*** Az oldal jelenleg fejlesztés alatt! ***

Windows hibaüzenetek

Vannak olyan hibaüzenetek, amelyeket legtöbb esetben csak egy hibakód jelez, legalábbis ha olyan alkalmazást használunk, amely hibakódokat küld szöveges hibaüzenet helyett (szép számmal vannak ilyenek). A legtöbb felhasználónak azonban semmit sem mond a 123-as hiba, de a 14-es sem (pedig az utóbbi elég komoly). Sőt a rendszergazda-körökben jól ismert 33-as sem valószínű, hogy beugrik a mindennapi PC-használónak. Szerencsére van megoldás!

Ezen az oldalon a hibakódok és jelentésük tekinthető meg.

× Információ! Kérem, írja be a hibakódot, vagy a hibaüzenetet a kereséshez. (A keresés automatikus!)
HIBAÜZENET KÓD
Túl sok dinamikus csatolású modul van a programhoz, vagy a dinamikus csatolású modulhoz csatolva. 214
A LoadModule függvény hívásai nem ágyazhatók egymásba. 215
A fájlt egy másik felhasználó kivette, vagy szerkesztésre zárolta. 220
A változások mentése előtt a fájlt ki kell venni. 221
A mentett vagy beolvasott fájltípus blokkolva van. 222
A fájlméret meghaladja a megengedett korlátot, így nem menthető. 223
Hozzáférés megtagadva. Mielőtt fájlokat nyitna meg ezen a helyen, először hozzá kell adni a webhelyet a megbízható helyek listájához, meg kell nyitnia a webhelyet, és engedélyeznie kell az automatikus bejelentkezési lehetőséget. 224
A művelet végrehajtása nem sikerült, mert a fájl vírust vagy vélhetően nemkívánatos szoftvert tartalmaz. 225
Ez a fájl vírust vagy vélhetően nemkívánatos szoftvert tartalmaz, és nem nyitható meg. A vírus vagy a vélhetően nemkívánatos szoftver jelentette veszély miatt a rendszer eltávolította a fájlt. 226
A pipe helyi. 229
A pipe állapota érvénytelen. 230
Minden pipe foglalt. 231
A pipe bezárása folyamatban van. 232
Nincs folyamat a pipe másik végén. 233
További adatok érhetőek el. 234
Semmilyen tevékenységet nem váltott ki a kért művelet. A hibastílusokat töröltük. 235
A munkamenet megszakítva. 240
Érvénytelen a megadott kiterjesztett attribútumnév. 254
Ellentmondóak a kiterjesztett attribútumok. 255
A várakozási művelet időkorlátja lejárt. 258
Nincs több adat. 259
A Copy AVI funkció nem használható. 266
Érvénytelen a könyvtárnév. 267
A kiterjesztett attribútumok nem fértek el a pufferben. 275
A csatlakoztatott fájlrendszeren a kiterjesztett attribútum fájl sérült. 276
A kiterjesztett attribútum-táblázat fájl megtelt. 277
Érvénytelen a megadott attribútum leíró. 278
A csatlakoztatott fájlrendszer nem támogatja a kiterjesztett attribútumokat. 282
Kísérlet hívó által nem birtokolt multiplexer felszabadítására. 288
Túl sok üzenet érkezett a szemaforhoz. 298
Egy ReadProcessMemory vagy WriteProcessMemory kérésnek csak egy része készült el. 299
Az alkalmazkodó zárolási kérés megtagadva. 300
A rendszer érvénytelen alkalmazkodó zárolási nyugtát kapott. 301
A kötet túlságosan töredezett a művelet befejezéséhez. 302
A fájlt nem lehet megnyitni, mert éppen törlés alatt van. 303
A rövid nevek beállításai nem módosíthatók ezen a köteten a beállításjegyzék globális érvényű beállítása miatt. 304
A rövid nevek nincsenek engedélyezve ezen a köteten. 305
Az adott kötet biztonsági adatfolyama inkonzisztens állapotban van. Futtassa a CHKDSK programot a köteten. 306
Egy kért fájlzárolási művelet érvénytelen bájttartomány miatt nem dolgozható fel. 307
A lemezképtípus támogatásához szükséges alrendszer nem található. 308
A megadott fájllal már van társítva egy értesítési GUID azonosító. 309
A rendszer érvénytelen kivételkezelő rutint észlelt. 310
Duplikált engedélyek lettek megadva a tokenhez. 311
Nem lehetett tartományokat feldolgozni a megadott művelethez. 312
A fájlrendszer belső fájljain nem hajtható végre a művelet. 313
A lemez fizikai erőforrásai kimerültek. 314
Az adatokat jelképező token érvénytelen. 315
Az eszköz nem támogatja a parancs ezen funkcióját. 316
A megadott hatókör nem található. 318
A megadott központi hozzáférési házirend nincs definiálva a célszámítógépen. 319
Összesen: 737 bejegyzés látható

Amennyiben hibás kódot találna, vagy nem megfelelő bejegyzést, kérem, értesítse a weboldal készítőjét, vagy küldjön közvetlen üzenetet.

További információ


A rendszerfájl-ellenőrző által végzett folyamatra vonatkozó részletes adatok megtekintése

A CBS.Log fájlban tárolt részletes adatok megtekintéséhez az adott információkat átmásolhatja az Sfcdetails.txt fájlba a Findstr paranccsal. Ezt követően a részletes adatokat megtekintheti az Sfcdetails.txt fájlban. Ezt a következőképpen teheti meg:

1. Nyisson meg egy rendszergazdai jogú parancssort az 1. lépésben leírtak szerint.
2. A parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"

Megjegyzés: Az Sfcdetails.txt fájl tartalmazza a rendszerfájl-ellenőrző eszköz összes futtatásának részletes adatait. A fájl az olyan fájlokról tartalmaz információkat, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz nem javított meg. Ellenőrizze a dátumra és időpontra vonatkozó bejegyzéseket azoknak a problémás fájloknak az azonosításához, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz legutóbbi futásakor talált.

3. Nyissa meg az Sfcdetails.txtfájl az asztalról.
4. Az Sfcdetails.txt fájl a következő formátumot használja:

Dátum/Idő SFC részletek

A következő mintanaplófájl egy olyan fájlról tartalmaz egy bejegyzést, amelynek a javítása sikertelen volt:

2007-01-12 12:10:42, Info                        CSI 00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing


Sérült rendszerfájl manuális kicserélése ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával

Miután az Sfcdetails.txt fájl részletes adataiból sikerült megállapítania, hogy melyik sérült rendszerfájlt nem tudja kijavítani a program, lépjen a sérült fájl elérési helyére, majd manuálisan cserélje ki a sérült fájlt ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ezt a következőképpen teheti meg:

Megjegyzés: A fájl bizonyítottan jó példányát beszerezheti például egy másik számítógépről, amely az Ön számítógépével azonos verziójú Windows operációs rendszerrel működik. Szükség szerint lefuttathatja a rendszerfájl-ellenőrző eszközt a másik számítógépen is annak ellenőrzése érdekében, hogy az átmásolni kívánt fájl valóban megfelelő-e (értsd: nem sérült).


1

Vegye át a rendszergazdai jogosultságot a sérült rendszerfájl felett. Ehhez a rendszergazdai szintű parancssorba másolja és illessze be (vagy írja be) a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:

takeown /f útvonal_és_fájlnév

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például írja be a takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll parancsot.


2

Biztosítson teljes körű rendszergazdai hozzáférést a sérült rendszerfájlhoz. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

icacls útvonal_és_fájlnév /GRANT ADMINISTRATORS:F

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Példa: icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.

3

Cserélje ki a sérült rendszerfájlt a fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

Copy forrás_fájlcélhely

Megjegyzés: A forrás_fájl helyfoglaló a bizonyítottan jó fájl elérési útvonalát és nevét, a célhely helyfoglaló pedig a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például: copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Ha a fenti lépések nem működnek, lehetséges, hogy újra kell telepítenie a Windowst. További információért olvassa el a Windows 10 helyreállítási lehetőségek című leírást.Készítette

Bujdosó Lajos
1157, Budapest

Kapcsolat

Email: info@mcomp.hu