*** Az oldal jelenleg fejlesztés alatt! ***

Windows hibaüzenetek

Vannak olyan hibaüzenetek, amelyeket legtöbb esetben csak egy hibakód jelez, legalábbis ha olyan alkalmazást használunk, amely hibakódokat küld szöveges hibaüzenet helyett (szép számmal vannak ilyenek). A legtöbb felhasználónak azonban semmit sem mond a 123-as hiba, de a 14-es sem (pedig az utóbbi elég komoly). Sőt a rendszergazda-körökben jól ismert 33-as sem valószínű, hogy beugrik a mindennapi PC-használónak. Szerencsére van megoldás!

Ezen az oldalon a hibakódok és jelentésük tekinthető meg.

× Információ! Kérem, írja be a hibakódot, vagy a hibaüzenetet a kereséshez. (A keresés automatikus!)
HIBAÜZENET KÓD
Egy, már helyettesített meghajtón próbált meg JOIN vagy SUBST parancsot használni. 135
A rendszer egy nem csatolt meghajtó csatolását próbálta törölni. 136
A rendszer egy nem helyettesített meghajtó helyettesítését próbálta törölni. 137
A rendszer egy csatolt meghajtón lévő könyvtárhoz próbált meg meghajtót csatolni. 138
A rendszer egy helyettesített meghajtón lévő könyvtárat próbált meg helyettesíteni. 139
A rendszer egy helyettesített meghajtón lévő könyvtárhoz próbált meg meghajtót csatolni. 140
A rendszer egy csatolt meghajtón lévő könyvtárhoz próbált meg meghajtót helyettesíteni (SUBST). 141
A rendszer jelenleg nem tud JOIN vagy SUBST parancsot végrehajtani. 142
A rendszer nem tud az azonos meghajtón lévő könyvtárhoz meghajtót csatolni vagy azt helyettesíteni. 143
A könyvtár nem a gyökérkönyvtár egy alkönyvtára. 144
A könyvtár nem üres. 145
A megadott elérési utat egy helyettesítés használja. 146
A parancs végrehajtásához nincs elegendő szabad erőforrás. 147
A megadott elérési út jelenleg nem használható. 148
Olyan meghajtó csatolására vagy helyettesítésére történt kísérlet, amelynek az egyik könyvtára egy korábbi helyettesítés célja. 149
A CONFIG.SYS fájlban nincs megadva nyomkövetési információ, vagy a nyomkövetés nincs engedélyezve. 150
A DosMuxSemWait számára megadott szemafor-események száma nem megfelelő. 151
A DosMuxSemWait függvény nem hajtható végre; túl sok szemafor van beállítva. 152
A DosMuxSemWait lista hibás. 153
A beírt kötetcímke hosszabb, mint amit a célfájlrendszer megenged. 154
Nem lehet másik szálat létrehozni. 155
A címzett folyamat nem fogadta el a jelzést. 156
A szegmenst már érvénytelenítették, így az nem zárolható. 157
A szegmens zárolását már feloldották. 158
A szálazonosító címe nem megfelelő. 159
Egy vagy több argumentum helytelen. 160
A megadott elérési út érvénytelen. 161
Egy jelzés feldolgozása már folyamatban van. 162
A rendszerben nem lehet több szálat létrehozni. 164
A fájl egy területét nem lehet zárolni. 167
A kért erőforrás használatban van. 170
Az eszköz által támogatott parancsok felderítése folyamatban van. 171
Nem volt aktív zárolási kérelem a megadott visszavonási területre. 173
A fájlrendszer nem támogatja a zárolási típus elemi módosításait. 174
A rendszer hibás szegmensszámot észlelt. 180
Nem lehet fájlt létrehozni, ha az adott fájl már létezik. 183
A továbbított jelzőbit nem megfelelő. 186
A megadott rendszerszemafor-név nem található. 187
Az operációs rendszer nem tudja futtatni ezt az alkalmazást. 196
Az operációs rendszer jelenleg nincs konfigurálva ennek az alkalmazásnak a futtatására. 197
Az operációs rendszer nem tudja futtatni ezt az alkalmazást. 199
A kódszegmensnek 64K-nál kisebbnek kell lennie. 200
A rendszer nem találta a beírt környezeti beállítást. 203
A parancs egyetlen alfolyamatának sincs jelleírója. 205
A fájlnév vagy a kiterjesztés túl hosszú. 206
A 2-es gyűrű verem használatban van. 207
Helytelenül írta be a * vagy a ? globális fájlnévkaraktert, vagy túl sok globális fájlnévkaraktert adott meg. 208
Az elküldött jelzés hibás. 209
A jelleírót nem lehet beállítani. 210
A szegmens zárolva van, és azt nem lehet újra felhasználni. 212
Összesen: 737 bejegyzés látható

Amennyiben hibás kódot találna, vagy nem megfelelő bejegyzést, kérem, értesítse a weboldal készítőjét, vagy küldjön közvetlen üzenetet.

További információ


A rendszerfájl-ellenőrző által végzett folyamatra vonatkozó részletes adatok megtekintése

A CBS.Log fájlban tárolt részletes adatok megtekintéséhez az adott információkat átmásolhatja az Sfcdetails.txt fájlba a Findstr paranccsal. Ezt követően a részletes adatokat megtekintheti az Sfcdetails.txt fájlban. Ezt a következőképpen teheti meg:

1. Nyisson meg egy rendszergazdai jogú parancssort az 1. lépésben leírtak szerint.
2. A parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"

Megjegyzés: Az Sfcdetails.txt fájl tartalmazza a rendszerfájl-ellenőrző eszköz összes futtatásának részletes adatait. A fájl az olyan fájlokról tartalmaz információkat, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz nem javított meg. Ellenőrizze a dátumra és időpontra vonatkozó bejegyzéseket azoknak a problémás fájloknak az azonosításához, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz legutóbbi futásakor talált.

3. Nyissa meg az Sfcdetails.txtfájl az asztalról.
4. Az Sfcdetails.txt fájl a következő formátumot használja:

Dátum/Idő SFC részletek

A következő mintanaplófájl egy olyan fájlról tartalmaz egy bejegyzést, amelynek a javítása sikertelen volt:

2007-01-12 12:10:42, Info                        CSI 00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing


Sérült rendszerfájl manuális kicserélése ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával

Miután az Sfcdetails.txt fájl részletes adataiból sikerült megállapítania, hogy melyik sérült rendszerfájlt nem tudja kijavítani a program, lépjen a sérült fájl elérési helyére, majd manuálisan cserélje ki a sérült fájlt ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ezt a következőképpen teheti meg:

Megjegyzés: A fájl bizonyítottan jó példányát beszerezheti például egy másik számítógépről, amely az Ön számítógépével azonos verziójú Windows operációs rendszerrel működik. Szükség szerint lefuttathatja a rendszerfájl-ellenőrző eszközt a másik számítógépen is annak ellenőrzése érdekében, hogy az átmásolni kívánt fájl valóban megfelelő-e (értsd: nem sérült).


1

Vegye át a rendszergazdai jogosultságot a sérült rendszerfájl felett. Ehhez a rendszergazdai szintű parancssorba másolja és illessze be (vagy írja be) a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:

takeown /f útvonal_és_fájlnév

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például írja be a takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll parancsot.


2

Biztosítson teljes körű rendszergazdai hozzáférést a sérült rendszerfájlhoz. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

icacls útvonal_és_fájlnév /GRANT ADMINISTRATORS:F

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Példa: icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.

3

Cserélje ki a sérült rendszerfájlt a fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

Copy forrás_fájlcélhely

Megjegyzés: A forrás_fájl helyfoglaló a bizonyítottan jó fájl elérési útvonalát és nevét, a célhely helyfoglaló pedig a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például: copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Ha a fenti lépések nem működnek, lehetséges, hogy újra kell telepítenie a Windowst. További információért olvassa el a Windows 10 helyreállítási lehetőségek című leírást.Készítette

Bujdosó Lajos
1157, Budapest

Kapcsolat

Email: info@mcomp.hu