőrzése érdekében, hogy az átmásolni kívánt fájl valóban megfelelő-e (értsd: nem sérült).


1

Vegye át a rendszergazdai jogosultságot a sérült rendszerfájl felett. Ehhez a rendszergazdai szintű parancssorba másolja és illessze be (vagy írja be) a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:

takeown /f útvonal_és_fájlnév

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például írja be a takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll parancsot.


2

Biztosítson teljes körű rendszergazdai hozzáférést a sérült rendszerfájlhoz. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

icacls útvonal_és_fájlnév /GRANT ADMINISTRATORS:F

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Példa: icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.

3

Cserélje ki a sérült rendszerfájlt a fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

Copy forrás_fájlcélhely

Megjegyzés: A forrás_fájl helyfoglaló a bizonyítottan jó fájl elérési útvonalát és nevét, a célhely helyfoglaló pedig a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például: copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Ha a fenti lépések nem működnek, lehetséges, hogy újra kell telepítenie a Windowst. További információért olvassa el a Windows 10 helyreállítási lehetőségek című leírást.Készítette

Bujdosó Lajos
1157, Budapest

Kapcsolat

Email: info@mcomp.hu