*** Az oldal jelenleg fejlesztés alatt! ***

Windows hibaüzenetek

Vannak olyan hibaüzenetek, amelyeket legtöbb esetben csak egy hibakód jelez, legalábbis ha olyan alkalmazást használunk, amely hibakódokat küld szöveges hibaüzenet helyett (szép számmal vannak ilyenek). A legtöbb felhasználónak azonban semmit sem mond a 123-as hiba, de a 14-es sem (pedig az utóbbi elég komoly). Sőt a rendszergazda-körökben jól ismert 33-as sem valószínű, hogy beugrik a mindennapi PC-használónak. Szerencsére van megoldás!

Ezen az oldalon a hibakódok és jelentésük tekinthető meg.

× Információ! Kérem, írja be a hibakódot, vagy a hibaüzenetet a kereséshez. (A keresés automatikus!)
HIBAÜZENET KÓD
A szolgáltatás szolgáltatás-specifikus hibakódot adott vissza. 1066
A feldolgozás nem várt módon véget ért. 1067
A függő szolgáltatás vagy csoport elindítása nem sikerült. 1068
A szolgáltatás bejelentkezési hiba miatt nem indult el. 1069
Az indítás után a szolgáltatás megszakította az "indítás folyamatban" állapotot. 1070
A megadott szolgáltatási adatbázis zárolása érvénytelen. 1071
A megadott szolgáltatás törlésre van kijelölve. 1072
A megadott szolgáltatás már létezik. 1073
A rendszer jelenleg az utolsó ismert működőképes konfigurációt használja. 1074
A függő szolgáltatás nem létezik, vagy törlésre van kijelölve. 1075
A jelenlegi rendszerkonfiguráció az utolsó ismert működőképes konfiguráció. 1076
Az utolsó rendszerindítás óta nem történt kísérlet a szolgáltatás indítására. 1077
A név szolgáltatásnévként vagy szolgáltatás megjelenítendő neveként már használatban van. 1078
A szolgáltatáshoz megadott fiók eltér más, ugyan ebben a folyamatban futó szolgáltatásokhoz megadott fióktól. 1079
Hibaműveletek csak Win32 szolgáltatásokhoz állíthatók be, de illesztőprogramokhoz nem. 1080
A szolgáltatás a szolgáltatásvezérlő kezelőjével megegyező folyamatban fut. Emiatt a szolgáltatásvezérlő kezelője nem tud semmit tenni, ha a folyamat váratlanul ér véget. 1081
Nincs helyreállító program konfigurálva a szolgáltatáshoz. 1082
A szolgáltatást futtató végrehajtható program nem implementálja a szolgáltatást. 1083
Ezt a szolgáltatást nem lehet elindítani csökkentett módban. 1084
Elérte a szalag fizikai végét. 1100
Egy szalag fájljelt ért el. 1101
Szalag vagy szakasz kezdete. 1102
A szalagolvasó a fájlok végére ért. 1103
Nincs több adat a szalagon. 1104
A szalagot nem lehetett particionálni. 1105
Egy többkötetes partíciójú új szalag hozzáférésekor az aktuális blokkméret nem megfelelő. 1106
A szalag betöltésekor nem volt található szalagpartíciós információ. 1107
Nem lehet zárolni az adathordozó kiadási mechanizmusát. 1108
Az adathordozót nem lehet eltávolítani. 1109
A meghajtóban lévő adathordozó valószínűleg megváltozott. 1110
Az I/O-busz alaphelyzetbe állt. 1111
Nincs adathordozó a meghajtóban. 1112
A több bájtos célkódlapban nem létezik leképezés a Unicode-karakterhez. 1113
Nem sikerült egy dinamikus csatolású függvénytár (DLL) inicializáló rutinját végrehajtani. 1114
A rendszer leállítása folyamatban van. 1115
A rendszer leállítását nem lehetett megszakítani, mert az nem volt folyamatban. 1116
A rendszer leállítását nem lehetett megszakítani, mert az nem volt folyamatban. 1117
Egy soros eszköz sem inicializálódott sikeren. A soros illesztőprogram törlődik a memóriából. 1118
Nem lehet megnyitni egy olyan eszközt, amely más eszközökkel osztozik meg egy megszakításkérésen (IRQ). A többi, ugyanezt az IRQ-t használó eszköz közül legalább egy már meg van nyitva. 1119
Egy soros I/O műveletet egy másik írás fejezett be a soros porton. (Az IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER elérte a nullát.) 1120
Egy soros I/O művelet befejeződött, mert a számára előírt határidő lejárt. (Az IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER nem érte el a nullát.) 1121
A hajlékonylemezen nem található azonosítócím-jel. 1122
Nem egyezik a hajlékonylemez szektorazonosító mezője és a hajlékonylemez-vezérlő sávcíme. 1123
A hajlékonylemezes vezérlő olyan hibát jelzett, amelyet az illesztőprogram nem ismert fel. 1124
A hajlékonylemezes vezérlő a regisztereiben ellentmondó eredményt adott vissza. 1125
A merevlemez hozzáférésekor az újrabeállító művelet többszöri ismétlés után sem sikerült. 1126
A merevlemez hozzáférésekor egy lemezművelet többszöri ismétlés után sem sikerült. 1127
A merevlemez használata közben alaphelyzetbe állításra volt szükség, de az nem sikerült. 1128
Szalag fizikai vége. 1129
A kiszolgálón nincs elegendő memória-erőforrás a parancs feldolgozásához. 1130
Összesen: 737 bejegyzés látható

Amennyiben hibás kódot találna, vagy nem megfelelő bejegyzést, kérem, értesítse a weboldal készítőjét, vagy küldjön közvetlen üzenetet.

További információ


A rendszerfájl-ellenőrző által végzett folyamatra vonatkozó részletes adatok megtekintése

A CBS.Log fájlban tárolt részletes adatok megtekintéséhez az adott információkat átmásolhatja az Sfcdetails.txt fájlba a Findstr paranccsal. Ezt követően a részletes adatokat megtekintheti az Sfcdetails.txt fájlban. Ezt a következőképpen teheti meg:

1. Nyisson meg egy rendszergazdai jogú parancssort az 1. lépésben leírtak szerint.
2. A parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"

Megjegyzés: Az Sfcdetails.txt fájl tartalmazza a rendszerfájl-ellenőrző eszköz összes futtatásának részletes adatait. A fájl az olyan fájlokról tartalmaz információkat, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz nem javított meg. Ellenőrizze a dátumra és időpontra vonatkozó bejegyzéseket azoknak a problémás fájloknak az azonosításához, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz legutóbbi futásakor talált.

3. Nyissa meg az Sfcdetails.txtfájl az asztalról.
4. Az Sfcdetails.txt fájl a következő formátumot használja:

Dátum/Idő SFC részletek

A következő mintanaplófájl egy olyan fájlról tartalmaz egy bejegyzést, amelynek a javítása sikertelen volt:

2007-01-12 12:10:42, Info                        CSI 00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing


Sérült rendszerfájl manuális kicserélése ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával

Miután az Sfcdetails.txt fájl részletes adataiból sikerült megállapítania, hogy melyik sérült rendszerfájlt nem tudja kijavítani a program, lépjen a sérült fájl elérési helyére, majd manuálisan cserélje ki a sérült fájlt ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ezt a következőképpen teheti meg:

Megjegyzés: A fájl bizonyítottan jó példányát beszerezheti például egy másik számítógépről, amely az Ön számítógépével azonos verziójú Windows operációs rendszerrel működik. Szükség szerint lefuttathatja a rendszerfájl-ellenőrző eszközt a másik számítógépen is annak ellenőrzése érdekében, hogy az átmásolni kívánt fájl valóban megfelelő-e (értsd: nem sérült).


1

Vegye át a rendszergazdai jogosultságot a sérült rendszerfájl felett. Ehhez a rendszergazdai szintű parancssorba másolja és illessze be (vagy írja be) a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:

takeown /f útvonal_és_fájlnév

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például írja be a takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll parancsot.


2

Biztosítson teljes körű rendszergazdai hozzáférést a sérült rendszerfájlhoz. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

icacls útvonal_és_fájlnév /GRANT ADMINISTRATORS:F

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Példa: icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.

3

Cserélje ki a sérült rendszerfájlt a fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

Copy forrás_fájlcélhely

Megjegyzés: A forrás_fájl helyfoglaló a bizonyítottan jó fájl elérési útvonalát és nevét, a célhely helyfoglaló pedig a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például: copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Ha a fenti lépések nem működnek, lehetséges, hogy újra kell telepítenie a Windowst. További információért olvassa el a Windows 10 helyreállítási lehetőségek című leírást.Készítette

Bujdosó Lajos
1157, Budapest

Kapcsolat

Email: info@mcomp.hu