*** Az oldal jelenleg fejlesztés alatt! ***

Windows hibaüzenetek

Vannak olyan hibaüzenetek, amelyeket legtöbb esetben csak egy hibakód jelez, legalábbis ha olyan alkalmazást használunk, amely hibakódokat küld szöveges hibaüzenet helyett (szép számmal vannak ilyenek). A legtöbb felhasználónak azonban semmit sem mond a 123-as hiba, de a 14-es sem (pedig az utóbbi elég komoly). Sőt a rendszergazda-körökben jól ismert 33-as sem valószínű, hogy beugrik a mindennapi PC-használónak. Szerencsére van megoldás!

Ezen az oldalon a hibakódok és jelentésük tekinthető meg.

× Információ! Kérem, írja be a hibakódot, vagy a hibaüzenetet a kereséshez. (A keresés automatikus!)
HIBAÜZENET KÓD
A fájlmetaadatok optimalizálása már folyamatban van. 809
A kért művelet sikertelen, mert még folyamatban van egy kvótaművelet. 810
A megadott leíróhoz való hozzáférést visszavonták. 811
A visszahívási függvényt beágyazott módon kell meghívni. 812
Érvénytelenek a megadott processzorkészlet-azonosítók. 813
A megadott enklávé még nincs leállítva. 814
Kísérlet történt a védett memória elérésére, amely sérti a biztonságos hozzáférésre vonatkozó házirendet. 815
A kiterjesztett attribútumhoz való hozzáférés megtagadva. 994
Az I/O művelet megszakítva. (Egy folyamat véget ért, vagy egy alkalmazás megszakította az I/O műveletet.) 995
Átlapolt I/O esemény nincs jelzett állapotban. 996
Átlapolt I/O művelet van folyamatban. 997
Érvénytelen hozzáférés memóriahelyhez. 998
Hiba memórialapon belüli művelet végrehajtásakor 999
Túl mély rekurzió; a verem túlcsordult. 1001
Az ablak nem működik a küldött üzeneten. 1002
A függvényt nem lehet végrehajtani. 1003
Érvénytelen jelzőbitek. 1004
A kötet nem tartalmaz felismert fájlrendszert. Győződjön meg róla, hogy az összes szükséges fájlrendszer-illesztőprogram be van-e töltve, és a kötet nem sérült-e. 1005
Egy fájl kötetét kívülről megváltoztatták, ezért a megnyitott fájl már nem érvényes. 1006
A kért műveletet nem lehet teljesképernyős módban végrehajtani. 1007
Nem létező tokenre való hivatkozási kísérlet. 1008
A beállításjegyzék sérült. 1009
A beállításkulcs érvénytelen. 1010
A konfigurációs beállításkulcsot nem lehet megnyitni. 1011
A beállításkulcsot nem lehetett olvasni. 1012
A konfigurációs beállításkulcsot nem lehetett írni. 1013
A beállításjegyzék fájljainak egyikét vagy a napló, vagy az alternatív másolat használatával vissza kellett állítani. A visszaállítás sikerült. 1014
A beállításjegyzék megsérült. Az adatokat tartalmazó fájl sérült, vagy a másolata hiányzik és nem állítható vissza, mert a biztonsági másolat vagy a naplófájl nem található, vagy sérült. 1015
A beállításjegyzék által kezdeményezett I/O művelet végérvényesen meghiúsult. A beállításjegyzék nem tudta beolvasni, kiírni vagy kitisztítani az adatbázis rendszer részének leképezését tartalmazó egyik fájlt. 1016
A rendszer kísérletet tett egy fájlnak a beállításjegyzékbe való betöltésére vagy visszaállítására, de a megadott fájl nem megfelelő formátumú. 1017
Szabálytalan műveletre tett kísérlet egy olyan beállításkulcson, amely törlésre van kijelölve. 1018
A rendszer nem tudta lefoglalni a kért helyet a beállításjegyzék naplójában. 1019
Nem lehet szimbolikus csatolást létrehozni olyan beállításkulcsban, amely már rendelkezik segédkulcsokkal vagy értékekkel. 1020
Nem lehet stabil segédkulcsot létrehozni ideiglenes szülőkulcs alatt. 1021
Egy értesítésmódosítási kérés teljesítés alatt áll, és az információ nem kerül vissza a hívó pufferébe. A hívónak a módosítások felderítéséhez enumerálnia kell a fájlokat. 1022
Olyan szolgáltatást próbál leállítani, amelytől más futó szolgáltatások függenek. 1051
A kért művelet nem hajtható végre ezen a szolgáltatáson. 1052
A szolgáltatás nem válaszolt megfelelő időben az indítási vagy vezérlési kérésre. 1053
A szolgáltatáshoz nem lehetett egy szálat létrehozni. 1054
A szolgáltatási adatbázis zárolva van. 1055
A szolgáltatás egy példánya már fut. 1056
A fióknév érvénytelen, vagy nem létezik, illetve a megadott fióknévhez ez a jelszó nem felel meg. 1057
A szolgáltatást nem lehet elindítani, mert tiltott, vagy nem tartozik hozzá engedélyezett eszköz. 1058
Körkörös szolgáltatásfüggőséget adott meg. 1059
A megadott szolgáltatás nincs telepítve. 1060
A szolgáltatás jelenleg nem tud vezérlőüzeneteket fogadni. 1061
A szolgáltatás nincs elindítva. 1062
A szolgáltató folyamat nem tudott csatlakozni a szolgáltatásvezérlőhöz. 1063
Kivételes esemény történt a vezérléskérés kiszolgálása közben. 1064
A megadott adatbázis nem létezik. 1065
Összesen: 737 bejegyzés látható

Amennyiben hibás kódot találna, vagy nem megfelelő bejegyzést, kérem, értesítse a weboldal készítőjét, vagy küldjön közvetlen üzenetet.

További információ


A rendszerfájl-ellenőrző által végzett folyamatra vonatkozó részletes adatok megtekintése

A CBS.Log fájlban tárolt részletes adatok megtekintéséhez az adott információkat átmásolhatja az Sfcdetails.txt fájlba a Findstr paranccsal. Ezt követően a részletes adatokat megtekintheti az Sfcdetails.txt fájlban. Ezt a következőképpen teheti meg:

1. Nyisson meg egy rendszergazdai jogú parancssort az 1. lépésben leírtak szerint.
2. A parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"

Megjegyzés: Az Sfcdetails.txt fájl tartalmazza a rendszerfájl-ellenőrző eszköz összes futtatásának részletes adatait. A fájl az olyan fájlokról tartalmaz információkat, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz nem javított meg. Ellenőrizze a dátumra és időpontra vonatkozó bejegyzéseket azoknak a problémás fájloknak az azonosításához, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz legutóbbi futásakor talált.

3. Nyissa meg az Sfcdetails.txtfájl az asztalról.
4. Az Sfcdetails.txt fájl a következő formátumot használja:

Dátum/Idő SFC részletek

A következő mintanaplófájl egy olyan fájlról tartalmaz egy bejegyzést, amelynek a javítása sikertelen volt:

2007-01-12 12:10:42, Info                        CSI 00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing


Sérült rendszerfájl manuális kicserélése ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával

Miután az Sfcdetails.txt fájl részletes adataiból sikerült megállapítania, hogy melyik sérült rendszerfájlt nem tudja kijavítani a program, lépjen a sérült fájl elérési helyére, majd manuálisan cserélje ki a sérült fájlt ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ezt a következőképpen teheti meg:

Megjegyzés: A fájl bizonyítottan jó példányát beszerezheti például egy másik számítógépről, amely az Ön számítógépével azonos verziójú Windows operációs rendszerrel működik. Szükség szerint lefuttathatja a rendszerfájl-ellenőrző eszközt a másik számítógépen is annak ellenőrzése érdekében, hogy az átmásolni kívánt fájl valóban megfelelő-e (értsd: nem sérült).


1

Vegye át a rendszergazdai jogosultságot a sérült rendszerfájl felett. Ehhez a rendszergazdai szintű parancssorba másolja és illessze be (vagy írja be) a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:

takeown /f útvonal_és_fájlnév

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például írja be a takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll parancsot.


2

Biztosítson teljes körű rendszergazdai hozzáférést a sérült rendszerfájlhoz. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

icacls útvonal_és_fájlnév /GRANT ADMINISTRATORS:F

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Példa: icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.

3

Cserélje ki a sérült rendszerfájlt a fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

Copy forrás_fájlcélhely

Megjegyzés: A forrás_fájl helyfoglaló a bizonyítottan jó fájl elérési útvonalát és nevét, a célhely helyfoglaló pedig a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például: copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Ha a fenti lépések nem működnek, lehetséges, hogy újra kell telepítenie a Windowst. További információért olvassa el a Windows 10 helyreállítási lehetőségek című leírást.Készítette

Bujdosó Lajos
1157, Budapest

Kapcsolat

Email: info@mcomp.hu