*** Az oldal jelenleg fejlesztés alatt! ***

Windows hibaüzenetek

Vannak olyan hibaüzenetek, amelyeket legtöbb esetben csak egy hibakód jelez, legalábbis ha olyan alkalmazást használunk, amely hibakódokat küld szöveges hibaüzenet helyett (szép számmal vannak ilyenek). A legtöbb felhasználónak azonban semmit sem mond a 123-as hiba, de a 14-es sem (pedig az utóbbi elég komoly). Sőt a rendszergazda-körökben jól ismert 33-as sem valószínű, hogy beugrik a mindennapi PC-használónak. Szerencsére van megoldás!

Ezen az oldalon a hibakódok és jelentésük tekinthető meg.

× Információ! Kérem, írja be a hibakódot, vagy a hibaüzenetet a kereséshez. (A keresés automatikus!)
HIBAÜZENET KÓD
Az Objektumkezelőnek ismét elemeznie kell a fájlnevet, mivel az most csak szimbolikus csatolás. 755
Az eszköz sikeresen végrehajtotta a lekérdezés leállítását, és az erőforrásigényei megváltoztak. 756
A fordító lefordította az erőforrásokat globális hellyé, és nincs szükség további fordítások végrehajtására. 757
Egy megszakítás alatt lévő folyamatban nincsen megszakítható szál. 758
A megadott folyamat nem része egyetlen feladatnak sem. 759
A megadott folyamat egy feladat része. 760
{Kötet árnyékmásolata szolgáltatás} A rendszer kész a hibernálásra. 761
Egy fájlrendszer- vagy fájlrendszerszűrő-illesztőprogram sikeresen végrehajtott egy FsFilter műveletet. 762
A megadott megszakításvektort korábban már csatlakoztatták. 763
A megadott megszakításvektor még mindig csatlakoztatva van. 764
Egy művelet megnyitás-zárolásra várakozás közben van letiltva. 765
A hibakereső kezelte a kivételt. 766
A hibakereső folytatta a működést. 767
Kivétel történt egy felhasználói üzemmódú visszahívásban, és a kernel visszahívási keretét el kell távolítani. 768
Ehhez a kötethez a tömörítés le van tiltva. 769
Az adatszolgáltató nem képes visszafelé történő lehívásra egy eredménykészletben. 770
Az adatszolgáltató nem képes visszafelé történő görgetésre egy eredménykészletben. 771
Az adatszolgáltató további adatok kérése előtt megköveteli a korábban lehívott adatok felszabadítását. 772
Az adatszolgáltató nem volt képes értelmezni egy oszlopkötés beállított jelzőit egy elérőben. 773
A kérelem feldolgozásakor egy vagy több hiba történt. 774
Az implementáció nem képes végrehajtani a kérelmet. 775
Egy komponens ügyfele olyan műveletet kért, amely nem érvényes a komponenspéldány jelenlegi állapotában. 776
Egy verziószámot nem lehetett elemezni. 777
Az iterátor kezdőpozíciója érvénytelen. 778
A hardver kijavíthatatlan memóriahibát jelzett. 779
A megkísérelt művelet az önjavítás engedélyezését igényelte. 780
Az asztal halommemóriája munkamenetmemória-foglalás közben hibába ütközött. További információ a rendszer eseménynaplójában található. 781
Egy szál indításra kerül (MCA EXCEPTION) az MCA miatt. 784
Egy érvényes hibernációs fájl érvénytelenné vált, ezért fel kell hagyni a használatával. 787
{Nem sikerült a késleltetett írás} A Windows nem tudta menteni a fájl (hs) összes adatát; az adat elveszett. A hibát a hálózati kapcsolattal összefüggő problémák okozhatják. Próbálja máshova menteni a fájlt. 788
{Nem sikerült a késleltetett írás} A Windows nem tudta menteni a fájl (hs) összes adatát; az adat elveszett. A hibát a fájlt tartalmazó kiszolgáló küldte. Próbálja máshova menteni a fájlt. 789
{Nem sikerült a késleltetett írás} A Windows nem tudta menteni a fájl (hs) összes adatát; az adat elveszett. A hibát okozhatja az, ha az eszköz el lett távolítva vagy az adathordozó írásvédett. 790
Az eszközhöz szükséges erőforrások ütköznek az MCFG-táblázattal. 791
A kötet javítása online módban nem hajtható végre. A kötet kijavításához ütemezze be a kötet offline módba helyezését. 792
A kötet kijavítása nem sikerült. 793
A kötet egyik sérülési naplója megtelt. Az esetlegesen észlelt további sérülések nem lesznek naplózva. 794
A kötet egyik sérülési naplója belsőleg sérült, és újra létre kell hozni. A kötet nem észlelt sérüléseket tartalmazhat, ezért ellenőrizni kell. 795
A kötet egyik sérülési naplóján nem lehet műveletet végrehajtani. 796
A kötet sérülési bejegyzéseket tartalmazó naplóinak egyike törlődött. A kötet észlelt sérüléseket tartalmaz, ezért ellenőrizni kell. 797
A chkdsk törölte a kötet egyik sérülési naplójának tartalmát, így a napló valódi sérüléseket már nem tartalmaz. 798
A köteten árván maradt fájlok találhatók, de nem állíthatók helyre, mert a helyreállítási könyvtárban már nem hozható létre több új név. Helyezze át máshova a fájlokat a helyreállítási könyvtárból. 799
A leíróval társított megnyitás-zárolás most más leíróval van társítva. 800
Nem engedélyezhető a kért szintű megnyitás-zárolás. Lehetséges, hogy elérhető egy alacsonyabb szintű megnyitás-zárolás. 801
A művelet nem sikerült, mert hatására egy megnyitás-zárolás megszakadna. A hívó azt kérte, hogy a meglévő megnyitás-zárolások ne szakadjanak meg. 802
A leíró, amellyel ez a megnyitás-zárolás társítva volt, be lett zárva. A megnyitás-zárolás megszakadt. 803
A megadott hozzáférés-vezérlő bejegyzés nem tartalmaz feltételt. 804
A megadott hozzáférés-vezérlő bejegyzés érvénytelen feltételt tartalmaz. 805
A megadott fájlleíróhoz való hozzáférést visszavonták. 806
{A bináris fájl áthelyezve} Egy bináris fájl a benne megadottól eltérő címre lett leképezve, de a rendszer továbbra is automatikusan el fogja végezni a fájlon esedékes korrekciókat. 807
Egy titkosított fájllal nem végezhető el az olvasási vagy írási művelet, mert a fájl nincs megnyitva adatelérésre. 808
Összesen: 737 bejegyzés látható

Amennyiben hibás kódot találna, vagy nem megfelelő bejegyzést, kérem, értesítse a weboldal készítőjét, vagy küldjön közvetlen üzenetet.

További információ


A rendszerfájl-ellenőrző által végzett folyamatra vonatkozó részletes adatok megtekintése

A CBS.Log fájlban tárolt részletes adatok megtekintéséhez az adott információkat átmásolhatja az Sfcdetails.txt fájlba a Findstr paranccsal. Ezt követően a részletes adatokat megtekintheti az Sfcdetails.txt fájlban. Ezt a következőképpen teheti meg:

1. Nyisson meg egy rendszergazdai jogú parancssort az 1. lépésben leírtak szerint.
2. A parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:

findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"

Megjegyzés: Az Sfcdetails.txt fájl tartalmazza a rendszerfájl-ellenőrző eszköz összes futtatásának részletes adatait. A fájl az olyan fájlokról tartalmaz információkat, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz nem javított meg. Ellenőrizze a dátumra és időpontra vonatkozó bejegyzéseket azoknak a problémás fájloknak az azonosításához, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz legutóbbi futásakor talált.

3. Nyissa meg az Sfcdetails.txtfájl az asztalról.
4. Az Sfcdetails.txt fájl a következő formátumot használja:

Dátum/Idő SFC részletek

A következő mintanaplófájl egy olyan fájlról tartalmaz egy bejegyzést, amelynek a javítása sikertelen volt:

2007-01-12 12:10:42, Info                        CSI 00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing


Sérült rendszerfájl manuális kicserélése ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával

Miután az Sfcdetails.txt fájl részletes adataiból sikerült megállapítania, hogy melyik sérült rendszerfájlt nem tudja kijavítani a program, lépjen a sérült fájl elérési helyére, majd manuálisan cserélje ki a sérült fájlt ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ezt a következőképpen teheti meg:

Megjegyzés: A fájl bizonyítottan jó példányát beszerezheti például egy másik számítógépről, amely az Ön számítógépével azonos verziójú Windows operációs rendszerrel működik. Szükség szerint lefuttathatja a rendszerfájl-ellenőrző eszközt a másik számítógépen is annak ellenőrzése érdekében, hogy az átmásolni kívánt fájl valóban megfelelő-e (értsd: nem sérült).


1

Vegye át a rendszergazdai jogosultságot a sérült rendszerfájl felett. Ehhez a rendszergazdai szintű parancssorba másolja és illessze be (vagy írja be) a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:

takeown /f útvonal_és_fájlnév

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például írja be a takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll parancsot.


2

Biztosítson teljes körű rendszergazdai hozzáférést a sérült rendszerfájlhoz. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

icacls útvonal_és_fájlnév /GRANT ADMINISTRATORS:F

Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Példa: icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.

3

Cserélje ki a sérült rendszerfájlt a fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:

Copy forrás_fájlcélhely

Megjegyzés: A forrás_fájl helyfoglaló a bizonyítottan jó fájl elérési útvonalát és nevét, a célhely helyfoglaló pedig a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például: copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Ha a fenti lépések nem működnek, lehetséges, hogy újra kell telepítenie a Windowst. További információért olvassa el a Windows 10 helyreállítási lehetőségek című leírást.Készítette

Bujdosó Lajos
1157, Budapest

Kapcsolat

Email: info@mcomp.hu